Intoxicația | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele de neimputabilitate -
Intoxicația

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Față de textul corespondent din C. pen. din 1968 (art. 49) se constată că art. 29 noul C. pen. are denumire marginală diferită (nomen iuris). Astfel, noul text este intitulat: „intoxicația”, spre deosebire de reglementarea anterioară care are denumirea marginală „beția”. Noua denumire creează impresia extinderii ariei de incidență anoii cauze, dar nu este în realitate decât omodificare terminologică fără un astfel de efect, întrucât și C. pen. din 1968 se referea la „beția produsă (...) de alte substanțe” (altele decât alcoolul). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Actualele dispoziții își găsesc corespondent în art. 49 alin. (1) C. pen. din 1969 care prevedea drept cauză de înlăturare acaracterului penal al faptei beția accidentală completă, datorată alcoolului sau altor substanțe. Diferența constă în înlocuirea noțiunii de beție cu cea de intoxicație și în aceea că nu au mai fost preluate dispozițiile referitoare la caracterul altor forme de beție/intoxicație beția accidentală incompletă, beția voluntară completă – art. 49 alin. (2) C. pen. din 1969] de circumstanță judiciară bivalentă, atenuantă sau agravantă. Se regăsește beția voluntară (devenită intoxicație) drept circumstanță agravantă în măsura în care afost provocată în vederea producerii infracțiunii – intoxicația preordinată (o ipoteză de actio libera in causa – acțiunea infracțiunea] este rezultatul unei cauze decizii] libere), prevăzută de art. 77 lit. f) C. pen.. Substanțele psihoactive, conform art. 241 din Legea nr. 187/2012, sunt acele substanțe stabilite prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății (Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de aavea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În acord cu viziunea specialiștilor, art. 29 din noul Cod penal, intitulat Intoxicația prevede că: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul și felurile intoxicației 

    Intoxicația, cauză de neimputabilitate, este reglementată în art. 29 C. pen., în care se prevede: "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau alte substanțe psihoactive". Ținând seama de aceste dispoziții, intoxicația poate fi definită ca acea stare psiho-fizică anormală în care se găsește o persoană din cauza introducerii sau acumulării în organism a unor substanțe excitante ori narcotice și care au ca efect diminuarea sau pierderea capacității acelei persoane de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau de a putea să le controleze. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cauza de neimputabilitate constând în intoxicație perpetuează reglementarea anterioarei cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei denumite "beție" [art. 49 alin. (1) CP 1969]. Noul indicativ este mai corespunzător, deoarece sursa acestei stări poate rezida, deopotrivă, în consumul de alcool sau de alte substanțe (halucinogene, psihotrope, stupefiante, narcotice etc.)(90), or, termenul "beție" evocă, în principiu - în limbajul comun -, doar originea etilică a intoxicației, nu și pe aceea întemeiată pe consumul altor substanțe. Ca atare, în doctrina anterioară [din moment ce și în art. 49 alin. (1) CP 1969 se indica posibilitatea originării stării de beție în "alte substanțe" decât alcoolul], se utilizau conceptele de "beție caldă" (pentru a se indica beția alcoolică, propriu-zisă), respectiv "beție rece" (pentru a se face referire la starea similară beției, determinată însă de consumul altor substanțe). Conceptul de "intoxicație" corespunde mai bine surprinderii acelui punct neutru de referință care include, deopotrivă, indicarea ambelor surse provo­catoare a stării în cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...