Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei -
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei

Art. 163. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii. Jurisprudență

(2) Cursul termenului de prescripție a executării se întrerupe și prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Jurisprudență

(3) Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii se întrerupe și prin înlocuirea obligației de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu excepția art. 163 alin. (3), care nu are corespondent în C. pen. din 1968, celelalte dispoziții ale art. 163 sunt similare cu prevederile art. 127 C. pen. din 1968. 
    Conform art. 163 alin. (3) noul C. pen., cursul termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii se întrerupe și prin înlocuirea obligației de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 163 C. pen.. prevede aceleași cauze de întrerupere a prescripției executării ca și reglementarea anterioară: începerea executării, sustragerea de la executare după începerea executării, săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Sub aceste aspect, identitatea dintre art. 163 C. pen.. și art. 127 C. pen. din 1969 exclude apariția unor probleme legate de identificarea legii penale mai favorabile. Doctrina și jurisprudența anterioare își vor păstra actualitatea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cursul prescripției executării pedepsei poate fi întrerupt în situațiile expres prevăzute de lege, efectul întreruperii fiind acela că timpul scurs de la data când acesta a început să curgă și până în momentul întreruperii nu se ia în considerare la calculul termenului de prescripție, de la data întreruperii începând să curgă un nou termen. Textul corespondent era reprezentat de art. 127 CP 1969, dezvoltările din doctrină referitoare la acesta menținându-și valabilitatea mutatis mutandis. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Reviste:
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Prescripția răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...