Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL V
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie

Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 203. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa. Reviste (1)

Împiedicarea ajutorului

Art. 204. - Reviste (2), Doctrină (7)

Împiedicarea intervenției ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent și grav pentru viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ajutorul dat unei persoane aflate în dificultate - Petrache Zidaru
Replicile pe care legea le dă inculpatului prin verbele „a da” ajutorul necesar și „a anunța” de îndată autoritățile, sunt două responsabilități difuze care cad în sarcina inculpatului, dar, prin omisiunea răspunderii în fapt, pot da naștere unei psihodrame. Răspunderea în fapt înseamnă să dai sens unei particularități de prevenție: persoana „nu are putința de a se salva”. Este al doilea aspect despre vicisitudinile de decor ale pericolului public actual, perceptibil, în chip rațional, în persoana inculpatului.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 22
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În primul rând, constatăm că infracțiunea prevăzută de art. 203 Lăsarea fără ajutor aunei persoane aflate în dificultate a fost repoziționată în noul C. pen., fiind inclusă în categoria infracțiunilor contra persoanei, prin preluarea incriminării corespondente din materia infracțiunilor care aduc atingere normelor privind conviețuirea socială. Infracțiunea examinată nu poate fi comisă de persoana prin acărei activitate afost pusă în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală acelui care este lipsit de putința de ase salva, ci numai de către oaltă persoană [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 332/2008 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Sub o denumire marginală mai concisă, lăsarea fără ajutor, aceeași faptă era sancționată prin art. 315 C. pen. din 1969. Infracțiunea era situată în Capitolul III (Infracțiuni privitoare la asistența celor în primejdie) din Titlul IX (Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială) din vechiul Cod penal. Plasarea în primul titlu al noului Cod penal a infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (art. 203 C. pen..) este expresia unei opțiuni de politică penală a legiuitorului. Opțiunea este corectă, în opinia mea, deoarece obiectul principal al protecției în acest caz este reprezentat mai degrabă de relații și valori privind persoana, respectiv viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia, decât de valori ce țin de conviețuirea socială. Această opțiune este în consens cu noua ierarhie de valori stabilită de noul Cod (a se vedea pct. 1 de la comentariul art. 188). În privința sancțiunilor se observă că legiuitorul a păstrat pedeapsa închisorii alternativ cu amenda din vechea reglementare. În ceea ce privește pedeapsa închisorii, în timp ce maximul s-a păstrat (un an), minimul a fost stabilit la 3 luni față de o lună cât prevedea vechiul Cod. Prin urmare, nu vor fi incidente dispozițiile art. 6 C. pen.., iar în ipoteza prevăzută de art. 5 C. pen.., legea veche este mai favorabilă. Mai trebuie precizat că față de actuala reglementare, în vechiul Cod fapta era sancționată și din culpă. Prin urmare, sub acest aspect sunt incidente dispozițiile art. 4 C. pen.. privind aplicarea legii penale de dezincriminare. În acest sens, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal prevede că: „Dispozițiile art. 4 C. pen.. privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în situațiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracțiunii, inclusiv a formei de vinovăție, cerută de legea nouă pentru existența infracțiunii”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Sub o denumire marginală mai concisă, lăsarea fără ajutor, aceeași faptă era sancționată în Codul penal anterior prin art. 315. Infracțiunea era situată în Capitolul III (Infracțiuni privitoare la asistența celor în primejdie) din Titlul IX (Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială), din vechiul Cod penal. Plasarea în primul titlu al noului Cod penal a infracțiunii de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (art. 203 C. pen..) este expresia unei opțiuni de politică penală a legiuitorului. Opțiunea este corectă, în opinia mea, deoarece obiectul principal al protecției în acest caz este reprezentat mai degrabă de relații și valori privind persoana, respectiv, viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia, decât de valori ce țin de conviețuirea socială. Această opțiune este în consens cu noua ierarhie de valori stabilită de noul Cod. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 203 CP, "(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
   (2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată are corespondent în prevederile art. 315 CP 1969, refe­ritoare la lăsarea fără ajutor. Atât incriminarea din noul Cod penal, cât și cea din noul Codul penal din 1969 au ca situație premisă găsirea de către făptuitor a unei persoane a cărei viață, sănătate sau integritate corporală este în primejdie și care nu are putința de a se salva. Denumirea marginală - "Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate" - este mai cuprinzătoare în noul Cod penal față de legea anterioară, deoarece numai persoanele aflate în situații dificile au nevoie de ajutor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Distincția între cooperarea la autopunerea în pericol cu intenție și punerea în pericol a unui terț acceptată de acesta
Izvoarele poziției de garant în perspectiva doctrinei române de drept penal
Gestiunea de afaceri într-o nouă configurație juridică în actualul Cod civil
Câteva observații privind neajunsurile reglementării referitoare la cauzele justificative prevăzute de art. 18-22 Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...