Infracțiuni contra persoanei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ -
TITLUL I
Infracțiuni contra persoanei Reviste (2)

CAPITOLUL I Infracțiuni contra vieții Legislație conexă (1), Reviste (1)

Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (7)

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (3)

a) cu premeditare; Jurisprudență

b) din interes material; Jurisprudență, Reviste (2)

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Jurisprudență, Reviste (1)

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență, Reviste (1)

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

g) asupra unei femei gravide; Jurisprudență, Reviste (3)

h) prin cruzimi, Jurisprudență, Reviste (2)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (12), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 191. - Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. Reviste (1)

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1) - (3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8)

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății Legislație conexă (2), Reviste (2)

Lovirea sau alte violențe

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (7), Modele (2), Comentarii expert (1)

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (22), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (3), Proceduri (1)

Vătămarea corporală

Art. 194. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) o infirmitate; Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; Jurisprudență, Reviste (2)

c) un prejudiciu estetic grav și permanent; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

d) avortul; Jurisprudență, Reviste (8)

e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (7)

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Vătămarea corporală din culpă

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (8), Modele (1), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Proceduri (1)

(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1) - (3) s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Dacă nerespectarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfășurarea activității care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (3) constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Reviste (1)

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență

Relele tratamente aplicate minorului

Art. 197. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (1)

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Încăierarea

Art. 198. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Când prin fapta săvârșită în condițiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

(4) Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă pe alții. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Violența în familie

Art. 199. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Art. 200. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. Reviste (3)

CAPITOLUL IV Agresiuni asupra fătului

Întreruperea cursului sarcinii

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Jurisprudență

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie și drept de liberă practică medicală în această specialitate; Jurisprudență

c) dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Când faptele au fost săvârșite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interzicerea exercitării profesiei de medic. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Modele (1)

(6) Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului. Reviste (1)

(7) Nu se pedepsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. Reviste (2), Modele (1)

Vătămarea fătului

Art. 202. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8)

(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Reviste (2)

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2)

(4) Vătămarea fătului săvârșită în timpul nașterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) și alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate. Reviste (4)

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) - (4) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Reviste (2)

(6) Nu constituie infracțiune faptele prevăzute în alin. (1) - (3) săvârșite de un medic sau de persoana autorizată să asiste nașterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. Reviste (3)

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepsește. Reviste (4)

CAPITOLUL V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie

Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 203. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa.

Împiedicarea ajutorului

Art. 204. - Reviste (2), Doctrină (7)

Împiedicarea intervenției ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent și grav pentru viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

CAPITOLUL VI Infracțiuni contra libertății persoanei

Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 205. - Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Se consideră lipsire de libertate și răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă fapta este săvârșită: Jurisprudență

a) de către o persoană înarmată; Jurisprudență

b) asupra unui minor; Jurisprudență, Reviste (3)

c) punând în pericol sănătatea sau viața victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 și 10 ani. Jurisprudență

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește.

Amenințarea

Art. 206. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Șantajul

Art. 207. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Hărțuirea

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

CAPITOLUL VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile Legislație conexă (1)

Sclavia

Art. 209. - Legislație conexă (5), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Traficul de persoane Modificări (1)

Art. 210. - Modificări (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită: Jurisprudență, Reviste (2)

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; Jurisprudență, Reviste (5)

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; Jurisprudență, Reviste (2)

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Traficul de minori

Art. 211. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 212. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

Proxenetismul

Art. 213. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Exploatarea cerșetoriei

Art. 214. - Legislație conexă (2), Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește; Doctrină (1)

b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 215. - Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (7)

Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 217. - Modificări (1), Reviste (7), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209-211 și art. 213 alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Violul

Art. 218. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (9), Modele (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență, Reviste (3)

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (4)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (2)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; Jurisprudență, Reviste (1)

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Agresiunea sexuală

Art. 219. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (1)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. Reviste (1)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Actul sexual cu un minor

Art. 220. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Modificări (1), Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Coruperea sexuală a minorilor

Art. 221. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 222. - Legislație conexă (2), Reviste (7), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Hărțuirea sexuală

Art. 223. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu

Art. 224. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Reviste (12), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (3)

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ajutorul dat unei persoane aflate în dificultate - Petrache Zidaru
Replicile pe care legea le dă inculpatului prin verbele „a da” ajutorul necesar și „a anunța” de îndată autoritățile, sunt două responsabilități difuze care cad în sarcina inculpatului, dar, prin omisiunea răspunderii în fapt, pot da naștere unei psihodrame. Răspunderea în fapt înseamnă să dai sens unei particularități de prevenție: persoana „nu are putința de a se salva”. Este al doilea aspect despre vicisitudinile de decor ale pericolului public actual, perceptibil, în chip rațional, în persoana inculpatului.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 22
[ Mai mult... ]

Aplicarea unui avertisment - Mădălina Moceanu
În apelul declarat de inculpatul … s-a desființat sentința penală atacată și rejudecând:
În baza art. 396 alin. (3) Cod procedură penală raportat la art. 80 Cod penal s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.
[ Mai mult... ]

