Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură răspunderea penală -
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 155. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (8), Comentarii expert (2)

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Termenele prevăzute în art. 154, dacă au fost depășite cu încă o jumătate, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3)

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripție a răspunderii penale. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.5 în dosarul nr.41/1/2019 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 21 martie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit a soluționat sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.5 în dosarul nr.41/1/2019
[ Mai mult... ]

Se întrerupe prescripția răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 26.04.2018,“Curtea Constituțională….. cu majoritate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal, este neconstituțională.
În motivarea soluției de admitere pronunțate, CCR a constatat că dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal încalcă prevederile art.21 alin.(3) din Constituție și ale art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Noile dispoziții au un conținut diferit, sub două aspecte. O primă diferență se referă la extinderea sferei actelor de procedură cu efect întreruptiv, de la orice act care „trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului” la orice „act de procedură în cauză”, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, nu interesează despre ce act de procedură este vorba și nici dacă i s-a comunicat cuiva actul de procedură respectiv, iar pe de altă parte, nu are relevanță stadiul în care se afla cauza penală atunci când actul de procedură a fost efectuat (M.A. Hotca, în Noul Cod penal comentat, vol. I, p. 753). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale era reglementată și în Codul penal anterior ale cărui dispoziții, respectiv art. 123, au fost preluate cu unele modificări. Identitatea celor două reglementări se regăsește la nivelul efectelor întreruperii cursului prescripției, respectiv ulterior întreruperii curge un termen nou de prescripție – art. 123 alin. (2) C. pen. din 1969 a fost preluat în art. 155 alin. (2) C. pen.., precum și în ceea ce privește caracterul obiectiv al întreruperii (producerea efectelor in rem) – art. 123 alin. (3) C. pen. din 1969 a fost preluat în art. 155 alin. (3) C. pen.. Diferența dintre reglementarea veche și cea nouă o reprezintă cauzele de întrerupere a cursului prescripției, tratate în art. 123 alin. (1) C. pen. din 1969, respectiv art. 155 alin. (1) și (5) C. pen.. Din această perspectivă, legea nouă este defavorabilă prin extinderea cauzelor cu efect întreruptiv (a se vedea infra pct. 2). O altă diferență, însă doar la nivel formal, al sediului normativ și al sistematizării reglementării, o constituie tratarea în cadrul normei privind întreruperea cursului prescripției a prescripției speciale care, în reglementarea veche, era tratată distinct, în art. 124 C. pen. din 1969. Conținutul art. 124 C. pen. din 1969 și cel al art. 155 alin. (4) C. pen.. sunt identice. Cauzele de întrerupere prevăzute de art. 155 C. pen.. sunt aplicabile și celor care erau minori la data săvârșirii faptei, conform art. 131 din același Cod. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Preliminarii. Prin cursul prescripției se înțelege scurgerea intervalului de timp prevăzut de lege și care constituie durata termenului de prescripție. Atâta vreme cât această durată nu este îndeplinită, prescripția se găsește în curs și nu se sfârșește decât la data când expiră termenul prescripției. 
    În cursul prescripției se prezumă că rezonanța infracțiunii săvârșite dispare treptat și, în aceeași măsură, este uitată tulburarea socială provocată de infracțiune. Acest proces de stingere a rezonanței faptei săvârșite și de uitare a urmărilor sale suferă întârzieri atunci când, în cursul prescripției, înăuntrul termenului de prescripție a intervenit vreun act de tragere la răspundere penală a infractorului pentru infracțiunea săvârșită; prin această tragere la răspundere fapta rămâne încă vie în conștiința socială, fiind adusă în atenția oamenilor, anihilându-se astfel efectele procesului de uitare a infracțiunii(805). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale constă în pierderea beneficiului timpului scurs până la efectuarea oricărui act de procedură în cauză (act procedural care, potrivit legii procesual penale, poate fi un act de urmărire penală sau de judecată, îndeplinit până la pronunțarea hotărârii definitive), moment de la care începe să curgă un nou termen de prescripție. În cazul săvârșirii infracțiunii în participație, întreruperea cursului prescripției față de unul/unii dintre participanți produce efecte in rem. Aceste dispoziții legale [art. 155 alin. (1)-(3) NCP] dădeau conținut și prevederilor art. 123 alin. (1)-(3) CP 1969, spre deosebire de care se observă abandonarea concepției care limita întreruperea cursului prescripției doar la actele care trebuiau comunicate învinuitului/inculpatului în desfășurarea procesului penal (noul Cod penal reprezentând, în acest sens, o reglementare mai puțin favorabilă decât Codul penal din 1969). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reviste:
De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Măsuri premergătoare. Examinarea admisibilității în principiu
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
[UPDATE: Admiterea excepției de neconstituționalitate] Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Se întrerupe prescripția răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză?
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Teste Grilă - Pentru admiterea în magistratură și avocatură. Drept penal - Partea generală. Partea specială, Drept procesual penal - Partea generală. Partea specială
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 297/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal
;
se încarcă...