Infracțiuni săvârșite de militari | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate -
CAPITOLUL I
Infracțiuni săvârșite de militari

Absența nejustificată

Art. 413. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Absența nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depășit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Dezertarea

Art. 414. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Absența nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depășește 3 zile, a oricărui militar se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dezertarea săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de doi sau mai mulți militari împreună;

b) având asupra sa o armă militară;

c) în timpul misiunilor la care participă în afara teritoriului statului român, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) În timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgență, dezertarea oricărui militar de la unitate sau serviciu care a depășit 24 de ore se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență

Încălcarea consemnului

Art. 415. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenție, însoțire sau de securitate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniții sau alte materiale explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Părăsirea postului sau comenzii

Art. 416. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea de către militar a postului, a serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta trebuia să se afle se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an.

(2) Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanență de către orice militar se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă au fost săvârșite în timp de război, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Modificări (1)

Insubordonarea

Art. 417. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) În timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Constrângerea superiorului

Art. 418. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat, la încălcarea îndatoririlor de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită de 2 sau mai mulți militari împreună ori în fața trupei adunate sau prin folosirea unei arme se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) În timp de război fapta prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevăzută în alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Abuzul de autoritate

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Fapta superiorului sau a șefului care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Lovirea superiorului ori a inferiorului

Art. 420. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat, atunci când superiorul sau șeful se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuții, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și lovirea săvârșită de către superior sau șef împotriva inferiorului sau a subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuții. Jurisprudență

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Capitularea

Art. 421. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forțelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condițiile de luptă, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea câmpului de luptă

Art. 422. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acționa, săvârșite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau săvârșirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Zborul neautorizat

Art. 423. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Zborul cu o aeronavă aparținând forțelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum și nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spațiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea navei

Art. 424. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-și fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum și de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârșită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea comenzii

Art. 425. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situații care ar fi putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârșit în timpul luptei, de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Neluarea măsurilor necesare în operațiunile navale

Art. 426. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea:

a) nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român sau a unei țări aliate, urmărită de inamic ori angajată în luptă;

b) nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic; Jurisprudență, Reviste (1)

c) nu urmărește navele de război sau comerciale ale inamicului se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Coborârea pavilionului

Art. 427. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârșită de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, precum și de către orice altă persoană ambarcată, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Coliziunea

Art. 428. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Sancționarea tentativei

Art. 429. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 421-425, art. 427 și art. 428 alin. (1) se pedepsește. Jurisprudență

Infracțiuni privitoare la aeronave militare

Art. 430. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dispozițiile art. 423-425, art. 428 și art. 429 se aplică în mod corespunzător și în cazul aeronavelor militare.

Punerea în mișcare a acțiunii penale

Art. 431. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Acțiunea penală pentru infracțiunile prevăzute în art. 413-417 se pune în mișcare numai la sesizarea comandantului.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încălcarea îndatoririlor de serviciu - Petrache Zidaru
Încălcarea îndatoririlor de serviciu dă naștere la conflicte de jurisdicție interpretative, ca siguranța publică sau suspiciunea legitimă ori motive de ordine publică (incompetența), se poate referi la deducții sau analogii privind încălcarea regulilor de procedură (logica jurisdicțională) ca falsul în acte publice și private (pașapoarte, foi de drum, certificate etc.).
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 199
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Având în vedere ansamblul dispozițiilor noul C. pen., apreciem criticabilă utilizarea, în calificarea faptei și în textul art. 413 noul C. pen., atermenului nejustificată, întrucât există riscul ca – prin interpretare gramaticală – să se producă oconfuzie cu una dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii. Astfel, s-ar putea considera că absența de la unitate sau de la serviciu reprezintă infracțiune atunci când este nejustificată, chiar dacă este însă și neimputabilă militarului (spre exemplu, datorită constrângerii fizice la care acesta afost supus) – ceea ce, evident, nu afost în intenția legiuitorului și nici nu poate fi acceptat. Ar fi fost de preferat să se evite oasemenea suprapunere terminologică, prin folosirea, spre exemplu, asintagmei de absență nemotivată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Prima dintre infracțiunile contra ordinii și disciplinei militare era reglementată în art. 331 C. pen. din 1969. Noua reglementare a păstrat denumirea marginală și caracterul de infracțiune de pericol, însă a operat modificări în privința subiectului activ și a momentului când se săvârșește infracțiunea. 
    În privința subiectului activ, infracțiunile pot fi săvârșite numai de militari, fără a mai face deosebirea în funcție de grad sau dacă acestea se comit contra ordinii sau disciplinei militare, pe câmpul de luptă ori sunt specifice aviației și marinei militare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 413 CP, "Absența nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depășit 4 de ore, dar nu mai mult de 24 ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă". 
    Respectarea strictă de către militari a ordinii și regulilor stabilite prin legile și regulamentele militare, presupune ca fiecare militar să fie în permanență prezent la unitate sau serviciu, pentru a-și putea îndeplini sarcinile care decurg din programul pregătirii de luptă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele modificări, infracțiunea de absență nejustificată înscrisă în art. 413 NCP are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută la art. 331 CP 1969. Mai exact, corespondentul incriminării analizate îl reprezintă nu forma tip a infracțiunii de absență nejustificată din legea veche, ci forma agravată a acesteia, prevăzută la alin. (3) al art. 331 CP 1969. 
    Dacă în Codul penal din 1969 infracțiunea de absență nejustificată era prevăzută în două variante normative, dintre care una - varianta simplă - presupunea comi­terea faptei în condițiile obișnuite ale stării de pace, iar cealaltă - varianta agravată - se referea la comiterea faptei în timp de război, în noul Cod penal a fost preluată numai una dintre aceste variante, ceea ce a condus la simplificarea structurii infracțiunii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Având în vedere ansamblul dispozițiilor noul C. pen., apreciem criticabilă utilizarea, în calificarea faptei și în textul art. 413 noul C. pen., atermenului nejustificată, întrucât există riscul ca – prin interpretare gramaticală – să se producă oconfuzie cu una dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii. Astfel, s-ar putea considera că absența de la unitate sau de la serviciu reprezintă infracțiune atunci când este nejustificată, chiar dacă este însă și neimputabilă militarului (spre exemplu, datorită constrângerii fizice la care acesta afost supus) – ceea ce, evident, nu afost în intenția legiuitorului și nici nu poate fi acceptat. Ar fi fost de preferat să se evite oasemenea suprapunere terminologică, prin folosirea, spre exemplu, asintagmei de absență nemotivată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Exercitarea rolului activ al procurorului în procesul penal
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
39. Decizia nr. 10 din 29 martie 2017 în dosarul nr. 148/1/2017
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
;
se încarcă...