Liberarea condiționată | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Individualizarea pedepselor -
SECȚIUNEA a 6-a
Liberarea condiționată Admis recurs în interesul legii (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață

Art. 99. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viață poate fi dispusă, dacă: Doctrină (1)

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detențiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; Jurisprudență

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Jurisprudență

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) De la data liberării condiționate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii

Art. 100. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

a) cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani, sau a cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) lit. b) -d). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Modele (1)

(4) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiționate și data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 101. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; Referințe (1)

c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanța poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1)

c) să nu părăsească teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență

g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. Reviste (1), Modele (2)

(3) Obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Modele (1)

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Reviste (1)

(5) Măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b) se execută din momentul acordării liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.

(6) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens.

Supravegherea condamnatului

Art. 102. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Reviste (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) și lit. b) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c) -g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Reviste (1)

(3) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) și lit. e) poate fi realizată și printr-un sistem electronic de supraveghere, în condițiile prevăzute de legea specială. Reviste (1)

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 103. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1)

Revocarea liberării condiționate

Art. 104. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață.

Anularea liberării condiționate

Art. 105. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Reviste (1), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 99 sau art. 100, instanța poate acorda liberarea condiționată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

(3) Când, după anulare, instanța dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Efectele liberării condiționate Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit din nou o infracțiune, nu s-a dispus revocarea liberării condiționate și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termen de supraveghere. Săvârșirea unei noi infracțiuni - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 28.04.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.10/ 28.04.2020 în dosarul nr.76/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj– Secția penală și de minori, în dosarul nr. 1241/242/2017, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 105 alin. 1 din Codul penal, sintagma: «dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării» vizează strict situația faptelor săvârșite anterior liberării condiționate și descoperite după acordarea liberării condiționate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează și situația faptelor săvârșite și descoperite anterior liberării condiționate”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Liberarea condiționată constă în punerea în libertate a condamnatului din executarea unei pedepse cu închisoarea ori detențiunea pe viață înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate la care a fost condamnat, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 
    În măsura în care persoana respectă toate măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanța de judecată și nu săvârșește din nou o infracțiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, pedeapsa se consideră executată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Capitolul VIII (intitulat „Liberarea condiționată”) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, este format din 3 articole referitoare la liberarea condiționată, redate în continuare. 
    Art. 95. Condițiile de acordare a liberării condiționate. Persoana condamnată poate fi liberată condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 99 sau, după caz, la art. 100 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează instituția liberării condiționate în Titlul III "Pedepsele", Capitolul V "Individualizarea pedepselor", Secțiunea a 6-a "Liberarea condiționată", art. 99-106. 
    O examinare comparativă a dispozițiilor prin care se reglementează liberarea condiționată în Codul penal în vigoare și a celor cuprinse în Codul penal anterior pune în evidență deosebiri, pe de o parte, în ceea ce privește sistematizarea acestora, iar, pe de altă parte, referitoare la conținutul lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul detențiunii pe viață, liberarea condiționată poate fi acordată de către instanță dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în primul alineat: exe­cutarea efectivă a 20 de ani din pedeapsă, conduita bună în timpul acestei exe­cutări, executarea obligațiilor civile și existența convingerii instanței că per­soana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Hotărârea jude­cătorească prin care se acordă liberarea condiționată trebuie să conțină motivele concrete care au format convingerea instanței, precum și avertizarea condamnatului cu privire la comportamentul său viitor și la consecințele pe care le va suporta dacă va mai săvârși noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu își va îndeplini obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, termen­ care este de 10 ani. Liberarea condiționată nu este însă un drept al persoanei condamnate; chiar dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate, acordarea ei nu este obligatorie, ci este lăsată la latitudinea instanței de judecată, ca un mijloc de individualizare a executării pedepsei detențiunii pe viață. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează instituția liberării condiționate în Titlul III "Pedepsele", Capitolul V "Individualizarea pedepselor", Secțiunea a 6-a "Liberarea condiționată", art. 99-106. 
    O examinare comparativă a dispozițiilor prin care se reglementează liberarea condiționată în Codul penal în vigoare și a celor cuprinse în Codul penal anterior pune în evidență deosebiri, pe de o parte, în ceea ce privește sistematizarea acestora, iar, pe de altă parte, referitoare la conținutul lor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
Efectele liberării condiționate
Liberarea condiționată din pedeapsa închisorii - considerații asupra condițiilor de acordare din perspectiva evoluției acestora
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
CCR: Cel care execută o pedeapsă în regim închis/de maximă siguranță poate beneficia de liberare condiționată?
Recursul compensatoriu a fost abrogat de Parlament. Legea va reveni la situația din 2016 privind reducerea pedepsei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Aplicarea monitorizării electronice în România: Cum și în ce condiții supravegherea la distanță facilitează reintegrarea persoanei condamnate în societate?
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării obligațiilor în cazul liberării condiționate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării liberării condiționate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Cerere de liberare condiționată.
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6.638/101/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 67/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea momentului îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiționată
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...