Măsurile de siguranță | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL IV
Măsurile de siguranță

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 107. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (69), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Practică judiciară (57), Reviste (2), Modele (2)

(2) Măsurile de siguranță se iau față de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (13), Reviste (4)

(3) Măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Categoriile măsurilor de siguranță

Art. 108. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (59), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

Măsurile de siguranță sunt: Practică judiciară (2)

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență (2), Practică judiciară (15)

b) internarea medicală; Practică judiciară (1), Comentarii expert (1)

c) interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; Practică judiciară (3), Reviste (1)

d) confiscarea specială. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (53)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor de siguranță Practică judiciară (1)

Obligarea la tratament medical

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (3), Jurisprudență (12), Practică judiciară (140), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (17), Modele (4)

(2) Când persoana față de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență (2), Practică judiciară (9)

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență (2), Practică judiciară (12), Reviste (2)

Internarea medicală

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență (15), Practică judiciară (102), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (3)

Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Practică judiciară (11)

Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

Art. 111. - Legislație conexă (2), Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (3)

(1) Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Modele (1)

Confiscarea specială

Art. 112. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Legislație conexă (4), Jurisprudență (2), Practică judiciară (370), Reviste (13), Doctrină (4), Modele (4), Referințe în cărți (5)

(1) Sunt supuse confiscării speciale: Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (1)

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; Jurisprudență (6), Practică judiciară (85)

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (733), Reviste (3), Modele (3)

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Practică judiciară (2), Reviste (2)

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; Practică judiciară (69)

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (490), Reviste (5)

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (188)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime. Jurisprudență (2), Practică judiciară (12)

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență (1), Practică judiciară (18)

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) -e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora. Practică judiciară (46)

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c). Practică judiciară (20), Reviste (1)

Mergi la:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...