Măsurile de siguranță | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL IV
Măsurile de siguranță Reviste (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 107. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Reviste (6), Modele (2)

(2) Măsurile de siguranță se iau față de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(3) Măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (3)

Categoriile măsurilor de siguranță

Art. 108. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

Măsurile de siguranță sunt:

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență, Reviste (1)

b) internarea medicală; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; Jurisprudență, Reviste (3)

d) confiscarea specială. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor de siguranță Jurisprudență

Obligarea la tratament medical

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (4)

(2) Când persoana față de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (2)

Internarea medicală

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

Art. 111. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Jurisprudență, Modele (1)

Confiscarea specială

Art. 112. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (5), Modele (4)

(1) Sunt supuse confiscării speciale: Jurisprudență, Reviste (2)

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; Jurisprudență

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Modele (3)

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Jurisprudență, Reviste (4)

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; Jurisprudență, Reviste (2)

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12)

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime. Jurisprudență

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) -e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora. Jurisprudență

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c). Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce reprezintă măsurile de siguranță? - Mădălina Moceanu
Măsurile de siguranță sunt sancțiuni de drept penal ce au caracter preponderent preventiv și care pot fi luate numai dacă s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și nejustificată tocmai pentru a se înlătura o stare de pericol și pentru a se preîntâmpina săvârșirea altor fapte prevăzute de legea penală.
De exemplu, o persoană a comis o infracțiune din culpă din cauza nepregătirii sale profesionale, și, ca măsură de siguranță, poate fi luată împotriva acesteia măsura interzicerii ocupării funcției pe care a ocupat-o în momentul săvârșirii infracțiunii.
[ Mai mult... ]

Comunicat Î.C.C.J. din 08.04.2019 - Decizia nr.10 în dosarul nr.191/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara, pronunțând următoarea soluție:
Decizia nr.10 în dosarul nr.191/1/2019
[ Mai mult... ]

Masură dispusă pe o perioadă nedeterminată - Mădălina Moceanu
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii este o măsură ce vizează interdicția exercitării unei funcții, profesii, meserii sau alte ocupații tocmai datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe făptuitor impropriu pentru ocuparea acestora.
Această măsură se dispune pe o perioadă nedeterminată, dar legiuitorul a prevăzut faptul că, după trecerea unui termen de cel puțin un an, măsura poate fi revocată la cerere, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.
[ Mai mult... ]

Obligarea la tratament medical - Mădălina Moceanu
Obligarea la tratament medical se poate lua pentru o persoană care prezintă pericol pentru societate din cauza unei boli (inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive).
Respectiva măsură de siguranță poate fi luată până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol, indiferent dacă s-a aplicat și o pedeapsă sau nu.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen., în Titlul IV al Părții generale, grupează reglementări privind măsurile de siguranță, sistematizate în două capitole: Capitolul I (Dispoziții generale) și Capitolul II (Regimul măsurilor de siguranță). 
    C. pen. din 1968 a rezervat reglementării măsurilor de siguranță Titlul VI al Părții generale, sistematizat tot în două capitole: Capitolul I (Dispoziții generale) și Capitolul II (Regimul măsurilor de siguranță). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Scopul măsurilor de siguranță era prevăzut în aceiași termeni și în art. 111 C. pen. din 1969. Diferențe apar sub aspectul persoanelor împotriva cărora pot fi luate astfel de măsuri. Potrivit reglementării și jurisprudenței anterioare, măsura de siguranță se putea lua față de persoanele ce au comis fapte prevăzute de legea penală, indiferent dacă era incidentă o cauză care înlătura răspunderea penală (amnistia, prescripția, lipsa plângerii prealabile și împăcarea) ori o cauză de nepedepsire (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 16/1984, în P.J.P. II, p. 140, cu un comentariu de G. Antoniu). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță erau prevăzute în Titlul VI din Partea generală a Codului penal anterior, în doua capitole: primul capitol (art. 111-112) se ocupa de aspectele generale ale măsurilor de siguranță, iar al doilea (art. 113-1182) stabilea conținutul și regimul fiecărei măsuri de siguranță în parte. 
    Codul penal actual consacră măsurilor de siguranță întreg Titlul IV al Părții generale, structurat pe două capitole. În primul capitol al acestui titlu legea prevede, în art. 107, scopul și principiile de reglementare și de luare a măsurilor de siguranță, iar în art. 108 sunt enumerate categoriile măsurilor de siguranță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Măsurile de siguranță sunt considerate sancțiuni de drept penal constând în măsuri de constrângere cu caracter preventiv, care au drept scop înlăturarea unor stări de pericol generate de fapte prevăzute de legea penală(240). Chiar dacă sunt sancțiuni de drept penal, scopul măsurilor de siguranță este unul esențialmente preventiv, nu represiv, ca în cazul pedepselor. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță erau prevăzute în Titlul VI din Partea generală a Codului penal anterior, în doua capitole: primul capitol (art. 111-112) se ocupa de aspectele generale ale măsurilor de siguranță, iar al doilea (art. 113-1182) stabilea conținutul și regimul fiecărei măsuri de siguranță în parte. 
    Codul penal actual consacră măsurilor de siguranță întreg Titlul IV al Părții generale, structurat pe două capitole. În primul capitol al acestui titlu legea prevede, în art. 107, scopul și principiile de reglementare și de luare a măsurilor de siguranță, iar în art. 108 sunt enumerate categoriile măsurilor de siguranță. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Reviste:
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Confiscarea de la terțe persoane
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Controlul de convenționalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/UE
Controlul de convenționalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/UE
Confiscare. Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării
Confiscarea specială [art. 112 lit. b) C. pen.]
Proceduri legale în situația în care un bolnav mintal comite o faptă penală
ÎCCJ: Cum trebuie procedat în cazul unui concurs de infracțiuni între infracțiunea de evaziune fiscală și cea de spălarea banilor?
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Încheiere de obligare provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară^1
Sentința prin care instanța se pronunță asupra menținerii măsurii internării medicale
Sentința prin care instanța se pronunță asupra cererii de revocare a măsurii de siguranță a interzicerii unei funcții sau profesii
Comunicare către organele în drept a prelua sau valorifica bunurile confiscate, potrivit legii - art. 574 lit. a) C. proc. pen.
Comunicare către organele la care se află bunurile confiscate - art. 574 lit. b) C. proc. pen.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 10/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale incidente în "soluționarea propunerii de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale în cazul în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, prevăzută de art. 342 alin. (6) din Codul penal"
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 08.11.1990*)
Decizia-cadru nr. 212/2005 privind confiscarea produselor, instrumentelor și bunurilor având legătură cu infracțiunea
;
se încarcă...