Infracțiuni de corupție | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni de corupție și de serviciu -
CAPITOLUL I
Infracțiuni de corupție Legislație conexă (1), Reviste (1)

Luarea de mită

Art. 289. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (20), Modele (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (2)

Darea de mită

Art. 290. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6)

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Jurisprudență

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3). Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (1)

Traficul de influență

Art. 291. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (6), Comentarii expert (2)

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (3)

Cumpărarea de influență

Art. 292. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (1)

Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Art. 293. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

Dispozițiile art. 289 și art. 290 se aplică în mod corespunzător și persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. Jurisprudență

Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Art. 294. - Legislație conexă (1), Reviste (9), Doctrină (7)

Prevederile prezentului capitol se aplică în privința următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:

a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte; Reviste (1)

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene; Modificări (1)

d) persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;

e) funcționarilor unui stat străin;

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Arest la domiciliu in cazul infractiunii de trafic de influenta - Mădălina Moceanu
Pentru a se dispune luarea măsurii arestării preventive trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
1. să existe probe sau indicii temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune, cerință prev. de art.202 alin.1 și art.223 alin.1 cod procedură penală;
[ Mai mult... ]

CCR despre infracțiunea de luare de mită - Mădălina Moceanu
(...) Spre deosebire de vechea reglementare, în actuala reglementare nu mai există această distincție, fiind suficient ca fapta să se săvârșească în legătură cu atribuțiile de serviciu ale celui mituit, indiferent de momentul intervenției înțelegerii de mituire. Astfel, făptuitorul poate să pretindă, să primească sau să accepte promisiunea banilor sau a foloaselor înaintea înfăptuirii actului, în timpul înfăptuirii sau după realizarea acestuia, fapta constituind în toate cazurile infracțiunea de luare de mită. Elementul material, în cazul infracțiunii de luare de mită, se realizează printr-o acțiune de pretindere sau primire de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin subiectului activ ori de acceptare a promisiunii unor astfel de foloase. Indiferent de modalitatea alternativă de realizare, pentru ca elementul material al laturii obiective a infracțiunii de luare de mită să fie întrunit trebuie să fie îndeplinite anumite condiții esențiale. Una dintre aceste condiții este cea potrivit căreia actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, urgentare sau întârziere se pretinde, se primește sau se acceptă promisiunea unor bani sau alte foloase să facă parte din sfera atribuțiilor de serviciu ale funcționarului public, adică să fie un act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau un act contrar acestor îndatoriri. În ceea ce privește urmarea imediată a infracțiunii de luare de mită, CCR a reținut că aceasta constă într-o stare de pericol pentru desfășurarea cu probitate a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii publici.
În prezenta cauză, autorul excepției a susținut că sintagmele "îndatoririle sale de serviciu" și "contrar acestor îndatoriri", cuprinse în art. 289 alin. (1) din Codul penal și în art. 254 din Codul penal din 1969, nu sunt definite în Codul penal, incriminarea având caracter general, astfel că acțiunile sau inacțiunile raportate la "îndatoririle sale de serviciu", pe care le desfășoară funcționarul, pot fi menționate în dispozițiile nedeterminate ale altor acte normative, iar nu în legea penală, de pildă, într-un contract de management, fișa postului sau alte situații de fapt, nereglementate în scris.
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 16 ianuarie 2020 - Decizia nr.10 în dosarul nr.377/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
În ședința din 16 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.1 în dosarul nr.2721/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul nr. 1362/110/2018 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă martorul denunțător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal, poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 din Codul penal sau de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 din Codul penal” și a stabilit că:
Martorul denunțător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.
[ Mai mult... ]

