Minoritatea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL V
Minoritatea Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului Legislație conexă (1)

Limitele răspunderii penale

Art. 113. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (6)

Consecințele răspunderii penale

Art. 114. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; Reviste (5)

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

Măsurile educative Reviste (1)

Art. 115. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Jurisprudență, Reviste (2)

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

a) stagiul de formare civică; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

b) supravegherea; Jurisprudență, Modele (1)

c) consemnarea la sfârșit de săptămână; Jurisprudență, Modele (1)

d) asistarea zilnică. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

2. Măsurile educative privative de libertate sunt: Reviste (1), Doctrină (1)

a) internarea într-un centru educativ; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

b) internarea într-un centru de detenție. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată față de minor se face, în condițiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Referatul de evaluare

Art. 116. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanța va solicita serviciului de probațiune întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum și la alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță.

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condițiilor de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse se întocmește în toate cazurile în care instanța dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau încetării executării obligațiilor impuse, precum și la terminarea executării măsurii educative. Modificări (1), Modele (3)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Legislație conexă (1)

Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Art. 118. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (1)

Asistarea zilnică

Art. 120. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Jurisprudență

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență

Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Jurisprudență

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Jurisprudență

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Modele (1)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1), Modele (1)

Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Jurisprudență, Modele (3)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Jurisprudență, Modele (1)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Reviste (1), Modele (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Modele (1)

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente. Modele (1)

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate Legislație conexă (1)

Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență, Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență, Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență, Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție; Reviste (1)

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

Art. 126. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune Admis recurs în interesul legii (1)

Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență, Reviste (7)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Reviste (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 131. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Jurisprudență

Prescripția executării măsurilor educative

Art. 132. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Efectele măsurilor educative

Art. 133. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități.

Minorul devenit major

Art. 134. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (3)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea art. 5 din Codul penal. Măsura educativă a asistării zilnice - Mădălina Moceanu
În apelul penal declarat de inculpatul P.C.F. și părțile responsabile civilmente P.F. și P.F.A. s-a aplicat inculpatului P.C.F. măsura educativă a asistării zilnice, înlăturându-se dispoziția de aplicare a pedepsei de 8 luni închisoare.
Potrivit art. 114 din Noul Cod penal, față de minorul care la data săvârșirii infracțiunii avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate și doar facultativ se poate lua o măsură privativă de libertate. S-au avut în vedere modificările aduse Noului Cod penal, gradul de pericol social al faptei săvârșite/ persoana inculpatului, că este minor, inculpatul a fost la primul contact cu legea penală și a recunoscut și regretat fapta.
[ Mai mult... ]

Cum se aplică sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal în cazul săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente ? - Mădălina Moceanu
În situația săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente, comise în timpul restului de pedepsă rămas neexecutat din măsura educativă a internării intr-un centru de reeducare, se impunea ca sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal de cel puțin o pătrime din restul rămas neexecutat din măsura educativă să se aplice la pedeapsa rezultantă stabilită în urma concursului de infracțiuni și nu pe lângă fiecare din infracțiunile săvârșite din concurs.
Extras din Decizia nr. 1094/02.09.2015, Curtea de Apel Craiova-Sectia Penală, www.just.ro
[ Mai mult... ]

Despre înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 19.06.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 17/19.06.2020 în dosarul nr.838/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 678/40/2019 , prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (3) din Codul penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, fiind incidentă ipoteza concursului de infracțiuni, se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ?”
[ Mai mult... ]

Durata internării într-un centrul de reeducare. Art. 125 alin. 2 teza a II-a din noul Cod penal. Noțiunea de „pedeapsă prevăzută de lege” - Mădălina Moceanu
Cum, prin prisma dispozițiilor art. 187 din Codul penal, trebuie luată în considerare pedeapsa prevăzută de art. 188 alin. 1 din Codul penal, anume ce de la 10 la 20 de ani, durata internării inculpatului într-un centru de detenție nu poate fi, potrivit art. 125 alin. 2 teza a II-a din noul Cod penal, mai redusă de 5 ani, chiar dacă infracțiunea de omor comisă de inculpatul minor a rămas în faza tentativei.
Extras din Decizia penala nr.131/A/ 10.02.2015 , Curtea de Apel Alba Iulia,Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 113 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm faptul că principiile reglementării anterioare au fost păstrate (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 651). Astfel, este menținută concepția răspunderii penale aminorului și alimitelor acestei răspunderi într-o reglementare identică cu cea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Noua reglementare a menținut vârsta răspunderii penale ca fiind 14 ani și prezumțiile ce funcționau anterior în contextul art. 99 C. pen. din 1969, respectiv lipsa absolută a discernământului anterior vârstei de 14 ani, prezumția relativă a lipsei discernământului pentru perioada 14-16 ani și prezumția relativă a existenței discernământului pentru categoria de vârstă 16-18 ani. Proiectul Codului penal își propusese reducerea limitei de vârstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale a minorului de la 14 la 13 ani. În Expunerea de motive s-a arătat faptul că această încercare de modificare a avut la bază două elemente importante: [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Minoritatea făptuitorului - cauză de neimputabilitate - este reglementată în art. 27 C. pen. Potrivit acestui text, "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal". 
    Din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 113 C. pen.(466), minoritatea făptuitorului, cauză de neimputabilitate, poate fi definită ca acea stare în care se găsește făptuitorul minor, care în momentul săvârșiri unei fapte prevăzute de legea penală nu împlinise vârsta minimă necesară, potrivit legii, pentru a putea răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Legea instituie o prezumție absolută a lipsei de discernământ la minorul(272) care nu a împlinit 14 ani. Prin urmare, până la această vârstă, minorul nu răspunde penal, minoritatea constituind o cauză de neimputabilitate în condițiile art. 27 NCP. În ceea ce-l privește pe minorul care are vârsta între 14 și 16 ani, legea instituie o prezumție relativă a lipsei de discernământ, răspunderea penală fiind condiționată de existența discernământului, care trebuie însă să fie probată(273). Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal, dar regimul sancționator este diferit față de persoanele majore. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 113 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm faptul că principiile reglementării anterioare au fost păstrate (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 651). Astfel, este menținută concepția răspunderii penale aminorului și alimitelor acestei răspunderi într-o reglementare identică cu cea anterioară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu
Reviste:
Regimul răspunderii penale a minorului
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Măsurile educative privative de libertate
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Cerere de revocare a internării minorului aflat în centrul de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați în Dosarul nr. 1.296/233/2014, prin Încheierea de ședință din data de 16 mai 2014, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracțiuni săvârșite în timpul minorității se înlocuiește cu a) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 5 ani
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, dispusă prin Încheierea de ședință din data de 23 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 44.339/215/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 601/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaților minori sancționați prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
;
se încarcă...