Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială -
CAPITOLUL I
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Constituirea unui grup infracțional organizat

Art. 367. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (6)

(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului. Jurisprudență

(5) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute în alin. (1) - (3) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8)

Instigarea publică

Art. 368. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Reviste (1)

Incitarea la ură sau discriminare

Art. 369. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

Art. 370. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Tulburarea ordinii și liniștii publice

Art. 371. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Art. 372. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări culturalsportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun: Jurisprudență, Reviste (2)

a) cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice;

c) substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Împiedicarea desfășurării unei adunări publice

Art. 373. - Reviste (2), Doctrină (4)

Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfășurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Pornografia infantilă

Art. 374. - Legislație conexă (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Tentativa se pedepsește.

Ultrajul contra bunelor moravuri

Art. 375. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, alta decât cea la care se referă art. 374, ori săvârșește acte de exhibiționism sau alte acte sexuale explicite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Greșita încadrare juridică și individualizare a pedepsei. Nereținerea unei cauze legale de reducere a pedepsei - Mădălina Moceanu
Modificările ivite în cursul procesului penal, ca urmare a succesiunii în timp a celor două legi penale, Codul penal anterior și Codul penal în vigoare, au impus soluționarea acestui conflict al legilor în timp în scopul determinării legii penale aplicabile în această situație tranzitorie.
Cu privire la mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, Curtea Constituțională, sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 Cod penal a pronunțat Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 20 mai 2014, prin care a statuat aplicarea globală a legii penale mai favorabile.
[ Mai mult... ]

Infracțiunea de tentativă de omor și infracț. de loviri sau alte violențe. Delimitarea conținutului constitutiv al celor două infracțiuni - Mădălina Moceanu
Pentru a putea caracteriza activitatea infracțională a unei persoane ca fiind tentativă de omor este necesară întrunirea mai multor condiții, și anume: folosirea unui obiect vulnerant, apt să producă moartea, vizarea unei zone vitale, și intensitatea loviturii. Sub aspectul laturii subiective în cazul infracțiunii de loviri sau alte violențe, inculpatul acționează cu intenția generală de vătămare, în timp ce în cazul tentativei la infracțiunea de omor acesta acționează cu intenția de a ucide, expresia „uciderea unei persoane” cuprinzând implicit ideea orientării acțiunii spre un rezultat specific constând în moartea victimei.
În acest sens, instanța trebuie să analizeze aceste aspecte pentru a putea stabili dacă inculpatul la momentul comiterii faptei a avut intenția de a suprima viața părții vătămate și dacă a acționat în acest sens prin folosirea respectivului obiect aflat asupra sa (lamă de cuțit, briceag, obiectul ascuțit ce se află atașat în mod obișnuit unei unghiere).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementarea Titlului VIII (Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială), Partea specială, din noul C. pen. este relativ diferită de cea existentă în C. pen. din 1968, aceasta fiind divizată în două capitole, Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice și Infracțiuni contra familiei. 
    În ceea ce privește infracțiunea de constituire aunui grup infracțional, aspectele de noutate constau în faptul că legiuitorul aunificat reglementările din cele două acte normative, care cuprindeau dispoziții în această materie (cele din Legea nr. 39/2003, art. 323 și 167 C. pen. din 1968). Potrivit noii reglementări, care apreluat conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, limitele speciale ale pedepsei au fost reduse în mod substanțial. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Reglementarea are precedent în art. 167 și art. 323, ambele din Codul penal din 1969, respectiv art. 7-9 din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate (M.Of. nr. 50 din 29 ianuarie 2003), acestea din urmă abrogate prin art. 126 pct. 2 din Legea nr. 187/2012. Diversitatea de reglementări în materia criminalității organizate, paralelismul existent între acestea au fost înlăturate prin crearea unei incriminări cadru reprezentate de art. 367 C. pen.. (a se vedea Expunere de motive, pct. 2.85). A fost păstrată însă incriminarea prevăzută de art. 35 (asociere în scopul săvârșirii de acte de terorism) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, incriminare care a fost și modificată prin art. 159 pct. 6 din Legea nr. 187/2012. Astfel, art. 367 C. pen.. incriminează în alin. (1) faptele de inițiere, constituire, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat, iar în alin. (2) este prevăzută varianta agravată, existentă atunci când în scopul grupului intră infracțiuni grave (sancționate de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani). [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Nu am analizat infracțiunea prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 întrucât această infracțiune este oformă specială de comitere ainfracțiunii de constituire aunui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzutăde art. 367 C. pen.., sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale astatului în care respectivul operator economic afost condamnat; [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 367 CP, "(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Constituirea unui grup infracțional organizat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Considerații privind succesiunea în timp a legii penale - infracțiunea de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase
Constituirea unui grup infracțional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.
Modele de incriminare a activității organizațiilor criminale, între armonizare și diversitate
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 10/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova, Secția penală și pentru cauze cu minori, prin Încheierea din 9 februarie 2015, dată în Dosarul nr. 11.491/63/2013, prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și (6) din Codul penal
Decizia nr. 12/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Brașov, Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept
Decizia nr. 9/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, în Dosarul nr. 5.287/290/2013
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Convenția națiunilor unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000 *)
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Convenția privind criminalitatea informatică din 23.11.2001 *)
;
se încarcă...