Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății -
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (7)

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În afara trimiterii la articolele care incriminează faptele de violență, noul C. pen. a modificat și limitele speciale ale pedepsei. Dacă în C. pen. din 1968 infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte este sancționată cu închisoarea de la 5 la 15 ani, noul C. pen. pedepsește această infracțiune cu pedeapsa închisorii de la 6 la 12 ani. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte erau incriminate sub aceeași denumire marginală, în Codul penal anterior, la art. 183. Infracțiunea păstrează aceeași structură, în sensul că se raportează la faptele anterioare, față de care diferă, din punct de vedere obiectiv, doar prin rezultatul mai grav, respectiv moartea victimei. Fapta este susceptibilă de a crea situații tranzitorii deoarece vechea reglementare prevedea limite de pedeapsă diferite, respectiv închisoarea de la 5 la 15 ani. Astfel, pe tărâmul art. 6 C. pen.., orice pedeapsă mai mare de 12 ani pronunțată în temeiul art. 183 C. pen. din 1969 va fi redusă la această nouă limită maximă, prevăzută de noul Cod. În cazul prevăzut de art. 5 C. pen.., fiind vorba de pedepse asimetrice, instanța va stabili legea mai favorabilă în funcție de limita spre care se orientează. Dacă se va orienta către o pedeapsă minimă, legea veche este mai favorabilă, deoarece prevede o limită minimă mai mică (5 ani, față de 6 ani). Dacă instanța se orientează spre maximul de pedeapsă, legea nouă este mai favorabilă (12 ani, față de 15 ani). În cazul în care sunt incidente și alte instituții problema se nuanțează. Astfel, spre exemplu, instanța supremă a hotărât că: „În cazul în care instanța a aplicat inculpatului pedeapsa închisorii de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, cu reținerea circumstanței atenuante a provocării, Codul penal anterior constituie legea penală mai favorabilă în raport cu noul Cod penal, întrucât noul minim special de 6 ani al pedepsei închisorii prevăzut în art. 195 pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte nu poate fi redus, ca efect al reținerii circumstanței atenuante a provocării, conform art. 76 alin. (1) din noul Cod penal, sub 4 ani închisoare” [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 796 din 5 martie 2014 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Din punctul de vedere al rezultatului cerut pentru existența laturii obiective a infracțiunii, fapta de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ar putea aparține capitolului anterior, putându-se considera că este „o variantă a omuciderii, și anume o omucidere praeterintenționată”261. Prezența infracțiunii în acest capitol se justifică prin valoarea vizată de făptuitor, integritatea corporală sau sănătatea, iar nu prin valoarea care în cele din urmă este lezată, respectiv viața persoanei. Locul acestei infracțiuni în capitolul destinat protecției integrității corporale sau sănătății se mai justifică și prin faptul că ea se grefează pe infracțiunile imediat anterioare (art. 193-194), fiind în realitate o variantă calificată a uneia dintre aceste fapte. În Codul penal anterior, infracțiunea era prevăzută cu aceeași denumire marginală la art. 183. Singura diferență între cele două reglementări se referă la limitele de pedeapsă ce au fost diminuate în noul Cod. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 195 CP, "Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani". 
    Această infracțiune se caracterizează prin aceea că produce un rezultat efectiv mai grav decât rezultatul vătămător voit sau prevăzut, pricinuind moartea victimei. De aceea, în raport de rezultatul produs, ea constituie o omucidere praeterintenționată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea constând în loviri sau vătămări cauzatoare de moarte are conținut identic cu reglementarea din art. 183 CP 1969. 
    Elementul material al laturii obiective se realizează prin acțiuni sau inacțiuni identice cu cele prin care se realizează infracțiunile de lovire sau alte violențe (art. 193 NCP) ori de vătămare corporală (art. 194 NCP). 
    Poziția subiectivă a făptuitorului, constând în intenția de a vătăma integritatea corporală ori de a ucide, se stabilește în fiecare caz, după cum s-a arătat cu prilejul analizei infracțiunii de omor, ținându-se seama de instrumentul folosit de către făptuitor, de zona corpului unde a fost aplicată lovitura, de numărul loviturilor, de intensitatea acestora, precum și de toate celelalte împrejurări concrete în contextul cărora a fost săvârșită fapta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Despre provocare în cazul infracțiunii de loviri / vătămări cauzatoare de moarte
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Omuciderea în noul Cod penal
Considerații asupra procedurii abreviate în cazul recunoașterii învinuirii
Vătămarea fătului
Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...