Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL III
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Violența în familie

Art. 199. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Art. 200. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat ÎCCJ din 08.04.2019 - Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019
[ Mai mult... ]

Starea de tulburare psihică - Petrache Zidaru
Aflarea adevărului judiciar și împărțirea dreptății trebuie să se facă cu ferma convingere că, în lipsa unor baraje de antecedente personale (de exemplu: crize epileptice sau de altă natură), este imposibil ca în dosar să nu existe răspundere penală, iar pentru viitor este improbabilă componenta și răsucită pârghia tabloului clinic, pentru a se recurge la restaurația unei forme de criminalitate impusă de literatură – starea de tulburare psihică.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 19
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În art. 199 noul C. pen. este prevăzută oformă agravantă comună unora dintre infracțiunile din cadrul Capitolelor I și II ale Titlului I, Partea specială, din noul C. pen.. Comiterea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie atrage oagravare în cazul infracțiunilor de omor, omor calificat, lovire sau alte violențe, vătămare corporală și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Săvârșirea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie apărea în vechiul Cod penal ca o agravantă la infracțiunile de loviri sau alte violențe și vătămare corporală, se regăsea într-o formă apropiată la omorul calificat (omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate), dar nu exista în cazul vătămării corporale grave și vătămărilor cauzatoare de moarte. Este adevărat că printre circumstanțele agravante generale, vechiul Cod prevedea împrejurarea în care infracțiunea era comisă „prin violențe asupra membrilor familiei” [art. 75 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. pen. din 1969]. Această dispoziție cu caracter unificator din Partea generală era însă generatoare de confuzie, ducând la soluții greșite, prin care se ajungea la o dublă agravare a răspunderii penale pentru aceeași cauză; a fost necesară intervenția instanței supreme care, pe calea unui recurs în interesul legii, a stabilit că o astfel de dublă agravare este inadmisibilă [a se vedea V. Cioclei, Curs 2013, p. 25, cu referire la I.C.C.J., Secțiile Unite (RIL), Decizia nr. IV/2005]. În noul Cod penal comiterea infracțiunii prin violență asupra unui membru de familie atrage o agravare în cazul tuturor infracțiunilor pentru care acest lucru se justifică (Expunere de motive, p. 39). Pentru evitarea suprapunerilor, printre circumstanțele agravante din Partea generală nu se mai prevede o împrejurare asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Săvârșirea unei infracțiuni prin violență asupra unui membru de familie apărea în vechiul cod penal ca oagravantă la infracțiunile de loviri sau alte violențe și vătămare corporală, se regăsea într-o formă apropiată la omorul calificat (omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate), dar nu exista în cazul vătămării corporale grave și vătămărilor cauzatoare de moarte. Este adevărat că printre circumstanțele agravante generale, vechiul cod prevedea împrejurarea în care infracțiunea era comisă „prin violențe asupra membrilor familiei” [art. 75 alin. (1) lit. b) teza aII-a C. pen. din 1969]. Această dispoziție cu caracter unificator din partea generală era însă generatoare de confuzie, ducând la soluții greșite, prin care se ajungea la odublă agravare arăspunderii penale pentru aceeași cauză; afost necesară intervenția instanței supreme care, pe calea unui recurs în interesul legii, astabilit că oastfel de dublă agravare este inadmisibilă307. În noul Cod penal comiterea infracțiunii prin violență asupra unui membru de familie atrage oagravare în cazul tuturor infracțiunilor pentru care acest lucru se justifică308. Pentru evitarea suprapunerilor, printre circumstanțele agravante din partea generală nu se mai prevede oîmprejurare asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Se cuvine adăugat că legea penală, Codul penal, incriminează faptele cu grad ridicat de pericol social săvârșite de către părinți precum rele tratamente aplicate minorului (art. 197), violența în familie (art. 199), exploatarea cerșetoriei [art. 214 alin. (2) lit. a)], abandonul de familie (art. 378), împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu (art. 380). De asemenea, părintelui i se poate aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor părintești [art. 66 alin. (1) lit. e)] sau pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părintești [art. 65 alin. (1) coroborat cu art. 66 alin. (1) lit. e]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit prevederilor art. 199 CP, "(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. 
   (2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte în legea română
Vătămarea fătului
Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele tratamente aplicate minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Declarație de împăcare a părților.
Legislație conexă :
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
;
se încarcă...