Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra siguranței publice -
CAPITOLUL III
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive Referințe (1), Legislație conexă (2)

Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

Art. 342. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Sustragerea armelor sau munițiilor prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), fără drept, în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

Uzul de armă fără drept

Art. 343. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale Modificări (1)

Art. 344. - Modificări (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Modificări (1)

Art. 345. - Modificări (1), Legislație conexă (3), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea explozivă este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) - (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 347. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și alin. (3), art. 345 alin. (1) și alin. (2), precum și în art. 346 alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ normele penale succesive, remarcăm mai multe diferențe. Noua configurație a normei care incriminează faptele de nerespectare a regimului armelor și munițiilor ține seama de prevederile Legii nr. 295/2004, republicată [conform art. 2 pct. I-1 din Legea nr. 295/2004, arma este „orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă”. Iar muniția este (potrivit pct. I-5) un „ansamblu format din tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere și, după caz, proiectil”]. Nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în noul C. pen., are în vedere incriminarea anumitor acțiuni care au ca obiect arme și muniții letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora [în Expunerea de motive a noul C. pen. se arată că prin noul conținut al normelor de incriminare a faptelor la regimul armelor și al munițiilor s-a urmărit armonizarea acestora cu Directiva 91/477/CEE, CEDO, Convenția Schengen și Convenția europeană cu privire la controlul achiziționării armelor de foc de către particulari (www.just.ro)]. Norma de incriminare prevede și o variantă asimilată, care presupune nepredarea armei sau munițiilor letale, pentru că numai acestea sunt supuse autorizării. Iar dacă are ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, fapta realizează conținutul unei variante agravate [Conform art. 2 pct. II-1 din Legea nr. 295/2004, armele și munițiile interzise sunt „armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, precum și a companiilor naționale și societăților comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție”]. Tot ca variantă de sine stătătoare este și fapta de sustragere a armelor sau munițiilor letale, pentru că prin săvârșirea acestora se vatămă, în principal, relațiile sociale privitoare la regimul armelor și munițiilor și numai în secundar cele cu caracter patrimonial [potrivit art. 2 pct. II-2, armele și munițiile letale sunt „arme și muniții prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor și care sunt prevăzute în categoria B din anexă”]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea preia în parte reglementarea prevăzută de art. 279 C. pen. din 1969, dar textul este reformulat prin cuprinderea în conținutul său și a unora dintre normele de incriminare prevăzute în Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor [(M.Of. nr. 814 din 17 noiembrie 2011), variantă legislativă la care se vor raporta, în comentariul textului, toate referirile la infracțiunile prevăzute de această lege]. Rațiunea acestei modificări este explicată de legiuitor în Expunerea de motive prin aceea că vechea reglementare avea ca obiect material armele și munițiile „așa cum acestea au fost clasificate prin Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, fără să se țină seamă de faptul că regimul armelor și al munițiilor reglementat de Legea nr. 295/2004 (...) dă o altă clasificare acestora (arme și muniții interzise; arme și muniții letale; arme și muniții neletale)”. Concluzionând sub acest aspect, noul Cod penal incriminează distinct deținerea sau portul, fără drept, de arme, în funcție de categoria din care acestea fac parte. În același timp, și regimul sancționator este diferențiat în raport de categoria de arme deținute sau purtate pe nedrept. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 342 CP, "(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operație privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. 
   (2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor este prevăzută prin dispozițiile art. 342 NCP. În modalitatea prevăzută în alin. (1), infracțiunea are corespondent în prevederile art. 279 alin. (1) CP 1969. Elementul material al faptei este identic cu cel reglementat anterior, singura deosebire constând în faptul că noua reglementare nu mai prevede distinct operațiunea de transport al armelor, ca modalitate alternativă de realizare a elementului material, dar, de vreme ce elementul material poate consta "în orice operațiune privind circulația armelor", rezultă implicit că și transportul acestora este incriminat. Noua reglementare precizează expres că operațiunile incriminate trebuie să se refere la arme, dar nu orice fel de arme, ci numai cele letale. În vechea reglementare nu exista o astfel de precizare, ceea ce înseamnă că apare o restrângere a incriminării, de vreme ce operațiunile prevăzute, săvârșite asupra unor arme neletale, nu mai constituie infracțiuni. În privința armelor neletale, și în vechea și în noua reglementare sunt incriminate distinct numai deținerea sau portul lor [în noul Cod penal prin art. 342 alin. (2), iar anterior acestuia prin art. 134 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ normele penale succesive, remarcăm mai multe diferențe. Noua configurație a normei care incriminează faptele de nerespectare a regimului armelor și munițiilor ține seama de prevederile Legii nr. 295/2004, republicată [conform art. 2 pct. I-1 din Legea nr. 295/2004, arma este „orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă”. Iar muniția este (potrivit pct. I-5) un „ansamblu format din tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere și, după caz, proiectil”]. Nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în noul C. pen., are în vedere incriminarea anumitor acțiuni care au ca obiect arme și muniții letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora [în Expunerea de motive a noul C. pen. se arată că prin noul conținut al normelor de incriminare a faptelor la regimul armelor și al munițiilor s-a urmărit armonizarea acestora cu Directiva 91/477/CEE, CEDO, Convenția Schengen și Convenția europeană cu privire la controlul achiziționării armelor de foc de către particulari (www.just.ro)]. Norma de incriminare prevede și o variantă asimilată, care presupune nepredarea armei sau munițiilor letale, pentru că numai acestea sunt supuse autorizării. Iar dacă are ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, fapta realizează conținutul unei variante agravate [Conform art. 2 pct. II-1 din Legea nr. 295/2004, armele și munițiile interzise sunt „armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, precum și a companiilor naționale și societăților comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție”]. Tot ca variantă de sine stătătoare este și fapta de sustragere a armelor sau munițiilor letale, pentru că prin săvârșirea acestora se vatămă, în principal, relațiile sociale privitoare la regimul armelor și munițiilor și numai în secundar cele cu caracter patrimonial [potrivit art. 2 pct. II-2, armele și munițiile letale sunt „arme și muniții prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor și care sunt prevăzute în categoria B din anexă”]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Desemnarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca membru de drept în Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Mijloace juridice de protecție a dreptului mediului în România
Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Confiscarea specială [art. 112 lit. b) C. pen.]
Confiscare. Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării
Retragerea plângerii prealabile. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Decizia Curții Constituționale nr. 67/2015
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. IV: Art. 257-366
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Convenția europeană cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari din 28.06.1978 *)
Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
;
se încarcă...