Obligarea la tratament medical | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsurile de siguranță - Regimul măsurilor de siguranță -
Obligarea la tratament medical

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (4)

(2) Când persoana față de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 109 noul C. pen. își găsește echivalentul în art. 113 C. pen. din 1968.Comparând cele două texte, cu privire la conținuturile din alin. (1), observăm că reglementarea rămâne în principiu aceeași, diferențele de formulare fiind îndreptate în sensul corectării unor deficiențe ale vechii reglementări, semnalate deopotrivă de doctrină și de jurisprudență. În art. 113 alin. (1) C. pen. din 1968 se prevedea că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori aintoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanțe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat ase prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoșire”. În mod asemănător, art. 109 alin. (1) noul C. pen. prevede că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”. Oprimă diferență vizează indicarea cauzei care generează pericolul pentru societate: boala, inclusiv cea provocată de consumul de alcool sau de alte substanțe psihoactive. În acest fel, noua reglementare extinde aria situațiilor în care se poate lua măsura de siguranță aobligării la tratament medical și asupra cazurilor în care pericolul pentru societate este generat de consumul de alte substanțe decât alcoolul, cu condiția ca ele să fie psihoactive (de exemplu, stupefiante). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul actual preia reglementarea anterioară, realizând însă o adaptare a terminologiei din perspectivă medico-legală. Singura modificare se referă la introducerea noțiunii de „substanțe psihoactive” ce concentrează formularea din textul anterior „stupefiante sau alte asemenea substanțe”. Substanțele psihoactive sunt determinate prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății (art. 241 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Luarea măsurii de obligare la tratament medical. În bazaart. 109 C. pen., obligarea la tratament medical se ia de instanța de judecată atunci când se constată, printr-un examen medical, psihologic sau psihiatric, că făptuitorul a săvârșit fapta din cauza unei boli, inclusiv cea provocată prin consumul cronic de alcool sau alte substanțe psihoactive, și că acesta prezintă pericol pentru societate din cauza bolii respective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, prezintă pericol pentru societate din cauza unei boli de care suferă, ea poate fi obligată de către instanța de judecată să urmeze un tratament medical(246). Această normă are în vedere și bolile provocate de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, în sensul art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind pune­rea în aplicare a noului Cod penal(247). Măsura durează până când persoana se însă­nătoșește sau până când situația medicală i se ameliorează în așa fel încât să nu mai prezinte pericol pentru societate. Dacă tratamentul medical ordonat de către instanță nu este urmat, față de persoana respectivă se poate lua o măsură de siguranță mai restrictivă, și anume internarea medicală. Măsura de siguranță analizată poate fi ordonată și dacă persoana este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul urmând să îi fie administrat în stare de detenție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Reviste:
Acord de mediere. Lipsa discernământului inculpatului. Soluții
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune în faza de cameră preliminară
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare
Proceduri legale în situația în care un bolnav mintal comite o faptă penală
Efectele liberării condiționate
PROIECT: Castrarea chimică pentru pedofili
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Încheiere de obligare provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară^1
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...