Nedenunțarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției -
Nedenunțarea

Art. 266. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementarea infracțiunilor contra înfăptuirii justiției cunoaște modificări importante, justificate și solicitate de noile realități ale unei societăți democratice în cadrul căreia dreptatea este ridicată la rang de valoare supremă [art. 1 alin. (3) din Constituție], și are ca obiectiv asigurarea legalității, independenței, imparțialității și fermității în procesul de înfăptuire aactului de justiție, prin sancționarea penală afaptelor de natură să influențeze grav, să ignore ori să submineze autoritatea justiției (V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 392). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea era prevăzută în dispozițiile art. 262 C. pen. din 1969, sub denumirea „Nedenunțarea unor infracțiuni”, având o redactare relativ asemănătoare. Pe lângă unele modificări terminologice, respectiv obligația de denunțare este a unei „fapte prevăzute de legea penală” și nu a unei „infracțiuni” (nu interesează, așadar, dacă fapta respectivă nu a fost încă pusă în executare, dacă actele de executare deja comise se află în faza actelor premergătoare ori a unei tentative nepedepsite de lege sau dacă nu s-ar putea angaja răspunderea penală ca urmare a existenței unor cauze de neimputabilitate), modificarea esențială este dată de restrângerea sferei faptelor pentru care legiuitorul a instituit, indirect, obligația de denunțare. Astfel, urmare a adaptării legislației penale la noile realități sociale și economice, au fost eliminate din enumerare infracțiuni ca delapidarea, furtul, tâlhăria, pirateria, înșelăciunea sau distrugerea, păstrându-se doar faptele penale contra vieții, atât cele definite de legiuitor sub denumirea de „infracțiuni contra vieții”, intenționate sau neintenționate (omor, omor calificat, ucidere la cererea victimei, determinare sau înlesnire a sinuciderii, uciderea din culpă), cât și variantele agravate ale acestora (de exemplu, infracțiunea de violență în familie) ori infracțiunile complexe care absorb fapta de omor (de exemplu: ultrajul, ultrajul judiciar, atentatul care pune în pericol securitatea națională etc.), precum și faptele care au avut ca urmare moartea victimei (viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    În mod normal, obligația de acontribui la înfăptuirea justiției revine organelor judiciare, particularii neputând fi responsabili pentru omisiunile lor în acest domeniu decât atunci când sunt chemați să ajute (de exemplu, în calitate de martori), când oasemenea obligație există în cadrul relațiilor de serviciu (de exemplu, potrivit art. 267 C. pen..) sau când este vorba de fapte grave [nedenunțarea la care se referă art. 266 C. pen., dar și nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale (art. 410 C. pen..)]. După cum se arată și în Expunerea de motive aCodului penal, în majoritatea legislațiilor penale ale statelor europene este incriminată nedenunțarea numai în cazul unor infracțiuni de ogravitate deosebită (ex. terorism)60, pentru că numai în aceste condiții poate fi justificată aplicarea unei sancțiuni penale. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 266 CP, "(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. 
   (3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri semnificative, infracțiunea de nedenunțare (art. 266 NCP) are corespondent în incriminarea cu denumirea marginală "Nedenunțarea unor infracțiuni" din art. 262 CP 1969. 
    La fel ca și în reglementarea anterioară, elementul material al laturii obiective a infracțiunii de nedenunțare se realizează printr-o inacțiune, ce constă în neîn­cunoștințarea de îndată a autorităților despre săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Mărturia mincinoasă
Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
Presiuni asupra justiției
Reviste:
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
Admitere excepție de neconstituționalitate. referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală - Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Aspecte practice privind subiectul activ al infracțiunii de "nedenunțare"
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (I)
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor contra înfăptuirii justiției (propuneri de lege ferenda)
Aspecte teoretice și practice privind autoincriminarea în procesul penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
;
se încarcă...