Membru de familie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Membru de familie

Art. 177. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

(1) Prin membru de familie se înțelege: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude; Reviste (2)

b) soțul; Jurisprudență, Reviste (2)

c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dispozițiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopție, și persoanei adoptate ori descendenților acesteia în raport cu rudele firești. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul de lege păstrează aceeași denumire marginală ca și cea prevăzută de art. 1491 C. pen. din 1968. Însă, spre deosebire de reglementarea anterioară, actualul text de lege a renunțat la menționarea expresiei rudă apropiată, aceasta fiind absorbită în cea de membru de familie și enumeră persoanele care au stabilit legături asemănătoare acelora dinte soți sau dintre părinți și copii, cu condiția conviețuirii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul actual reunește, în conținutul aceluiași articol, noțiunile de rude apropiate și membru de familie, prevăzute anterior în două texte de lege (art. 149 și art. 1491 C. pen. din 1969). 
    Diferența dintre reglementarea actuală și reglementarea anterioară constă în faptul că noțiunea de persoane care stabilesc relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc, nu era inclusă în conceptele definite de Codul anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția din art. 177 NCP perpetuează și extinde, la nivel formal, reglementarea anterioară, având corespondent parțial (inclusiv în ceea ce privește denumirea marginală) în art. 1491 CP 1969, dar preluând - într-o formulă comprimată - și elemente din anteriorul art. 149 (care explica conceptul de "rude apropiate", separat de acela de "membru de familie"). Legea penală utilizează în numeroase ocazii conceptul astfel explicat, integrându-l fie în structura unor norme penale generale(427), fie a unora speciale(428), care dau expresie unor instituții de drept prezentând naturi juridice eterogene. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Reviste:
Accepțiunile noțiunii de familie din anul 1918 și până în prezent
Admitere excepție de neconstituționalitate. referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură penală - Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Conflictul de interese. Infracțiune de rezultat sau infracțiune de pericol? Aspecte de neconstituționalitate
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Aspecte de noutate privind reglementarea generală a expertizei și constatării în noul Cod de procedură penală (II)
Considerații privind revizuirea hotărârilor penale în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
Infracțiunea de nedenunțare în legea română
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
;
se încarcă...