Minorul devenit major | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Dispoziții comune -
Minorul devenit major

Art. 134. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (3)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 134 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. 
    Măsurile educative sunt sancțiuni care se aplică pentru fapte săvârșite în timpul minorității, dar nu neapărat unui minor infractor. Într-adevăr, există situații când infracțiunea este săvârșită în timpul minorității, dar procesul penal și/sau condamnarea definitivă a făptuitorului survin după majorat ori există chiar situații când aceste fapte sunt descoperite după ce infractorul devine major. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Spre deosebire de reglementarea anterioară în care măsurile educative nu se puteau dispune decât față de făptuitorul încă minor la data pronunțării, noul Cod consideră relevantă data săvârșirii faptei, măsurile educative putând a fi pronunțate și față de major. Totuși, în considerarea situației acestui făptuitor, pentru faza executării, s-a prevăzut expres că măsura educativă privativă de libertate, în cazul infractorului ce a împlinit vârsta de 18 ani, în anumite condiții, se poate executa în penitenciar. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În cazul în care, la data judecării cauzei, făptuitorul care a săvârșit infracțiunea în timpul minorității a devenit major, sunt în continuare aplicabile dispozițiile Titlului V "Minoritatea" din Codul penal. Cu alte cuvinte, minorul devenit major la data judecății este judecat în continuare ca minor, urmând a i se aplica o măsură edu­ca­tivă, iar nu o pedeapsă. 
    Potrivit art. 134 alin. (2) C. pen., în cazul minorilor deveniți majori până la data pronunțării hotărârii și cu privire la care se apreciază că se impune aplicarea unei măsuri educative privative de libertate, regula este executarea măsurii educative în centrul educativ sau de detenție. Totuși, instanța are posibilitatea de a dispune executarea acestei măsuri într-un penitenciar, ținând seama de vârsta acestuia, de posibilitățile sale de îndreptare și de criteriile generale de individualizare a sancțiunii prevăzute în art. 74 C. pen. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul de lege analizat extinde domeniul de aplicare al prezentului titlu asupra tuturor persoanelor care au săvârșit o infracțiune în timpul minorității, între vârsta de 14 și 18 ani, indiferent dacă mai sunt sau nu minori în momentul pronunțării hotărârii. Din perspectiva legiuitorului contează vârsta persoanei în momentul săvârșirii infracțiunii, acesta fiind criteriul după care se stabilește regimul sancționator aplicabil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Reviste:
Regimul răspunderii penale a minorului
Sursele de eroare în procedura de identificare a suspectului de către martor
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Valoarea probatorie a declarațiilor victimei infracțiunii de viol. Efectele audierii repetate/Probative value of the statements of the victim of rape crime. Effects of the repeated hearing
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...