Internarea într un centru educativ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative privative de libertate -
Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență, Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență, Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 19.06.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 17/19.06.2020 în dosarul nr.838/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 678/40/2019 , prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (3) din Codul penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, fiind incidentă ipoteza concursului de infracțiuni, se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ?”
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Internarea într-un centru educativ din noua reglementare este similară cu internarea într-un centru de reeducare din reglementarea anterioară. Se renunță la măsura internării într-un institut medical-educativ din vechea reglementare, aplicându-se în actuala reglementare regulile de drept comun în cazul în care minorul, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția a existat și funcționat și în reglementarea anterioară sub forma centrului de reeducare. De aceea, legiuitorul a prevăzut că la momentul intrării în vigoare a noului Cod măsura educativă a internării într-un centru de reeducare dispusă în baza Codului penal din 1969 se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată egală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centrul de reeducare și până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani (art. 19 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea într-o instituție specializată în recuperarea minorului, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială (art. 124 C. pen.). Instanța dispune această măsură educativă pe o durată cuprinsă între unu și 3 ani. 
    Minorii execută măsura educativă privativă de libertate separat de persoanele internate tinere și cele cu vârsta mai mare de 21 de ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Internarea într-un centru educativ(291) reprezintă cea mai blândă măsură educativă privativă de libertate. Ea constă în internarea minorului, pentru o perioadă cu­prinsă între 1 și 3 ani, într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, în cadrul căreia va urma atât programe de pregătire școlară și profesională, cât și programe de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Reviste:
Revenire asupra liberării dintr-un centru educativ. Instanța competentă
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Măsurile educative privative de libertate
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Contestația în anulare, între trecut și prezent, în reglementarea Codului de procedură penală în vigoare
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Efectele interpretărilor diferite date normelor penale de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție - completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Cerere de revocare a internării minorului aflat în centrul de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Legislație conexă :
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...