Obligații ce pot fi impuse minorului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate -
Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Jurisprudență

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 121 noul C. pen. au corespondență parțială în prevederile art. 103 alin. (2) și (3) C. pen. din 1968.Principala deosebire este că obligațiile ce pot fi impuse minorului în virtutea art. 121 noul C. pen. au aplicabilitate generală, fiind incidente în cazul tuturor măsurilor educative neprivative de libertate (stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică), pe când obligațiile impuse potrivit reglementării anterioare erau incidente numai în măsura aplicării măsurii educative alibertății supravegheate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Măsuri similare, cu un conținut însă mai redus, erau prevăzute de art. 103 C. pen. din 1969 (să nu frecventeze anumite locuri, să nu intre în legătură cu anumite persoane, să presteze o activitate neremunerată pe o durată determinată). 
    2. Natura normei. Norma este supletivă și nu imperativă, astfel încât instanța poate stabili una, mai multe ori nicio obligație în sarcina minorului. În toate situațiile însă se va avea în vedere conținutul referatului de evaluare sub aspectul obligațiilor considerate utile reformării atitudinii minorului. Obligațiile impuse minorului vizează restructurarea atitudinii sale, având un caracter preventiv (să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță, să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță, să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță), dar creează și cadrul în care se va realiza controlul instituționalizat (să se prezinte la serviciul de probațiune, să se supună măsurilor de control). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații, prevăzute în art. 121 C. pen.: 
   a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; 
   b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; 
   c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pe durata executării oricăreia dintre măsurile educative neprivative de libertate, instanța poate să impună minorului să execute una sau mai multe dintre obligațiile enumerate în primul alineat al textului analizat. Așadar, alegerea obligațiilor este lăsată la latitudinea judecătorului, care impune una sau mai multe dintre obligațiile enumerate în alin. (1). 
    Obligațiile menționate pot permite instituirea unui control general asupra ac­tivităților minorului, fiindu-i supravegheate deplasările, pregătirea școlară sau pro­fesională, îngrijirea medicală etc. Ele au rolul de a adapta acest regim de su­pra­veghere la specificul cauzei și la persoana minorului, fiind puse la dispoziția jude­cătorului multiple posibilități de a configura în concret un conținut al măsurii educative cât mai eficient, în acord cu circumstanțele concrete ale speței. Dacă hotărăște să impună minorului obligația de a nu se apropia și de a nu comunica cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia ori cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. d), instanța de judecată trebuie să individualizeze în concret această obligație în funcție de împrejurările concrete ale cauzei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Reviste:
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Repere legislative privind probațiunea în spațiul Uniunii Europene
De ce inculpatul minor poate presta muncă neremunerată în folosul comunității?
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Munca neremunerată în folosul comunității. Dificultăți privind executarea
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate - VARIANTA II
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...