Neaplicarea detențiunii pe viață | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele principale - Detențiunea pe viață -
Neaplicarea detențiunii pe viață

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Dacă la data pronunțării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detențiunii pe viață i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Instituția neaplicării pedepsei detențiunii pe viață a fost păstrată în noul C. pen., însă cu deosebiri importante față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, art. 57 noul C. pen. ridică vârsta inculpatului față de care este interzis ase aplica detențiunea pe viață de la 60 la 65 de ani și, de asemenea, stabilește că pedeapsa înlocuitoare va fi închisoarea de 30 de ani [și nu de 25 de ani, așa cum arăta art. 55 alin. (1) C. pen. din 1968]. Închisoarea înlocuitoare va fi însoțită de pedeapsa complementară ainterzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, ceea ce prevedea și C. pen. din 1968; se observă însă și aici odiferență, derivată din împrejurarea că în sistemul noul C. pen. durata maximă aacestei pedepse complementare este de 5 ani (art. 66), în timp ce art. 53 pct. 2 lit. a) C. pen. din 1968 fixa maximul la 10 ani. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Legea mai favorabilă. Legea nouă nu va retroactiva (a se vedea precedent legislativ și situații tranzitorii de la comentariul comun al Secțiunii). 
    2. Individualizare. În cazul unei infracțiuni pedepsite cu detențiunea pe viață, alternativ cu închisoarea, instanța alege mai întâi una dintre pedepsele alternative. Dacă pedeapsa aleasă este detențiunea pe viață, trebuie să țină seama de prevederile potrivit cărora aceluia care, la data pronunțării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 65 de ani, nu i se aplică pedeapsa detențiunii pe viață, în locul acesteia aplicându-i-se pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maximă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În măsura în care la data pronunțării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, el nu va mai putea fi condamnat la pedeapsa deten­țiunii pe viață, ci doar la pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani, precum și la pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata maximă. 
    Legea penală mai favorabilă. Textul de lege analizat conține dispoziții mai aspre privind neaplicarea detențiunii pe viață decât norma corespunzătoare prevăzută de art. 55 alin. (1) CP 1969. Astfel, prin efectul legii, detențiunea pe viață nu se aplică persoanelor care, la data pronunțării hotărârii de condamnare, au împlinit vârsta de 65 de ani, comparativ cu doar 60 de ani în cazul normei penale anterioare. De asemenea, conform normei penale noi, inculpatului aflat într-o astfel de situație i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani, în timp ce vechea reglementare impunea pedeapsa închisorii de 25 de ani. Prin urmare, într-o astfel de situație, legea mai favorabilă este legea veche. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale temporare
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală și tratatele internaționale
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Regimul detențiunii pe viață
Neaplicarea detențiunii pe viață
Înlocuirea detențiunii pe viață
Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Regimul închisorii
Stabilirea amenzii
Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Reviste:
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...