Mărturia mincinoasă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției -
Mărturia mincinoasă

Art. 273. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (19), Comentarii expert (1)

(2) Mărturia mincinoasă săvârșită: Reviste (1)

a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecție a martorilor;

b) de un investigator sub acoperire;

c) de o persoană care întocmește un raport de expertiză ori de un interpret; Reviste (2)

d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață ori închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Autorul nu se pedepsește dacă își retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reținere, arestare ori de punerea în mișcare a acțiunii penale sau în alte cauze înainte de a se fi pronunțat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluție, ca urmare a mărturiei mincinoase. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat I.C.C.J. din 17 aprilie 2019 - Decizia nr.10 în dosarul nr.377/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
În ședința din 17 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.10 în dosarul nr.377/1/2019
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 16 ianuarie 2020 - Decizia nr.1 în dosarul nr.2721/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
În ședința din 16 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.1 în dosarul nr.2721/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul nr. 1362/110/2018 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă martorul denunțător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal sau de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal” și a stabilit că:
Martorul denunțător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Ce infracțiune reprezintă fapta unui martor de a face afirmații mincinoase? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 14.01.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.1/ 14.01.2019 în dosarul nr.2691/1/2018– Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea era reglementată, într-o variantă asemănătoare, în art. 260 C. pen. din 1968.Remarcăm în primul rând faptul că în conținutul formei tip afost introdus termenul „faptele”, completând în mod fericit ansamblul de „fapte sau împrejurări esențiale”, astfel că s-a renunțat la limitarea întrebărilor numai la „împrejurările esențiale” (P. Dungan, în P. Dungan, T. Medeanu, V. Pașca, Manual de drept penal. Partea specială în conformitate cu Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 88). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul păstrează în linii generale reglementarea anterioară, prevăzută, sub aceeași denumire, de dispozițiile art. 260 C. pen. din 1969. Varianta tip a infracțiunii [alin. (1)] are practic același conținut, pentru că, deși nu mai apare exprimată expres, fapta de mărturie mincinoasă săvârșită într-o cauză disciplinară nu a fost dezincriminată, ci se va regăsi în conținutul mai larg al expresiei „orice altă procedură în care se ascultă martori”, în care termenul „procedură” ia locul celui de „cauză”, folosit de vechea reglementare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Așa cum arătam în cazul infracțiunii de favorizarea făptuitorului, legea penală interzice ajutorul dat persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală. Infracțiunea de mărturie mincinoasă sancționează un asemenea ajutor „calificat”, adică oferit de o persoană chemată în proces într-o anumită calitate cerută de lege (martor, expert, interpret etc.). Mai mult decât atât, infracțiunea se referă și la situațiile în care o astfel de persoană ar putea, ca urmare a declarațiilor necorespunzătoare adevărului, să influențeze pronunțarea unei hotărâri, chiar în alte cauze decât cele penale. O asemenea reglementare este justificată de importanța acordată de legiuitor probei cu martori, opiniilor experților ori activității de interpretare, care se bucură de credibilitate și pot servi la aflarea adevărului în mod esențial. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 273 CP, "(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Mărturia mincinoasă săvârșită: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele modificări, mărturia mincinoasă din art. 273 NCP are corespondent în infracțiunea cu aceeași denumire marginală din art. 260 CP 1969. 
    La fel ca în reglementarea anterioară, mărturia mincinoasă se realizează prin fapta martorului care face afirmații mincinoase sau nu spune tot ce știe cu privire la aspecte esențiale pentru cauza în care este ascultat și asupra cărora a fost întrebat. 
    Subiectul activ al mărturiei mincinoase este calificat, în sensul că infracțiunea nu poate fi săvârșită decât de o persoană care are calitatea de martor. În noua reglementare, trei dintre cele patru împrejurări care atrag agravarea mărturiei mincinoase se referă la subiectul activ al infracțiunii. Astfel, infracțiunea este mai gravă atunci când a fost săvârșită de o persoană care are una dintre următoarele calități: martor cu identitate protejată, martor aflat în Programul de protecție a martorilor, investigator sub acoperire, expert sau interpret. O ultimă circumstanță agravantă privește natura și obiectul cauzei în care se realizează mărturia minci­noasă, aceasta trebuind să fie o cauză penală al cărei obiect este o infracțiune sancțio­nată cu detențiunea pe viață sau cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Mărturia mincinoasă
Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
Presiuni asupra justiției
Compromiterea intereselor justiției
Încălcarea solemnității ședinței
Ultrajul judiciar
Cercetarea abuzivă
Supunerea la rele tratamente
Tortura
Represiunea nedreaptă
Reviste:
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției, în concepția noului Cod penal român
îCCJ: Suntem în prezența infracțiunii de mărturie mincinoasă sau a celei de favorizare a făptuitorului?
Poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept dacă poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la acești din urmă participanți
Cercetare judecătorească. Respectarea principiului nemijlocirii/Judicial research. Compliance with the principle of immediacy
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă martorul denunțător, beneficiar al cauzei de nepedepsire prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal, sau de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal
1. Măsuri de drept penal în vederea respectării măsurilor dispuse pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2*
Mărturie mincinoasă. Dreptul prevăzut de lege de a refuza audierea în calitate de martor
Ce se întâmplă în situația în care expertul contabil face afirmații mincinoase în cadrul raportului de expertiză?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 10/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 17.643/4/2017 (3.018/2018), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Decizia nr. 1/2020 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 1.362/110/2018
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 1/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane audiate ca martor de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată în dispozițiile art. 273 alin. (1) din Codul penal (mărturie mincinoasă) sau în dispozițiile art. 273 alin. (1) din Codul penal în concurs formal cu art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului), cu aplicarea art. 38 alin. (2) din același cod
;
se încarcă...