Măsurile educative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul răspunderii penale a minorului -
Măsurile educative Reviste (1)

Art. 115. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Jurisprudență, Reviste (2)

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

a) stagiul de formare civică; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

b) supravegherea; Jurisprudență, Modele (1)

c) consemnarea la sfârșit de săptămână; Jurisprudență, Modele (1)

d) asistarea zilnică. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

2. Măsurile educative privative de libertate sunt: Reviste (1), Doctrină (1)

a) internarea într-un centru educativ; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

b) internarea într-un centru de detenție. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată față de minor se face, în condițiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Atât în reglementarea anterioară, cât și în reglementarea actuală, măsurile educative sunt prezentate în ordinea crescătoare agravității lor. Spre deosebire de art. 101 C. pen. din 1968, art. 115 noul C. pen. separă măsurile educative în două categorii (existente și în reglementarea anterioară, dar nemenționate explicit): măsuri neprivative de libertate [art. 115 alin. (1) noul C. pen.] și măsuri educative privative de libertate [art. 115 alin. (2) noul C. pen.]. Potrivit actualei reglementări, se diversifică sfera de cuprindere amăsurilor educative neprivative de libertate, renunțându-se la măsura mustrării, înlocuindu-se măsura libertății supravegheate cu măsura supravegherii, într-o reglementare ușor diferită, și introducându-se trei noi măsuri: stagiul de formare civică, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică. Aceste noi măsuri educative exprimă, prin natura, numărul și diversitatea lor, oinovație în politica de prevenire afaptelor antisociale săvârșite de minori, în care accentul este pus pe educația personalizată și atentă aminorului delincvent (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 337). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul penal anterior prevedea în art. 100 două măsuri educative neprivative de libertate: mustrarea (ce nu are corespondent în actualul Cod) și libertatea supravegheată (ce are corespondent în actualul Cod, în măsura supravegherii), în timp ce noul Cod reglementează 4 măsuri: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică; în ce privește măsurile privative de libertate, Codul penal din 1969 prevedea două asemenea măsuri, internarea într-un centru de reeducare și internarea într-un institut medical-educativ, în timp ce actuala reglementare prevede internarea într-un centru educativ și internarea într-un centru de detenție. Codul actual permite o individualizare judiciară reală prin paleta mai largă de măsuri. Alegerea măsurii este rezultatul unui amplu proces de individualizare ce va avea în vedere criteriile enumerate de art. 74 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Măsurile educative sunt sancțiuni de drept penal de sine stătătoare care se iau față de minorii care au săvârșit infracțiuni, având o funcție preponderent sau în exclusivitate educativă. Așa cum rezultă și din cele ce au precedat, se face distincția între două categorii de măsuri educative: măsuri educative neprivative de libertate și măsuri educative privative de libertate (art. 115 C. pen.). 
    Măsurile educative neprivative de libertate sunt: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul de lege analizat stabilește două categorii de măsuri educative: neprivative și privative de libertate(274). Măsurile neprivative de libertatea sunt stagiul de for­mare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână și asistarea zilni­că. Se observă astfel o diversificare, dar și o înăsprire a acestui tip de măsuri în comparație cu Codul penal din 1969, care prevedea ca măsuri educative doar mustrarea și libertatea supravegheată. Drept urmare, judecătorul are la îndemână mai multe posibilități de a adapta și a individualiza măsura educativă în funcție de gravitatea faptei și de persoana făptuitorului. De regulă, față de infractorul minor se dispune o măsură educativă neprivativă de libertate, cu excepția situaților prevăzute de art. 114 alin. (2) NCP. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Măsurile educative sunt sancțiuni de drept penal de sine stătătoare care se iau față de minorii care au săvârșit infracțiuni, având o funcție preponderent sau în exclusivitate educativă. Așa cum rezultă și din cele ce au precedat, se face distincția între două categorii de măsuri educative: măsuri educative neprivative de libertate și măsuri educative privative de libertate (art. 115 C. pen.). 
    Măsurile educative neprivative de libertate sunt: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Reviste:
Regimul răspunderii penale a minorului
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Răspunderea minorului în diferite țări europene
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Măsurile educative privative de libertate
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Cerere de revocare a internării minorului aflat în centrul de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Cerere de întrerupere a executării pedepsei.
;
se încarcă...