Minoritatea făptuitorului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele de neimputabilitate -
Minoritatea făptuitorului

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul art. 27 noul C. pen. reproduce dispozițiile art. 50 C. pen. din 1968, cu singura deosebire aindicării naturii juridice noi (de cauză de neimputabilitate). 
    Textul urmează să fie analizat în corelație cu prevederile art. 113 noul C. pen. care stabilește limitele răspunderii penale a minorului. Deși în formele intermediare de proiect ale noul C. pen. s-a intenționat coborârea limitei de vârstă de la care minorul poate dobândi capacitate juridică penală (la 13 ani), în varianta adoptată și introdusă în vigoare la 1.02.2014, limitele au fost menținute la intervalele consacrate și de C. pen. din 1968. În aceste condiții, sub incidența noul C. pen. se poate vorbi despre o neimputabilitate absolută (sub vârsta de 14 ani), despre o neimputabilitate relativă (între 14 și 16 ani care poate fi combătută prin probarea existenței discernământului) și despre o imputabilitate prezumată (peste 16 ani). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Este reprodus art. 50 C. pen. din 1969, minoritatea fiind caracterizată drept ocauză de neimputabilitate; în aceste condiții, își vor păstra actualitatea doctrina și jurisprudența anterioare. 
    2. Condiții. Textul nu prevede condițiile de incidență ale cauzei de neimputabilitate; acestea vor fi determinate prin raportare la dispozițiile art. 113 C. pen.. privind limitele răspunderii penale, respectiv capacitatea penală (vârsta de la care începe răspunderea penală aminorului și condițiile acestei răspunderi sunt arătate în Titlul V, Capitolul I). Aceasta este determinată în funcție de vârstă, existând perioada stării de neimputabilitate absolută (sub 14 ani) când operează oprezumție absolută alipsei de discernământ, fiind exclusă proba contrară; perioada stării de neimputabilitate condiționată (între 14 și 16 ani, cu condiția absenței discernământului) când operează, de asemenea, prezumția lipsei de discernământ, dar care poate fi răsturnată prin proba contrară (trebuie dovedit că minorul alucrat cu discernământ) și perioada imputabilității prezumate (peste 16 ani) când operează oprezumție de discernământ, dar care poate fi înlăturată, făcându-se proba iresponsabilității ori intoxicației (art. 28, 29). Rezultă că în stabilirea răspunderii penale aminorilor operează două criterii, vârsta și discernământul (facultatea de aaprecia bine lucrurile; aptitudinea de adistinge justul de injust, moralul de imoral – J. Pradel, op. cit., p. 429). Dacă se săvârșește opluralitate de fapte, cele două criterii trebuie verificate în raport cu fiecare dintre acestea. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Noțiunea de minoritate a făptuitorului, cauză de neimputabilitate 

    Minoritatea făptuitorului - cauză de neimputabilitate - este reglementată în art. 27 C. pen. Potrivit acestui text, "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal". 
    Din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 113 C. pen.(466), minoritatea făptuitorului, cauză de neimputabilitate, poate fi definită ca acea stare în care se găsește făptuitorul minor, care în momentul săvârșiri unei fapte prevăzute de legea penală nu împlinise vârsta minimă necesară, potrivit legii, pentru a putea răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În raport de prevederile legii penale, starea de minoritate este - din punct de vedere al naturii juridice - fie o cauză generală de excludere a infracțiunii (mani­festată sub forma specifică a unei cauze de neimputabilitate), fie o cauză de dife­rențiere a răspunderii penale (și - deci - a regimului sancționator) a infracto­ru­lui minor, față de răspunderea penală ce poate fi angajată de către un infractor ma­jor. Prevederile art. 27 NCP reflectă minoritatea făptuitorului, așadar, instituția minorității în cea dintâi dintre cele două ipostaze anterior indicate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Introducerea instituției de învățământ ca parte responsabilă civilmente în latura civilă a procesului penal. Analiză cauză
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...