Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra siguranței publice -
CAPITOLUL IV
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Art. 348. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 349. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 350. - Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează repunerea în funcțiune a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Camăta

Art. 351. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Neluarea măsurilor legale în forma consumată - Petrache Zidaru
Pericolul social concret al faptelor penale săvârșite în forma consumată, conturează perspectiva sănătății lucrătorilor angajați, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice în procesul muncii, fără a ține seama de riscurile la care sunt expuși lucrătorii, fără a evalua capacitatea și aptitudinea necesare ale lucrătorilor, fără a fi instituite măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, pentru stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, fără a fi stabilite legăturile necesare cu serviciul medical de urgență, salvare, pompieri, fără a fi informați toți lucrătorii care pot fi expuși unui pericol grav și iminent, etc.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 141
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Comparând textul incriminator din noul C. pen. cu textul corespondent din C. pen. din 1968, remarcăm două modificări aduse infracțiunii examinate (V. Dobrinoiu, N. Neagu, Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008, p. 642; C. Duvac, în Gh. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 683). Prima se referă la completarea denumirii marginale, prin adăugarea, alături de profesie, și a cuvântului activitate. Iar a doua vizează sporirea limitei speciale a pedepsei închisorii, de la 1 lună la 3 luni. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea prevăzută de art. 348 C. pen.. reia, ușor modificat (sintagma „exercitarea, fără drept, a unei profesii sau a oricărei alte activități” a fost înlocuită de „exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități”), dispozițiile art. 281 C. pen. din 1969. În substanța sa, singura diferență adusă textului este dată de modificarea limitei inferioare a pedepsei închisorii, care a fost ridicată de la o lună la 3 luni. În consecință, legea veche va fi mai favorabilă în situația în care instanța se orientează spre minimul sancțiunii pedepsei alternative a închisorii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 348 CP, "Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă". 
    Exercitarea profesiilor și activităților specializate constituie în cadrul vieții sociale, o necesitate incontestabilă. De buna, priceputa și corecta exercitare a acestora depinde apărarea a numeroase valori sociale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prin dispozițiile art. 348 NCP are corespondent în dispozițiile art. 281 CP 1969. 
    Ca element de continuitate, noua reglementare preia toate condițiile de incri­minare prevăzute în reglementarea anterioară. 
    Ca element de diferențiere, se observă că noul Cod penal a prevăzut un minim special al pedepsei închisorii mai mare decât cel anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Comparând textul incriminator din noul C. pen. cu textul corespondent din C. pen. din 1968, remarcăm două modificări aduse infracțiunii examinate (V. Dobrinoiu, N. Neagu, Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008, p. 642; C. Duvac, în Gh. Diaconescu, C. Duvac, Tratat de drept penal. Partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 683). Prima se referă la completarea denumirii marginale, prin adăugarea, alături de profesie, și a cuvântului activitate. Iar a doua vizează sporirea limitei speciale a pedepsei închisorii, de la 1 lună la 3 luni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Accident de muncă. Daune morale solicitate de rudele persoanei decedate. Autoritatea de lucru judecat a Încheierii penale de respingere a plângerii formulate împotriva ordonanței de clasare, în fața instanței civile, cu privire la existența faptei și a persoanei care a săvârșit-o
Cadrul metodologic general al cercetării accidentelor de muncă
Aspecte teoretice și practice privind activitatea de control a inspecției muncii în domeniul sănătății și securității în muncă
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Răspundere civilă delictuală. Acțiune în răspundere delictuală
Părăsirea locului accidentului. Achitare. Drum forestier/Leaving the accident site. Aquittal. Forest road
Infracțiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepția noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. IV: Art. 257-366
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare
Legislație conexă :
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
Ordonanța de urgență nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile
Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
Ordonanța nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...