Limitele răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul răspunderii penale a minorului -
Limitele răspunderii penale

Art. 113. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 113 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm faptul că principiile reglementării anterioare au fost păstrate (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 651). Astfel, este menținută concepția răspunderii penale aminorului și alimitelor acestei răspunderi într-o reglementare identică cu cea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Noua reglementare a menținut vârsta răspunderii penale ca fiind 14 ani și prezumțiile ce funcționau anterior în contextul art. 99 C. pen. din 1969, respectiv lipsa absolută a discernământului anterior vârstei de 14 ani, prezumția relativă a lipsei discernământului pentru perioada 14-16 ani și prezumția relativă a existenței discernământului pentru categoria de vârstă 16-18 ani. Proiectul Codului penal își propusese reducerea limitei de vârstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale a minorului de la 14 la 13 ani. În Expunerea de motive s-a arătat faptul că această încercare de modificare a avut la bază două elemente importante: [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Minoritatea făptuitorului - cauză de neimputabilitate - este reglementată în art. 27 C. pen. Potrivit acestui text, "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal". 
    Din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 113 C. pen.(466), minoritatea făptuitorului, cauză de neimputabilitate, poate fi definită ca acea stare în care se găsește făptuitorul minor, care în momentul săvârșiri unei fapte prevăzute de legea penală nu împlinise vârsta minimă necesară, potrivit legii, pentru a putea răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Legea instituie o prezumție absolută a lipsei de discernământ la minorul(272) care nu a împlinit 14 ani. Prin urmare, până la această vârstă, minorul nu răspunde penal, minoritatea constituind o cauză de neimputabilitate în condițiile art. 27 NCP. În ceea ce-l privește pe minorul care are vârsta între 14 și 16 ani, legea instituie o prezumție relativă a lipsei de discernământ, răspunderea penală fiind condiționată de existența discernământului, care trebuie însă să fie probată(273). Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal, dar regimul sancționator este diferit față de persoanele majore. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Reviste:
Cunoașterea componentelor personalității infractorului - condiție fundamentală în combaterea eficientă a fenomenului infracțional juvenil
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Regimul răspunderii penale a minorului
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Comunicare către organele în drept a prelua sau valorifica bunurile confiscate, potrivit legii - art. 574 lit. a) C. proc. pen.
Comunicare către organele la care se află bunurile confiscate - art. 574 lit. b) C. proc. pen.
Comunicare către organele fiscale în vederea confiscării potrivit dispozițiilor privind creanțele bugetare - art. 574 lit. c) C. proc. pen.
Legislație conexă :
Convenția cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989 *)
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
;
se încarcă...