Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice -
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice

Art. 143. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Identice sub aspectul conținutului textului legal, cele două dispoziții sunt deosebite și de această dată în privința denumirii marginale. Art. 143 noul C. pen. preia în integralitate cadrul de aplicare al acestei pedepse complementare care presupune eliminarea posibilității persoanei juridice condamnate de aparticipa la procedurile de achiziții publice, astfel cum sunt acestea reglementate potrivit sediului materiei – art. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice și acontractelor de concesiune de servicii (M.Of. nr. 418 din 15 mai 2006), cu modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 77/2012. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achiziții publice, judecătorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitiv și administratorului sistemului electronic de achiziții publice. Punerea în executare a pedepsei complementare nu aduce atingere derulării contractelor de achiziții publice deja încheiate la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dar împiedică încheierea unor acte adiționale care să prelungească valabilitatea unor contracte deja încheiate. În cazul nerespectării interdicției impuse, orice persoană poate încunoștința judecătorul delegat cu executarea pentru a sesiza instanța în vederea aplicării prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010. La împlinirea duratei pedepsei complementare dispuse prin hotărârea judecătorească, instituțiile prevăzute la art. 34, precum și administratorul sistemului electronic de achiziții publice radiază din registre mențiunile specifice efectuate (art. 38 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare. Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege. Ca urmare a aplicării acestei pedepse complementare, persoana juridică nu va putea avea acces la fondurile obținute în urma tranzacționării unor titluri de capital. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această pedeapsă complementară(307) constă în interzicerea ca persoana juridică să mai participe, direct sau indirect, la procedurile privind atribuirea contractelor de achiziții publice prevăzute de lege, pe o perioadă de la 1 la 3 ani [art. 136 alin. (3) lit. d) NCP]. Ea nu poate viza contractele în curs de executare. Doar în viitor persoana juridică nu mai are dreptul să participe la procedurile de achiziții publice care ar putea duce la încheierea altor contracte de acest tip(308). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...