Infractiune de trafic de influentă în formă continuată - Mădălina Moceanu
În practica judiciară și în literatura juridică s-a stabilit că infracțiunea de influență se săvârșește și atunci când inculpatul lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar, ceea ce se întâmplă atunci când, fără a avea trecere pe lângă acel funcționar, creează persoanei falsa credință că s-ar bucura de această trecere, nefiind important dacă inculpatul a precizat sau nu numele funcționarului asupra căruia a lăsat să se creadă că are influență, fiind suficient să-l fi determinat numai prin calitatea acestuia deoarece ceea ce este important este ca influența presupusă a inculpatului să fi constituit pentru persoana interesată motivul important al tranzacției.
Actul pentru care inculpatul a promis intervenția intra în atribuțiile de serviciu ale judecătorului investit cu soluționarea dosarului penal nr. 562/2005 al Judecătoriei Constanța, practica judiciară și literatura juridică stabilind că nu are importanță dacă intervenția promisă a avut sau nu loc, dacă prin intervenție s-a urmărit efectuarea de către funcționar a unui act legal sau a unui act ilegal și nici dacă acel act a fost efectuat sau nu, fiind suficient ca folosul să fi fost pretins sau primit pentru a-l determina pe funcționar în sensul celor dorite de persoana interesată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În noua concepție alegiuitorului, infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 noul C. pen. este resistematizată și reformulată, conținând mai multe modificări de esență ale conținutului printre care se regăsește și includerea conduitei sancționate cu titlu de primire de foloase necuvenite din C. pen. din 1968. 
    O primă schimbare în viziunea legiuitorului se referă la calitatea subiectului activ, care în varianta tip ainfracțiunii poate fi doar funcționarul public, spre deosebire de reglementarea anterioară care nu condiționa existența infracțiunii în această variantă de oanume calitate. Mai mult, în actuala reglementare, luarea de mită comisă de alte persoane decât funcționarii publici sau cei asimilați – deci persoane cu regim similar „funcționarului” din C. pen. din 1968 – este prevăzută ca ovariantă atenuată, în acord cu dispozițiile art. 308 noul C. pen., potrivit cărora limitele de pedeapsă se reduc cu otreime. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de luare de mită era prevăzută de dispozițiile art. 254 C. pen. din 1969 într-o reglementare, în cea mai mare parte, asemănătoare noilor dispoziții. Modificările aduse de noul Cod ar putea fi grupate astfel: 
    1.1. Modificări privind calitatea subiectului activ. În vechea reglementare luarea de mită era comisă de un „funcționar”, termenul denumind atât funcționarul public, cât și simplul funcționar, astfel cum aceștia erau definiți de dispozițiile art. 147 alin. (1) și (2) C. pen. din 1969. Codul penal actual folosește sintagma „funcționar public” pentru denumirea subiectului activ al infracțiunii, noțiune care este definită în două variante, corespunzătoare prevederilor art. 175 alin. (1) și (2) C. pen.., iar sfera de cuprindere a acestei noțiuni este diferită de cea a art. 147 alin. (1) din reglementarea anterioară. În afara „funcționarului public”, fapta poate fi comisă și de alte persoane, cele prevăzute la art. 308 C. pen.., denumite în doctrină prin sintagma „funcționari privați”, expresie pe care o vom folosi și noi în continuare. În această ultimă categorie sunt cuprinse mare parte dintre persoanele care anterior intrau sub sfera de incidență a art. 147 alin. (2) C. pen. din 1969. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Capitolul destinat infracțiunilor de corupție debutează cu art. 289 C. pen.., luarea de mită, ce poate fi considerată infracțiunea tip acategoriei din care face parte. Luarea de mită are drept corespondent în vechiul Cod penal art. 254, ce avea aceeași denumire marginală. În plus, în noua configurație, luarea de mită include, așa cum se va explica mai jos, și fapta prevăzută în art. 256 C. pen. din 1969, respectiv „Primirea de foloase necuvenite”. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    b) infracțiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 C. pen.., și infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Infracțiunea de luare de mită este reglementată în Codul penal și în Legea nr. 78/2000(1247). 
    În Codul penal anterior, infracțiunile, acum catalogate ca "infracțiuni de corupție", erau calificate ca "simple infracțiuni de serviciu" doar prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. 
    În conținutul Legii nr. 78/2000 exista și există și o altă categorie de fapte, și anume infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Reviste:
Infracțiunile de corupție
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Luarea de mită în noul Cod penal
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Răspunderea arbitrilor
Corupția în mediul privat
PROIECT: Denunțătorii să fie "iertați" doar 3 luni după comiterea faptelor
Pedepse mai mari pentru infracțiunile de corupție, în Noul Cod penal
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Modele:
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2020 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 1.362/110/2018
Legislație conexă :
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Convenția penală privind corupția din 27.01.1999 *)
;
se încarcă...