Internarea medicală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsurile de siguranță - Regimul măsurilor de siguranță -
Internarea medicală

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Corespondentul art. 110 noul C. pen. în C. pen. din 1968 este art. 114.Conținutul celor două texte este asemănător, diferențele dintre ele fiind îndreptate în sensul perfecționării reglementării și adaptării terminologiei pentru menținerea uniformității în noua reglementare. Astfel, dacă în reglementarea anterioară sursa pericolului pentru societate provenea din împrejurarea că persoana care acomis ofaptă prevăzută de legea penală era un „bolnav mintal ori toxicoman”, în noul C. pen. pericolul este generat de faptul că făptuitorul este „bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de oboală infecto-contagioasă”. De asemenea, cu privire la durata pentru care se poate lua măsura de siguranță, C. pen. din 1968 nu prevedea odurată determinată, ca și cel în vigoare, dar cu privire la momentul încetării caracterizarea este sensibil diferită. În noua reglementare durata este raportată la „însănătoșire” sau „la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”. Această formulare corespunde aprecierilor doctrinare asupra duratei măsurii internării medicale, prin raportare la formularea art. 114 C. pen. din 1968 – „până la însănătoșire”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul actual preia reglementarea anterioară, realizând însă o adaptare a terminologiei din perspectivă medico-legală. Toxicomania este definită ca obișnuință morbidă, patologică, de a consuma substanțe toxice (cocaină, heroină, morfină, opiu, eter etc.), bolnav psihic este persoana care suferă de o tulburare ce îl afectează emoțional, afectiv și comportamental, iar boală infectocontagioasă este o boală cauzată de un agent biologic ce se transmite. Substanțele psihoactive sunt determinate prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății (art. 241 din Legea nr. 187/2012). Pentru a fi însă necesară măsura de siguranță textul impune o condiție suplimentară, ca toate aceste categorii de stări, boală psihică, toxicomanie, boală infectocontagioasă, să prezinte pericol pentru societate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Luarea măsurii internării medicale. Potrivit art. 110 C. pen. în vigoare, internarea medicală se ia față de persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală dacă se constată printr-o expertiză medicală că este bolnavă psihic ori este consumatoare cronică de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și din această cauză prezintă pericolul de a săvârși asemenea fapte și în viitor. Prin internarea persoanei într-o unitate sanitară de specialitate se previne pericolul săvârșirii de noi fapte și, totodată, se ameliorează starea sănătății persoanei alienate mintal, toxicomane sau care suferă de o boală infectocontagioasă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, prezintă pericol pentru societate, pentru că este bolnav psihic, consumator cro­nic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă, ea poate fi internată într-o unitate sanitară de specialitate prin hotărârea instanței de judecată(248). Această normă are în vedere și bolile provocate de consumul cronic de substanțe psihoactive, în sensul art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind pune­rea în aplicare a noului Cod penal(249). Măsura durează până când persoana se însănătoșește sau până când situația medicală i se ameliorează în așa fel încât să nu mai prezinte pericol pentru societate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Reviste:
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Proceduri legale în situația în care un bolnav mintal comite o faptă penală
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra menținerii măsurii internării medicale
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...