Lipsirea de libertate în mod ilegal | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății persoanei -
Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 205. - Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Se consideră lipsire de libertate și răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă fapta este săvârșită: Jurisprudență

a) de către o persoană înarmată; Jurisprudență

b) asupra unui minor; Jurisprudență, Reviste (3)

c) punând în pericol sănătatea sau viața victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 și 10 ani. Jurisprudență

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Conținutul textului legal destinat incriminării faptelor de lipsire de libertate a fost reformulat. Astfel, au fost eliminate anumite variante agravate sau elemente circumstanțiale agravante, care nu se justificau, și, pe de altă parte, a fost introdusă o variantă agravată, în vederea acoperirii unor lacune semnalate în doctrină. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 189. În noul Cod, infracțiunea este restructurată astfel încât să se evite suprapunerile de texte existente în vechea reglementare. În această configurație, lipsirea de libertate în mod ilegal va putea intra în concurs cu infracțiunea de șantaj (art. 207 C. pen..), cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat (art. 367 C. pen..) și va fi absorbită în infracțiunile complexe de trafic de persoane (art. 210 C. pen..), trafic de minori (art. 211 C. pen..) sau acte de terorism [art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 535/2004]. Modificările intervenite pot crea situații tranzitorii. Pedepsele prevăzute, atât pentru varianta tip, cât și pentru variantele agravate menținute în textul incriminator, au limitele reduse față de vechea reglementare. În ipoteza art. 5 C. pen.., noul Cod va fi legea mai favorabilă. De asemenea, în toate aceste variante pot fi incidente dispozițiile art. 6 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se referă la aspectul cel mai concret, cel mai palpabil al libertății persoanei, și anume la libertatea fizică. Minima condiție de manifestare a libertății fizice constă în posibilitatea persoanei de a acționa, de a se deplasa potrivit propriei voințe, evident în limitele prevăzute de lege. 
    Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 189 (într-o variantă tip și cinci variante agravate). În noul Cod, infracțiunea este restructurată astfel încât să se evite suprapunerile de texte existente în vechea reglementare. În această nouă configurație, lipsirea de libertate în mod ilegal va putea intra în concurs cu infracțiunea de șantaj (art. 207 C. pen..), cu infracțiunea de constituire aunui grup infracțional organizat (art. 367 C. pen..), și va putea fi absorbită în infracțiunile complexe de trafic de persoane (art. 210 C. pen..), trafic de minori (art. 211 C. pen..) sau acte de terorism art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 535/2004]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Dreptul la libertate reprezintă, alături de dreptul la viață, la integritate corporală și sănă­tate, un drept fundamental al persoanei. 
    Vorbind despre protecția penală a libertății persoanei, ne preocupă nu sensul filosofic al noțiunii de libertate, ci noțiunea juridică de libertate, ca valoare socială promovată, dezvoltată și ocrotită de normele juridice. Aceasta, pentru că personalitatea omului își găsește virtual măsura afirmării în libertățile pe care ordinea de drept i le asigură. Ampla problematică a libertății persoanei și-a găsit o consacrare dintotdeauna în legislațiile fiecărui stat. Normele de drept configurează conținutul și determină întinderea stării de libertate, stabilind în felul aceasta "status libertatis" al persoanei, starea de libertate, fiind deci valoarea juridică consacrată și ocrotită prin lege, adică obiectul reglementărilor juridice(398). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 205 NCP are corespondent în dispozițiile art. 189 CP 1969. 
    Forma de bază a infracțiunii [art. 205 alin. (1) NCP] are conținut identic cu incriminarea din Codul penal din 1969 [art. 189 alin. (1)]. 
    Dintre cele opt circumstanțe de agravare prevăzute în alin. (2) al art. 189 CP 1969, noua reglementare preia doar trei (săvârșirea faptei de către o persoană înarmată, asupra unui minor ori punând în pericol sănătatea sau viața victimei) prin prevederile alin. (3) al art. 205. În baza noului Cod penal, săvârșirea faptei în una sau unele dintre cele cinci circumstanțe nepreluate din reglementarea anterioară (săvârșirea faptei prin simulare de calități oficiale, prin răpire, de două sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum și în cazul în care victima este supusă unor suferințe) va determina încadrarea juridică în forma de bază a infracțiunii, circumstanțe care însă vor fi luate în considerare la individualizarea pedepsei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Reviste:
Extrădare pasivă. Condiția privind gravitatea pedepsei
Valențele juridice ale deplasării propriului copil minor de la domiciliul acestuia fără acordul celuilalt părinte
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele tratamente aplicate minorului
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, referitor la stabilirea caracterului nelegal al măsurilor preventive privative de libertate
Acțiune civilă întemeiată pe art. 539 și urm. C. pr. pen. Condiții de admisibilitate/Civil action based on art. 539 and seq. of the Civil Procedure Code. Conditions of admissibility
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...