Infracțiuni de serviciu | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni de corupție și de serviciu -
CAPITOLUL II
Infracțiuni de serviciu

Delapidarea

Art. 295. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (3), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (7)

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Tentativa se pedepsește.

Purtarea abuzivă

Art. 296. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (2)

Abuzul în serviciu

Art. 297. -   Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (57), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (23), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (47), Comentarii expert (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Neglijența în serviciu

Art. 298. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (6)

Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Art. 299. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Fapta funcționarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obține favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcția deținută, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Uzurparea funcției

Art. 300. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6)

Fapta funcționarului public care, în timpul serviciului, îndeplinește un act ce nu intră în atribuțiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conflictul de interese Modificări (1)

Art. 301. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (6), Comentarii expert (2)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. Jurisprudență

Violarea secretului corespondenței

Art. 302. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Reviste (2)

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din întâmplare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Legislație conexă (1)

(5) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:

a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni; Reviste (1)

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Jurisprudență

Divulgarea informațiilor secrete de stat

Art. 303. - Referințe (1), Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de stat, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) Deținerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conține informații secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Persoana care deține un document ce conține informații secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepsește dacă predă de îndată documentul la organul sau instituția emitentă.

Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Art. 304. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) și alin. (2), s-a săvârșit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenție o infracțiune contra vieții, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Neglijența în păstrarea informațiilor

Art. 305. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Neglijența care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conține informații secrete de stat, precum și neglijența care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informații se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) și art. 304, dacă au fost săvârșite din culpă. Reviste (1)

Obținerea ilegală de fonduri

Art. 306. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește.

Deturnarea de fonduri

Art. 307. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările obținute sau garantate din fonduri publice. Reviste (1)

(3) Tentativa se pedepsește.

Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Art. 308. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Dispozițiile art. 289-292 și ale art. 297-301 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (21)

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (7)

Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 309. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (2)

Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.3 în dosarul nr.1905/1/2018 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 11 februarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.3 în dosarul nr.1905/1/2018
[ Mai mult... ]

CCR: Despre infracțiunea de deturnare de fonduri - Mădălina Moceanu
(...) În art. 307 din Codul penal în vigoare, însă, deturnarea de fonduri nu mai este condiționată de un anumit rezultat, având regimul juridic al unei infracțiuni de pericol.
(...) CCR a reținut că, pentru ca acțiunea de schimbare a destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice să constituie elementul material al infracțiunii de deturnare de fonduri, se cere ca aceasta să se efectueze "fără respectarea prevederilor legale", adică a acelor prevederi care reglementează posibilitatea unei schimbări a destinației acestor fonduri.
[ Mai mult... ]

Conflictul de interese - paralelă cu Legea nr. 161/2003 - Marian Orzață
Scopul
Conflictul de interese a fost incriminat prin art. 253 ind. 1 alin. 1 din codul penal, reglementare preluată, cu o înăsprire a pedepsei, și în Codul Penal Nou la art. 301, tratând conflictul de interese în mod punitiv, ulterior producerii faptei.
[ Mai mult... ]

Elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Subiect activ calificat asistent medical și polițist - Mădălina Moceanu
Fapta inculpatului, polițist la Serviciul Rutier A., aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu constând în investigarea unui accident auto cu victime, de a nu solicita medicului în cel mai scurt timp prelevarea de probe biologice de la conducătorul auto implicat în accident în vederea stabilirii alcoolemiei și de a-i permite conducătorului auto să se deplaseze la volanul autoturismului implicat în accident, deși se afla sub influența alcoolului, întrunește, obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alineat 1 Cod penal, art. 132 din Legea nr. 78/2000.
Avantajul nepatrimonial obținut de conducătorul auto prin fapta polițistului constă în nesancționarea penală a conducătorului auto pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și în neplata daunelor materiale și morale către victima accidentului, pe care trebuia să le suporte în conformitate cu dispozițiile art. 24 alineat 1 litera b din O.U.G. nr. 54/2016.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunile de serviciu sunt reorganizate și resistematizate în noua viziune a legiuitorului, în noul C. pen. fiindu-le consacrat un capitol individual, denumit ca atare, spre deosebire de reglementarea anterioară, în care acestea erau alăturate infracțiunilor de corupție în cadrul fostului Capitol I din Titlul VI al C. pen. din 1968, sub titulatura de „Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Situații tranzitorii. Delapidarea era prevăzută de dispozițiile art. 2151 C. pen. din 1969, făcând parte din capitolul dedicat infracțiunilor contra patrimoniului. În Codul penal actual, legiuitorul a înțeles să o includă în grupul infracțiunilor de serviciu pentru că, prin comiterea ei, „se vătămă mai întâi relația socială de serviciu și în secundar se afectează patrimoniul unei persoane juridice” (Expunere de motive). Repoziționarea infracțiunii în cadrul normelor care reglementează infracțiunile de serviciu face ca aceste relații să constituie principalul obiect al protecției, în timp ce relațiile patrimoniale vor fi protejate doar în subsidiar. Principala consecință constă în aceea că „pentru configurarea faptei nu mai este necesar să determinăm cu rigurozitate maximă existența unui prejudiciu în patrimoniul victimei, interesând cu precădere conduita abuzivă a funcționarului, din perspectiva obligației sale de a-și îndeplini conform funcția” [S. Bogdan (coord.), D.A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod penal…, op. cit., 2014, p. 434]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Infracțiunea de delapidare, prevăzută în Codul penal anterior în Titlul III, dedicat infracțiunilor contra patrimoniului, în art. 2151 C. pen. din 1969, este în prezent inclusă în Capitolul privind Infracțiunile de serviciu. În Expunerea de motive aCodului penal se arată că „Delapidarea (…) afost adusă acolo unde îi era locul, în grupul infracțiunilor de serviciu, pentru că, prin comiterea ei, se vatămă mai întâi relația socială de serviciu și în secundar se afectează patrimoniul unei persoane juridice”. Soluția îmbrățișată de legiuitor nu reprezintă onoutate, deoarece și în Codul penal din 1936 această infracțiune făcea parte din Capitolul I al Titlului III intitulat „Crime și delicte contra administrației publice”. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Totodată, întrucât în ultima perioadă întâlnim din ce în ce mai des societăți care intră în faliment, iar intrarea acestora în faliment este determinată, uneori, de manopere frauduloase, care conduc atât la prejudicierea bugetului de stat – prin neplata datoriilor fiscale, cât și la prejudicierea creditorilor – prin neplata datoriilor către aceștia, am analizat situația achizițiilor și avânzărilor fictive care diminuează fraudulos patrimoniul societății debitoare, punând în discuție modul de stabilire aprejudiciului, cât și încadrarea juridică afaptelor, cu referire în special la concursul dintre infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, și infracțiunile de delapidare, prevăzute de art. 295 C. pen.., gestiune frauduloasă, prevăzută de art. 242 C. pen.., și bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 295 CP, "(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
   (2) Tentativa se pedepsește". 
    În noul Cod penal, infracțiunea de delapidare a fost adusă în grupul infracțiunilor de serviciu, iar această soluție adoptată de legiuitor este tradițională în dreptul nostru, ea fiind consacrată și de Codul penal din 1936. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Unele comentarii privind modificările Codului penal care urmează să fie adoptate, cu referire specială la infracțiunile de corupție și de serviciu
Despre funcționarul public, în sensul legii penale
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Infracțiunile de corupție
Parlamentul a scos conflictul de interese din Codul Penal. Cu ce a fost înlocuită infracțiunea?
Constituirea unui grup infracțional organizat
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracțiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal este o infracțiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracțiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal și dacă pentru infracțiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, corespunzător limitelor de pedeapsă reduse și cuprinse între 1 an și 4 luni închisoare și 4 ani și 8 luni închisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din același cod, corespunzător limitelor de pedeapsă stipulate de lege pentru forma de bază, respectiv între 2 ani și 7 ani închisoare
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 603/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal
Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Decizia nr. 518/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeași cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât și bugetului de stat, respectiv dacă infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va reține singură sau în concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune, în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârșită sub imperiul ei
Legislație conexă :
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale
Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...