Infracțiuni contra umanității | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război - Infracțiuni de genocid și contra umanității -
Infracțiuni contra umanității

Art. 439. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea unor persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia; Jurisprudență

c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii;

d) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;

e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferințe fizice sau psihice grave, ce depășesc consecințele sancțiunilor admise de către dreptul internațional; Jurisprudență, Reviste (1)

f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;

g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

h) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau al unei organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate;

i) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional; Reviste (1)

j) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional; Jurisprudență

k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice, Jurisprudență, Reviste (1)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Incriminarea cuprinsă în art. 439 noul C. pen. are corespondent în art. 358 C. pen. din 1968. 
    Textul inclus în acest articol reia, într-o formă adaptată, prevederile art. 7 din Statutul Curții Penale Internaționale și utilizează definițiile anterioare cuprinse în art. 6 lit. c) din Statutul Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg, art. II nr. 1c) din Legea nr. 10 a Consiliului de Control, art. 5 lit. c) din Statutul Tribunalului Penal Internațional pentru Orientul Îndepărtat, respectiv actualele art. 5 din Statutul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie și art. 3 din Statutul Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Incriminarea nu are corespondent în reglementarea anterioară. Potrivit Expunerii de motive, art. 439 C. pen.. reia, într-o formă adaptată, prevederile art. 7 din Statutul CPI. De altfel, diferențele în raport cu reglementarea din Statut sunt precizate și explicate în Expunerea de motive. Astfel, spre deosebire de art. 7 din Statut, în art. 439 C. pen.. nu se definesc termenii utilizați, legiuitorul român apreciind că nu se aduce atingere previzibilității legii în condițiile în care noțiunile sunt suficient explicate în cadrul fiecărei secțiuni; s-a renunțat la precizarea ca faptele să fie comise „în cunoștință de acest atac”; în varianta prevăzută de lit. d) (transfer forțat) nu s-a mai prevăzut condiția ca transferul să vizeze o populație; în varianta prevăzută de lit. f) a fost introdusă noțiunea de agresiune sexuală; în varianta prevăzută de lit. g) s-a introdus și modalitatea de comitere a faptei prin vătămarea integrității fizice sau psihice. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 439 CP, "(1) Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte: 
   a) uciderea unor persoane; 
   b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia; 
   c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Incriminarea prevăzută la art. 439 NCP reprezintă un element de noutate în peisajul legislativ românesc, fără corespondent în Codul penal din 1969. Textul a preluat, într-o formă adaptată, prevederile art. 7 din Statutul Curții Penale Interna­ționale, valorificând și definițiile anterioare promovate de statutele tribunalelor penale internaționale. 
    Sub denumirea marginală "Infracțiuni contra umanității" sunt încorporate într-un singur articolul 12 infracțiuni distincte, sistematizate după modelul ger­man. Dacă în art. 7 din Statutul Curții Penale Internaționale, după prevederea celor 11 infracțiuni contra umanității, în parag. 2 sunt definiți termenii utilizați în normele de incriminare, în noul Cod penal român s-a renunțat la formula expli­citării termenilor în mod separat, la finalul articolului, optându-se pentru expli­carea lor în cuprinsul fiecărei norme de incriminare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Sancționarea tentativei
Infracțiuni privitoare la aeronave militare
Punerea în mișcare a acțiunii penale
Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Agresiunea împotriva santinelei
Sustragerea de la luarea în evidența militară
Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă
Folosirea emblemei Crucea Roșie în timpul operațiunilor militare
Genocidul
Infracțiuni contra umanității
Infracțiuni de război contra persoanelor
Infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi
Infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor
Utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă
Utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă
Sancționarea tentativei
Reviste:
Dosarele Revoluției. Infracțiuni contra umanității
Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Asemănări și deosebiri în privința reglementării crimelor internaționale în legislația penală națională a României și a Republicii Moldova
Dreptul la viață. O perspectivă constituțională
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale din 17.07.1998 *)
;
se încarcă...