Infracțiuni contra sănătății publice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra siguranței publice -
CAPITOLUL V
Infracțiuni contra sănătății publice

Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 352. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Contaminarea venerică

Art. 353. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de către o persoană care știe că suferă de o astfel de boală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Instanța de judecată va dispune măsura de siguranță a obligării la tratament medical. Jurisprudență

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 354. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență

(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA de către o altă persoană decât cea prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.

(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 355. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă fapta este săvârșită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Infectarea apei Modificări (1)

Art. 356. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.

Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

Art. 357. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare sănătății se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Comercializarea de produse alterate

Art. 358. - Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătății.

(3) Vânzarea de medicamente cunoscând că sunt contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății ori și-au pierdut în tot sau în parte eficiența terapeutică, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Traficul de produse sau substanțe toxice

Art. 359. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Producerea, deținerea, precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Tentativa se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Noul text incriminator nu cuprinde schimbări esențiale. Menționăm, totuși, că minimul special al pedepsei închisorii, în cazul variantei tipice, a fost ridicat la 6 luni, iar în alin. (2) și-a făcut apariția, având în vedere noul regim sancționator al vinovăției, o variantă atenuată a infracțiunii (M.A. Hotca, Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 343). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    2 
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul anterior (art. 308) sancționa în aceleași limite atât fapta comisă din culpă, cât și cea comisă cu intenție (închisoare de la o lună la 2 ani sau amendă). Nu există diferențe în ceea ce privește conținutul infracțiunii, între Codul anterior și Codul actual. Referirea la prevenirea și combaterea bolilor molipsitoare a fost înlocuită cu cea echivalentă de prevenire și combatere a bolilor infectocontagioase. Teoretic pot să apară situații tranzitorii. În cazul faptei intenționate, pe tărâmul art. 5 C. pen.., legea veche este mai favorabilă, deoarece prevedea o limită minimă a pedepsei cu închisoarea mai mică (o lună față de 6 luni). Maximul fiind același (2 ani), nu pot fi incidente dispozițiile art. 6 C. pen.. În cazul faptei comise din culpă, legea nouă este mai favorabilă, deoarece prevede o limită maximă a pedepsei cu închisoarea mai mică (6 luni în loc de 2 ani). Pot fi incidente atât dispozițiile art. 5, cât și cele ale art. 6 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 352 CP, "(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda". 
    Infracțiunea prevăzută de art. 352 CP prevede o variantă tip și o variantă atenuată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Potrivit dispozițiilor art. 352 NCP, infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor este reglementată în forma simplă și într-o formă atenuată. Incriminarea are corespondent în dispozițiile art. 308 CP 1969, dar numai în ceea ce privește fapta săvârșită în varianta tip. 
    În forma simplă, noua incriminare a preluat condițiile prevăzute în reglementarea anterioară, deosebiri existând sub aspectul tratamentului sancționator. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Noul text incriminator nu cuprinde schimbări esențiale. Menționăm, totuși, că minimul special al pedepsei închisorii, în cazul variantei tipice, a fost ridicat la 6 luni, iar în alin. (2) și-a făcut apariția, având în vedere noul regim sancționator al vinovăției, o variantă atenuată a infracțiunii (M.A. Hotca, Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 343). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Pedepse mai aspre în Codul penal pentru produsele contrafăcute
Mijloace juridice de protecție a dreptului mediului în România
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. IV: Art. 257-366
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Legislație conexă :
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
Legea apelor nr. 107/1996
;
se încarcă...