Modificarea sau încetarea obligațiilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate -
Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Modele (1)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 122 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Este însă logic faptul că, impunând opaletă largă de obligații, pe parcursul executării măsurilor educative neprivative de libertate, este necesară modificarea sau încetarea unor obligații, fie în sensul impunerii de noi obligații, fie al sporirii sau diminuării condițiilor de executare acelor existente, fie al încetării executării unora din obligațiile impuse de instanță. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul prevede posibilitatea individualizării obligațiilor impuse minorului, în faza executării măsurii. 
    Rolul serviciului de probațiune este la fel de activ ca în ipoteza alegerii măsurii (art. 73 din Legea nr. 253/2013, în situația în care, pe parcursul supravegherii executării unei măsuri educative, consilierul de probațiune constată că este necesară modificarea conținutului unora dintre obligațiile impuse de către instanță, impunerea unor noi obligații sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, sesizează instanța). Titular al sesizării poate fi, pe lângă consilierul de probațiune și judecătorul delegat cu executarea, la cererea minorului, părinților, tutorelui sau a altei persoane în grija căreia se află minorul ori a persoanei vătămate. În toate ipotezele însă, pentru soluționarea cauzei este necesar referatul de evaluare întocmit de consilierul de probațiune, referat ce va însoți sesizarea. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În temeiul dispozițiilor art. 122 C. pen., dacă pe parcursul supravegherii au intervenit motive care justifică impunerea unor obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Instanța dispune încetarea unora dintre obligațiile pe care le-a impus când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    COMENTARIU Art. 122. 
    Pe tot parcursul supravegherii, atunci când intervin motive întemeiate, instanța poate impune noi obligații, poate dispune încetarea executării unor obligații sau modificarea acestora, astfel încât să îi fie asigurate minorului șanse sporite de îndreptare(289). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Momentul consumării infracțiunii de "folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane"
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...