Legalitatea incriminării | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Legea penală și limitele ei de aplicare - Principii generale -
Legalitatea incriminării Reviste (1)

Art. 1. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4)

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Sub o denumire marginală neacoperitoare (legalitatea incriminării), C. pen. din 1968 definește și el cele două principii ale dreptului penal român: principiul legalității incriminării (nullum crimen sine lege) și principiul legalității sancțiunilor de drept penal [nulla poena (sanctio) sine lege]. Spre deosebire de C. pen. din 1968, care concentrează definiția legalității incriminării și a sancțiunilor de drept penal într-un singur articol, noul C. pen. alocă două articole (art. 1 și 2) celor două principii ale dreptului penal. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual din art. 1 reglementează principiul legalității incriminării prevăzut în art. 2 C. pen. din 1969 (legalitatea incriminării) și art. 11 C. pen. din 1969 (neretroactivitatea legii penale). 
    2. Principiul legalității. Acest principiu constituie baza sistemului juridic, impunând atât ca legea să fie respectată de cei cărora le este destinată, dar și ca actele autorităților să fie autorizate de lege. În materie penală principiul presupune ca niciun comportament să nu fie incriminat și nicio pedeapsă să nu fie stabilită sau aplicată în lipsa unei legi în vigoare la data actului de conduită. În consecință, orice ingerință în drepturile individuale trebuie să decurgă dintr-o lege, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit. Limitarea oricărui drept fundamental (de exemplu, dreptul la libertate, ca urmare a aplicării unei sancțiuni privative ori restrictive de liberate, drepturile patrimoniale, ca urmare a aplicării unei măsuri de siguranță) poate fi dispusă doar în baza unei legi. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În literatura de specialitate nu există unanimitate de vederi în ceea ce privește cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal. Profesorul V. Dongoroz a conceput ca principii fundamentale ale dreptului penal un număr de trei principii: democratismul, umanismul și legalitatea(18). În opinia profesorului C. Bulai, ar avea caracter fundamental principiul legalității incriminării și pedepsei, principiul egalității în fața legii penale, principiul umanismului, principiul prevenirii faptelor prevăzute de legea penală, infracțiunea ca unic temei al răspunderii penale, personalitatea răspunderii penale, individualizarea sancțiunilor de drept penal(19). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu titlu de aspect preliminar față de analiza dispoziției indicate, este de remar­cat că noua reglementare penală generală debutează într-o formă distinctă de cea anterioară, potrivit căreia primul articol era dedicat unei prevederi care anunța, în mod generic și cu tendință de orientare panoramică, în ce consta scopul legii penale (aceasta fiind chiar denumirea marginală a art. 1 CP 1969(4)). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În literatura de specialitate nu există unanimitate de vederi în ceea ce privește cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal. Profesorul V. Dongoroz a conceput ca principii fundamentale ale dreptului penal un număr de trei principii: democratismul, umanismul și legalitatea(18). În opinia profesorului C. Bulai, ar avea caracter fundamental principiul legalității incriminării și pedepsei, principiul egalității în fața legii penale, principiul umanismului, principiul prevenirii faptelor prevăzute de legea penală, infracțiunea ca unic temei al răspunderii penale, personalitatea răspunderii penale, individualizarea sancțiunilor de drept penal(19). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legalitatea incriminării
Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Vinovăția
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Reviste:
Previzibilitatea normei de incriminare în Codul penal
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Proporționalitatea - garanția echității în individualizarea legală în dreptul penal francez
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Conflictul de interese. Infracțiune de rezultat sau infracțiune de pericol? Aspecte de neconstituționalitate
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul penal din 2014
Principiile investigației criminalistice în raport de noua legislație procesual penală
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
;
se încarcă...