Modificarea sau încetarea obligațiilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Liberarea condiționată -
Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 103. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul reglementează aspecte de interes în aplicarea instituției liberării condiționate și nu are corespondent în C. pen. din 1968, lucru explicabil prin faptul că vechea reglementare nu prevedea nici posibilitatea stabilirii unor obligații în sarcina persoanei liberate condiționat. 
    Sistemul de obligații pe durata termenului de supraveghere este unul flexibil, așa încât prevederile art. 103 noul C. pen. reglementează modificarea sau încetarea obligațiilor, punând la îndemâna instanței de judecată opaletă largă de obligații ce pot fi stabilite în sarcina condamnatului, permițând alegerea și adaptarea acestora în raport de conduita persoanei. Această flexibilitate asistemului se manifestă atât la momentul inițial, al alegerii obligațiilor pe care trebuie să le respecte infractorul, cât și ulterior, prin impunerea unor noi obligații, prin sporirea sau diminuarea condițiilor de executare acelor existente, ori chiar prin încetarea executării unora din obligațiile pe care le-a impus inițial, pentru aasigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În situația în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probațiune constată că se impune modificarea conținutului unora dintre obligații, stabilirea unor noi obligații sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va sesiza instanța, potrivit art. 103 C. pen.. Sesizarea instanței poate fi făcută și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare, în art. 103, a instituit posibilitatea instanței de judecată de a asigura flexibilitatea și adaptarea regimului juridic impus condamnaților liberați condiționat în efortul realizării unei depline reinserții sociale a acestora. În acest sens, în textul menționat mai sus se prevede: "(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pe tot parcursul termenului de supraveghere, atunci când intervin motive întemeiate, instanța poate impune noi obligații, poate dispune încetarea executării unor obligații sau modificarea acestora, astfel încât să îi fie asigurate condamnatului șanse sporite de reintegrare socială. 
    Legea penală mai favorabilă. Întrucât textul de lege analizat nu are corespondent în Codul penal din 1969, problema legii penale mai favorabile nu se pune. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea liberării condiționate
Anularea liberării condiționate
Efectele liberării condiționate
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării obligațiilor în cazul liberării condiționate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...