Legea penală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Legea penală

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 173 noul C. pen. se regăsește în reglementarea anterioară cu aceeași denumire marginală, „Legea penală”. În ceea ce privește conținutul său, legiuitorul aoperat modificări, extinzând sfera actelor normative. 
    În noua reglementare, legea penală este echivalentă cu orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării aveau putere de lege. Așa cum s-a arătat și în Expunerea de motive a noul C. pen., acesta a fost pus de acord cu reglementările constituționale în vigoare, incluzând legea organică și ordonanța de urgență, dar și acte adoptate anterior actualei Constituții, care la data intrării în vigoare constituiau izvoare de drept penal (legi, decrete ale fostului Consiliu de Stat, decrete-legi etc.) [a se vedea Expunerea de motive a noul C. pen. (www.just.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual este diferit de cel din Codul penal din 1969. Definiția actuală este în concordanță cu dispozițiile constituționale. 
    2. Semnificație. Jurisprudența se include în conceptul de lege alături de normele de drept de origine legislativă, chiar dacă este vorba despre țări aparținând sistemului de drept romano-germanic și indiferent dacă jurisprudența vizează dezlegarea unei probleme de drept penal sau civil (CEDO, Pessino c. Franța; Dragotoniu și Militaru-Pidhorni c. România, Beian c. România). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiunea de lege penală. Legea penală poate fi definită în sens larg și în sens restrâns. În sens larg, prin lege penală, potrivit art. 173 C. pen., se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care, la data adoptării lor, aveau putere de lege. 
    În sens restrâns, prin lege penală se înțelege actul normativ emis de Parlament în condițiile art. 73 alin. (3) lit. h) și art. 76 alin. (1) din Constituție, adică legea organică. Numai printr-o asemenea lege se pot prevedea infracțiuni, pedepse și regimul executării acestora. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prevederea din art. 173 NCP aduce o mult așteptată concordanță formală, în privința izvoarelor dreptului penal, în raport de textele constituționale. Astfel, dispoziția articolului corespondent din Codul penal din 1969 (art. 141), care trimitea la legi (în mod nedeterminat) și la decrete, devenise depășită (și imprecisă) ulterior intrării în vigoare a Constituției din 1991, potrivit căreia au aptitudinea de a constitui izvoare normative ale dreptului penal, ca regulă, doar legile organice [art. 73 alin. (3) lit. h) și i)], iar prin excepție și ordonanțele de urgență ale Guvernului [art. 115 alin. (4)-(6)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Principiul legalității - fundamentul dreptului penal modern
Curtea Constituțională și instanțele judecătorești în România: cooperare sau conflict?
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Forța normativă a unor decizii ale Curții Constituționale a României - o nouă dimensiune a izvoarelor formale de drept/The regulatory force of decisions of the Constitutional Court of Romania - a new dimension of the formal sources of law
Cursul de schimb valutar - lege penală mai favorabilă în privința infracțiunii de evaziune fiscală?
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...