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 15 ianuarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 08 aprilie 2019 - Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând comparativ dispozițiile legale succesive, constatăm că omorul simplu este reglementat în mod identic în cele două coduri penale. Totuși, față de norma de incriminare veche, în noul C. pen. sfera de cuprindere a infracțiunii de omor simplu include mai multe ipoteze de incidență, deoarece o parte dintre ipotezele care anterior puteau fi încadrate fie ca infracțiune de omor deosebit de grav, fie ca omor calificat, în prezent vor angaja răspunderea penală în temeiul art. 188 noul C. pen. (de pildă, omorul comis de către un magistrat, polițist, jandarm sau alt militar). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații generale cu privire la infracțiunile contra persoanei. Printre problemele Părții speciale care au impus adoptarea unui nou Cod penal s-a aflat necesitatea de a restabili o ierarhie corectă a valorilor protejate. În acest sens, primele fapte incriminate în noua reglementare sunt cele contra persoanei, așezate în debutul Părții speciale, în Titlul I din noul Cod penal. Această nouă ordine de preferință arată că legiuitorul a considerat că cele mai importante valori ce necesită protecție penală sunt cele legate de persoană, de drepturile și libertățile acesteia. Acest titlu cuprinde nouă capitole, față de cele trei existente în Titlul corespondent – II – din Codul vechi, făcând abstracție de capitolul IV – infracțiuni contra demnității, care avea un statut incert (a se vedea, pentru amănunte, V. Cioclei, Curs 2013, p. 206-208). Acest „surplus” provine fie din introducerea unor infracțiuni noi pentru acest titlu (capitolul IV – agresiuni asupra fătului; capitolul V – infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie; capitolul VII – traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile), fie din crearea de capitole noi prin separarea infracțiunilor deja existente (separarea infracțiunilor contra vieții de cele contra integrității corporale sau sănătății – capitolele I și II; separarea într-un capitol distinct a infracțiunilor săvârșite asupra unui membru de familie – capitolul III), fie din combinarea celor două procedee anterioare, respectiv separarea unor infracțiuni plus adăugarea unor infracțiuni noi (separarea infracțiunilor contra libertății persoanei de cele care aduc atingere domiciliului și vieții private – capitolele VI și IX). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Uciderea cu intenție a unei persoane a fost incriminată, sub o formă sau alta, încă din cele mai vechi timpuri. Omorul reprezintă exemplul cel mai potrivit pentru a ilustra ideea de delict natural, în sensul dat de Raffaele Garofalo, respectiv acela de faptă sancționată în toate timpurile și la toate popoarele21. 
    21 A se vedea, în acest sens, R. Garofalo, Criminologie, Ed. Felix Alcan, Paris, 1905, p. 36.
[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 188 CP, "(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Tentativa se pedepsește". 
    Într-o exprimare mai cuprinzătoare, omorul poate fi definit ca fapta persoanei care, cu intenție, ucide o altă persoană(5). 
    În urmă cu două milenii, Titus Lucretius afirma: "Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu", adică "Viața nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor", atrăgând atenția asupra importanței valorii vieții persoanei sub aspectul succesiunii generațiilor și permanenței omului în lume. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În noul Cod penal, incriminarea omorului are conținut identic celei din Codul penal din 1969, inclusiv sub aspectul regimului sancționator. 
    Ca element de diferențiere, în sensul unei mai bune redactări, semnalăm faptul că noul Cod penal prevede pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării unor drepturi, spre deosebire de Codul penal din 1969, care prevedea interzicerea unor drepturi. Formularea din noul cod apare ca fiind mai adecvată, deoarece nu dreptul este interzis ca pedeapsă complementară, ci exercitarea lui. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu
Infracțiuni de fals
Infracțiuni contra siguranței publice
Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
Infracțiuni electorale
Infracțiuni contra securității naționale
Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Vătămarea fătului
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Medierea în latura penală a procesului*
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (I)
Doctrină:
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni.
Cerere de continuare a procesului penal.
Plângere prealabilă adresată organului de urmărire penală.
Sentința prin care instanța respinge cererea de amânare/întrerupere a executării pedepsei
Declarație de împăcare a părților.
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală în Dosarul nr. 6.533/107/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău în Dosarul nr. 4.920/270/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală, în Dosarul nr. 9.395/30/2015 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, dacă, "în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituției, dacă faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră și de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracțiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracțiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal și art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal"
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2006 cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violență săvârșite în aceeași împrejurare, cu intenția de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat
Decizia nr. 11/2019 privind obiectul recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 198/1/2019, aflat pe rolul completului de judecată, precum și cu privire la faptul că judecător raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală, doamna judecător Simona Cristina Neniță - judecător la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, raportul întocmit fiind depus la dosar și comunicat membrilor completului
Decizia nr. 37/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind raportul dintre infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului prevăzută de art. 306 din Codul penal și infracțiunile de lovire sau alte violențe, de vătămare corporală și de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute în art. 180, 181 și 189 din același cod, sub aspectul încadrării lor juridice în unul sau mai multe dintre textele de lege menționate- SECȚIILE UNITE -
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...