Instigatorul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Autorul și participanții -
Instigatorul

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În principiu, noul C. pen. păstrează nemodificat regimul instigării. Instigarea este acea formă a participației penale care presupune că o persoană, denumită instigator, determină cu intenție o altă persoană, denumită instigat, să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Instigarea implică doi subiecți: instigatorul și instigatul. Instigatorul trebuie să îndeplinească condițiile generale spre a fi subiect activ al infracțiunii; în schimb, instigatul (autorul) poate fi și o persoană care nu răspunde penal. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Norma are corespondent în art. 25 C. pen. din 1969.De aceea, doctrina și jurisprudența anterioare în materia instigării își păstrează deplin actualitatea. 
    2. Instigarea neurmată de executare nu mai este reglementată. Prevăzută anterior la art. 29 C. pen. din 1969, instituția afost criticată în doctrină și nu și-a găsit aplicare practică [art. 29 C. pen. din 1969: Instigarea neurmată de executare: „(1) Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum și actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de împiedicarea de către acesta aproducerii rezultatului, se sancționează cu opedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracțiunea la care s-a instigat și minimul general. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 ani. (2) Actele arătate în alineatul precedent nu se sancționează, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mică, afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă prevăzută de legea penală”]. Oparte adoctrinei acalificat-o ca fiind overitabilă normă de incriminare, observație validată inclusiv prin aceea că noul Cod penal, prin noile dispoziții ale art. 370, incriminează, în condiții restrictive, încercarea de adetermina săvârșirea unor infracțiuni, dar limitează incriminarea numai la acelea considerate de oanume gravitate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune și caracterizare. Codul penal îl definește pe instigator, ca participant, în art. 47. Potrivit acestui text, "Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală"(731). Ca atare, instigarea poate fi definită ca acea formă a participației penale în care o persoană, numită instigator, determină, cu intenție, o altă persoană, numită instigat, să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Articolul 47 NCP definește instigatorul, având corespondent în art. 25 CP 1969. Ca participant, instigatorul nu comite în mod nemijlocit fapta, ci în mod mijlocit, prin executant, astfel încât, pornind de la textul legal, instigarea reprezintă acea formă secundară, morală a participației penale, ce constă în activitatea de determinare, cu intenție, la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală. În egală măsură, instigarea se deosebește și de participația sub forma complicității (morale), prin caracterul său complex, ca act de participație, cât și prin poziția specifică ocupată de instigator. Dacă acesta își depășește rolul tipic prin prisma activității specifice descrise prin lege, instigarea este absorbită de coautorat (atunci când instigatorul comite și acte de executare nemijlocită), absorbind însă contribuțiile specifice complicității (dacă acestea ar fi desfășurate de aceeași persoană). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Reviste:
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Incitarea la ură sau discriminare
STUDIU DE CAZ: Acordul de recunoaștere a vinovăției și modalitatea de executare a pedepsei
16. Contestație cameră preliminară. Lipsă citare
Practica instanțelor privind acordul de recunoaștere a vinovăției
Necompetența procurorului de ședință. Sancțiune. Curtea de Apel București, secția I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...