Minoritatea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL V
Minoritatea Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Practică judiciară (26), Reviste (2)

CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului Legislație conexă (1)

Limitele răspunderii penale

Art. 113. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (25), Practică judiciară (788), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (1)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Practică judiciară (10), Reviste (1)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență (6), Practică judiciară (117), Reviste (1)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență (13), Practică judiciară (272), Reviste (3)

Consecințele răspunderii penale

Art. 114. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (132), Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Jurisprudență (4), Practică judiciară (52), Reviste (4)

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (4), Comentarii expert (1)

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; Practică judiciară (1), Reviste (4)

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Jurisprudență (3), Practică judiciară (16), Reviste (6)

Măsurile educative Reviste (1)

Art. 115. - Practică judiciară (39), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1)

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Practică judiciară (2), Reviste (1), Modele (1)

a) stagiul de formare civică; Practică judiciară (4), Modele (1)

b) supravegherea; Jurisprudență (4), Practică judiciară (22), Modele (1)

c) consemnarea la sfârșit de săptămână; Jurisprudență (2), Practică judiciară (4), Modele (1)

d) asistarea zilnică. Practică judiciară (7), Modele (1)

2. Măsurile educative privative de libertate sunt:

a) internarea într-un centru educativ; Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (1), Modele (2)

b) internarea într-un centru de detenție. Practică judiciară (2), Reviste (1), Modele (1)

(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată față de minor se face, în condițiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74. Practică judiciară (10), Reviste (1), Modele (1)

Referatul de evaluare

Art. 116. - Legislație conexă (2), Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanța va solicita serviciului de probațiune întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum și la alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță. Practică judiciară (1)

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condițiilor de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse se întocmește în toate cazurile în care instanța dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau încetării executării obligațiilor impuse, precum și la terminarea executării măsurii educative. Modificări (1), Modele (3)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Legislație conexă (1)

Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Practică judiciară (1)

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Art. 118. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (6), Practică judiciară (78), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (1)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență (1), Practică judiciară (14)

Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Asistarea zilnică

Art. 120. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (19), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Practică judiciară (4)

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Practică judiciară (7)

Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (41), Reviste (2), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Legislație conexă (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (41), Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (17), Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Practică judiciară (4), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Practică judiciară (12), Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Legislație conexă (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (52), Reviste (1)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Practică judiciară (3)

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Practică judiciară (22)

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Practică judiciară (1), Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Practică judiciară (1), Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Practică judiciară (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Modele (1)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Practică judiciară (2), Reviste (1), Modele (1)

Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Practică judiciară (24), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Practică judiciară (6), Modele (1)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Practică judiciară (1), Modele (3)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Practică judiciară (6), Modele (1)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Practică judiciară (1), Reviste (1), Modele (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (3)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Modele (1)

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Practică judiciară (1)

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Practică judiciară (2)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente. Modele (1)

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate Legislație conexă (1)

Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență (2), Practică judiciară (71), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (2)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență (2), Practică judiciară (10), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (15)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Jurisprudență (2), Practică judiciară (27), Reviste (3), Modele (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (1), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență (4), Practică judiciară (8), Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență (3), Practică judiciară (10), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență (5), Practică judiciară (6), Modele (2)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență (4), Practică judiciară (5), Reviste (1), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență (3), Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Referințe în cărți (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (7)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (13), Reviste (8), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Practică judiciară (55), Reviste (2), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Practică judiciară (4)

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (27)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Practică judiciară (21), Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (1), Modele (3)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Practică judiciară (3), Reviste (2), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție;

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

Art. 126. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3), Referințe în cărți (1)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune Admis recurs în interesul legii (1)

Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (14), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (28), Reviste (5)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (3)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Practică judiciară (3)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (15), Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Practică judiciară (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență (1), Practică judiciară (5)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 131. - Practică judiciară (24), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Practică judiciară (24)

Prescripția executării măsurilor educative

Art. 132. - Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Efectele măsurilor educative

Art. 133. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități.

Minorul devenit major

Art. 134. - Practică judiciară (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (1)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Mergi la:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...