Infracțiuni contra vieții | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL I
Infracțiuni contra vieții Legislație conexă (1), Reviste (1)

Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7)

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (2)

a) cu premeditare; Jurisprudență

b) din interes material; Jurisprudență, Reviste (2)

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Jurisprudență, Reviste (1)

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență, Reviste (1)

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

g) asupra unei femei gravide; Jurisprudență, Reviste (3)

h) prin cruzimi, Jurisprudență, Reviste (2)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (11), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 191. - Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. Reviste (1)

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1) - (3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (8)

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Omorul unei persoane - Petrache Zidaru
Viața persoanei e un dar dumnezeiesc. Are o semnificație tainică pentru că purcede din tăriile necunoscutului. Din această cauză, uciderea unei persoane gripează mecanismul naturii prin suferința și groaza produse în sufletul acelora legați printr-o temeinică afecțiune față de persoana ucisă.
Totodată, uciderea unei persoane înseamnă încălcarea marelui și celui mai general principiu care întreține mecanismul rațional al conviețuirii civice, care accelerează forțele ce leagă viața pentru nevoia de consacrare a societății. Viața oricărei persoane se revarsă peste membrii familiei sale, rupe inerția prezentului cotidian și slujește eseul politic cu epicul de zi cu zi.
[ Mai mult... ]

Ucidere din culpă. Conducere a unui vehicul după consumarea alcoolului - Mădălina Moceanu
Chiar dacă nu se poate stabili în concret ce influență a avut în acest caz consumul de alcool asupra fiecăruia dintre inculpați, o astfel de influență a consumului de alcool asupra conducătorilor auto nu poate fi negată.
Altfel nu ar fi sancționat în toate cazurile consumul de băuturi alcoolice al conducătorilor auto, ci doar în cazul în care s-ar dovedi că acest lucru ar produce consecințe concrete asupra circulației autovehiculelor pe drumurile publice.
[ Mai mult... ]

Uciderea la cererea repetată a victimei - Petrache Zidaru
Suferința celui de aproape privit cu milă și teama prelungirii agoniei nu sunt scuze pentru subiectul activ al infracțiunii de a nu respecta transcendența divină a vieții, de a nu prețui afectiv și rațional sanctitatea vieții, de a nu respinge deliberat cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei. Chiar dacă se poate argumenta o anumită legătură noetică (referitor la aspectul intelectual al gândirii) între subiectul activ al infracțiunii și victimă, autorul uciderii la cererea victimei trebuie să-și controleze comportamentul prin lege. Identitatea lui interioară trebuie să poarte stigmatul umanității.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 11
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând comparativ dispozițiile legale succesive, constatăm că omorul simplu este reglementat în mod identic în cele două coduri penale. Totuși, față de norma de incriminare veche, în noul C. pen. sfera de cuprindere a infracțiunii de omor simplu include mai multe ipoteze de incidență, deoarece o parte dintre ipotezele care anterior puteau fi încadrate fie ca infracțiune de omor deosebit de grav, fie ca omor calificat, în prezent vor angaja răspunderea penală în temeiul art. 188 noul C. pen. (de pildă, omorul comis de către un magistrat, polițist, jandarm sau alt militar). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații generale cu privire la infracțiunile contra persoanei. Printre problemele Părții speciale care au impus adoptarea unui nou Cod penal s-a aflat necesitatea de a restabili o ierarhie corectă a valorilor protejate. În acest sens, primele fapte incriminate în noua reglementare sunt cele contra persoanei, așezate în debutul Părții speciale, în Titlul I din noul Cod penal. Această nouă ordine de preferință arată că legiuitorul a considerat că cele mai importante valori ce necesită protecție penală sunt cele legate de persoană, de drepturile și libertățile acesteia. Acest titlu cuprinde nouă capitole, față de cele trei existente în Titlul corespondent – II – din Codul vechi, făcând abstracție de capitolul IV – infracțiuni contra demnității, care avea un statut incert (a se vedea, pentru amănunte, V. Cioclei, Curs 2013, p. 206-208). Acest „surplus” provine fie din introducerea unor infracțiuni noi pentru acest titlu (capitolul IV – agresiuni asupra fătului; capitolul V – infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie; capitolul VII – traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile), fie din crearea de capitole noi prin separarea infracțiunilor deja existente (separarea infracțiunilor contra vieții de cele contra integrității corporale sau sănătății – capitolele I și II; separarea într-un capitol distinct a infracțiunilor săvârșite asupra unui membru de familie – capitolul III), fie din combinarea celor două procedee anterioare, respectiv separarea unor infracțiuni plus adăugarea unor infracțiuni noi (separarea infracțiunilor contra libertății persoanei de cele care aduc atingere domiciliului și vieții private – capitolele VI și IX). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Uciderea cu intenție a unei persoane a fost incriminată, sub o formă sau alta, încă din cele mai vechi timpuri. Omorul reprezintă exemplul cel mai potrivit pentru a ilustra ideea de delict natural, în sensul dat de Raffaele Garofalo, respectiv acela de faptă sancționată în toate timpurile și la toate popoarele21. 
    21 A se vedea, în acest sens, R. Garofalo, Criminologie, Ed. Felix Alcan, Paris, 1905, p. 36.
[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 188 CP, "(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Tentativa se pedepsește". 
    Într-o exprimare mai cuprinzătoare, omorul poate fi definit ca fapta persoanei care, cu intenție, ucide o altă persoană(5). 
    În urmă cu două milenii, Titus Lucretius afirma: "Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu", adică "Viața nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor", atrăgând atenția asupra importanței valorii vieții persoanei sub aspectul succesiunii generațiilor și permanenței omului în lume. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În noul Cod penal, incriminarea omorului are conținut identic celei din Codul penal din 1969, inclusiv sub aspectul regimului sancționator. 
    Ca element de diferențiere, în sensul unei mai bune redactări, semnalăm faptul că noul Cod penal prevede pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării unor drepturi, spre deosebire de Codul penal din 1969, care prevedea interzicerea unor drepturi. Formularea din noul cod apare ca fiind mai adecvată, deoarece nu dreptul este interzis ca pedeapsă complementară, ci exercitarea lui. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Reviste:
Aspecte esențiale privind cunoașterea părții speciale a dreptului penal care derivă din partea generală a dreptului penal, cu implicații la infracțiunile contra vieții
Omuciderea în noul Cod penal
Uciderea la cererea victimei
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală în Dosarul nr. 6.533/107/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2006 cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violență săvârșite în aceeași împrejurare, cu intenția de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...