Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra siguranței publice -
CAPITOLUL I
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 329. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 330. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 331. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației acestor mijloace, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influența unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 332. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalațiilor de cale ferată ori a celor de comunicații feroviare, precum și a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori așezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea de acte de semnalizare falsă sau săvârșirea oricăror acte care pot induce în eroare personalul care asigură circulația mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată în timpul executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată. Jurisprudență

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Când faptele prevăzute în alin. (1) - (3) sunt săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Accidentul de cale ferată

Art. 333. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalațiilor de cale ferată în cursul circulației sau manevrei mijloacelor de transport, manevră, întreținere sau intervenție pe calea ferată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dacă punem în oglindă textul incriminator din noul C. pen. cu cel corespondent din C. pen. din 1968, constatăm anumite modificări de conținut. 
    Una dintre acestea se referă la înlăturarea elementului de agravare constând în producerea unei catastrofe de cale ferată, ceea ce înseamnă că se vor aplica regulile concursului de infracțiuni, între infracțiunea prevăzută de art. 329 noul C. pen. și infracțiunile contra persoanei sau patrimoniului, după caz (T. Medeanu, în P. Dungan, T. Medeanu, V. Pașca, Manual de drept penal. Partea specială în conformitate cu Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 331). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul art. 329 C. pen.. preia, în linii mari, dispozițiile art. 274 C. pen. din 1969, modificările operate de legiuitor ținând în principal de sistematizarea incriminărilor și îmbunătățirea conținutului unora dintre acestea. Astfel, în raport de Codul penal anterior, s-a acordat prioritate în reglementare infracțiunilor intenționate săvârșite de angajații căilor ferate în raport cu cele din culpă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 329 CP, "(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de neîndeplinire a îndatoririlor de serviciu sau de îndeplinire defec­tuoasă își are corespondent în prevederile art. 274 CP 1969. Ea este regle­mentată în prezent într-o variantă simplă și o variantă agravată, ale căror elemente consti­tutive sunt asemănătoare cu cele prevăzute în reglementarea anterioară. 
    Ca element de diferențiere, în forma simplă a infracțiunii, noul Cod penal restrânge sfera subiectului activ al infracțiunii. Astfel, dacă în Codul penal din 1969 fapta putea fi săvârșită de orice angajat al căilor ferate, în noua incriminare subiectul activ este dublu calificat: nu orice de angajat al căilor ferate poate fi subiect activ al infracțiunii, ci numai acei angajați care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră. Un alt element de diferențiere constă în eliminarea cerinței săvârșirii faptei cu știință. De aseme­nea, altă deosebire privește cerința punerii în pericol a siguranței circulației mij­loacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, cerință impusă de noul Cod penal pentru existența infracțiunii; Codul penal din 1969 prevedea că există infracțiunea dacă prin activitatea incriminată "s-ar fi putut pune în pericol siguranța". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dacă punem în oglindă textul incriminator din noul C. pen. cu cel corespondent din C. pen. din 1968, constatăm anumite modificări de conținut. 
    Una dintre acestea se referă la înlăturarea elementului de agravare constând în producerea unei catastrofe de cale ferată, ceea ce înseamnă că se vor aplica regulile concursului de infracțiuni, între infracțiunea prevăzută de art. 329 noul C. pen. și infracțiunile contra persoanei sau patrimoniului, după caz (T. Medeanu, în P. Dungan, T. Medeanu, V. Pașca, Manual de drept penal. Partea specială în conformitate cu Noul Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 331). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Reviste:
Scurte considerații referitoare la delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism/Brief considerations on separating the crime of trafficking in persons from the crime of pimping
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Izvoarele poziției de garant în perspectiva doctrinei române de drept penal
Contestația împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularități ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe/Appeal against the ruling of the preliminary chamber judge by which any irregularities of the document instituting the proceedings shall be found or the exclusion of some evidence is ordered
De ce dreptul penal al transporturilor?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială
Legislație conexă :
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...