Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL VIII
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Violul

Art. 218. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (10), Modele (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență, Reviste (3)

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (4)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (3)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; Jurisprudență, Reviste (1)

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Agresiunea sexuală

Art. 219. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (1)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. Reviste (1)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Actul sexual cu un minor

Art. 220. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Modificări (1), Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Coruperea sexuală a minorilor

Art. 221. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 222. - Legislație conexă (2), Reviste (7), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Hărțuirea sexuală

Art. 223. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea unui avertisment - Mădălina Moceanu
În apelul declarat de inculpatul … s-a desființat sentința penală atacată și rejudecând:
În baza art. 396 alin. (3) Cod procedură penală raportat la art. 80 Cod penal s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Minori racolați în scopuri sexuale - Petrache Zidaru
Racolarea, însă, are semnificația recrutării cuiva (pe cineva) pentru o anumită activitate (reprobabilă), atrăgându-l prin promisiuni, presiuni sau șantaj. Racolarea se face prin rafinamente, toate vulnerabile, totuși fidel bănuite și înțelese ca reflectarea chipului într-o oglindă. De cele mai multe ori, sunt acceptate ca o conversie echivalentă mai multor elemente depresive ca șomaj, lipsa oricărei ocupații, lipsa familiei unite, lipsa mijloacelor de existență.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 36
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unui examen comparativ textele corespondente din cele două coduri succesive, constatăm că infracțiunea de viol este reglementată pornind de la conceptul de act de penetrare, astfel că în conținutul acestei infracțiuni intră raportul sexual (actul sexual propriu-zis, conjuncția organului sexual masculin cu cel feminin), actul sexual oral sau actul sexual anal (indiferent dacă în aceste ultime cazuri este vorba de un act heterosexual sau homosexual) și actele de penetrare vaginală sau anală realizate în alte modalități (spre exemplu, prin introducere de obiecte sau degete). Legiuitorul a urmărit să includă toate actele de penetrare, indiferent dacă au fost comise de agresor sau dacă însăși victima a fost obligată să le efectueze. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea de viol era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 197 din Capitolul III – Infracțiuni privitoare la viața sexuală – al Titlului II, destinat infracțiunilor contra persoanei. Infracțiunile din acel capitol au suferit, în perioada de după 1989, numeroase modificări, prin care s-a încercat, pe de o parte, înlăturarea unei concepții bizare și anacronice legată de viața sexuală, iar, pe de altă parte, corectarea unor erori de tehnică legislativă. Toate acele modificări au îndreptat unele erori, dar le-au tolerat pe altele și au creat noi confuzii. În contextul respectiv, pentru realizarea unei legiferări clare și corecte, era necesară regândirea integrală și concomitentă a tuturor incriminărilor în materie (V. Cioclei, Curs 2013, p. 165, 166). Noul Cod penal și-a asumat această sarcină. Revenind la infracțiunea de viol, trebuie semnalat că și în cazul acestei incriminări au fost necesare importante modificări. Astfel, pentru a pune capăt disputelor și interpretărilor privind noțiunea de act sexual de orice natură, legiuitorul a optat pentru o indicare foarte clară a actelor sexuale ce pot reprezenta elementul material al infracțiunii: raportul sexual, actul sexual oral și actul sexual anal. În plus, este adăugată o variantă asimilată, la alin. (2), ce se referă la orice alte acte de penetrare vaginală sau anală. Violul „incestuos” devine variantă agravată, subiectul pasiv fiind: ruda în linie directă, fratele sau sora. Vârsta până la care se acordă o protecție specială minorului prin aplicarea variantei agravate a fost ridicată, inițial, de la 15 la 16 ani, față de vechiul Cod. Ulterior, prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 18/2016, lit. c) de la alin. (3) al art. 218 C. pen.. a fost modificată, în sensul că în locul pragului de 16 ani s-a prevăzut ca variantă agravată fapta comisă asupra minorului pur și simplu, deci persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Violul reprezintă o încălcare gravă, directă și brutală, a libertății sexuale a persoanei. Fapta aduce atingere în mod indirect și altor valori importante ocrotite de legea penală, cum ar fi dreptul la viață, la integritate corporală și sănătate, la libertate fizică și psihică a persoanei. Demnitatea umană și onoarea persoanei sunt la rândul lor încălcate, prin comiterea unei astfel de fapte. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Libertatea individuală cuprinde, pe lângă alte aspecte, și libertatea sexuală, adică posibilitatea persoanei, indiferent de sex, de a lua hotărâri în domeniul vieții sexuale fără temerea că i s-ar putea produce vreun rău. 
    Libertatea sexuală este un atribut important al personalității umane și o importantă valoare socială. Pericolul social pe care îl generează infracțiunile privind viața sexuală constă în primul rând în răul pe care îl provoacă direct persoanei victimei, considerată individual. Dar, în afară de răul personal cauzat direct persoanei, aceste infracțiuni pot avea consecințe profund dăunătoare pe care le antrenează pe plan social, contra desfășurării normale a vieții sexuale a oamenilor, ca bază a existenței societății. Încălcarea libertății sexuale creează o stare de nesiguranță socială, un dezechilibru deosebit de primejdios pentru însăși existența societății. De aceea, reprimarea infracțiunilor menționate este o necesitate, societatea fiind interesată în crearea cadrului de desfășurare normală a raporturilor sexuale(494). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 197 CP 1969. 
    Forma de bază a infracțiunii din alin. (1) al art. 218 NCP se deosebește de forma de bază din reglementarea anterioară prin enumerarea actelor de încălcare a libertății și integrității sexuale. Astfel, potrivit incriminării din noul Cod penal, infracțiunea poate fi săvârșită prin raport sexual ori act sexual oral sau anal cu o persoană, spre deosebire de incriminarea anterioară, care prevedea săvârșirea infracțiunii prin act sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de același sex. Tot astfel, potrivit alin. (2) al art. 218 NCP, infracțiunea de viol poate fi săvârșită și prin orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în con­dițiile alin. (1). Sub acest aspect, nu poate fi susținută modificarea conținutului infracțiunii în raport cu incriminarea din Codul penal din 1969. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Reviste:
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei "directe" a violului/Constituent elements of the rape crime. Lack of the "direct" evidence of rape
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Proiect de lege: Pentru infracțiunile de corupție și pentru cele cu violență să nu se mai acorde liberare condiționată
Valoarea probatorie a declarațiilor victimei infracțiunii de viol. Efectele audierii repetate/Probative value of the statements of the victim of rape crime. Effects of the repeated hearing
Revenirea asupra declarației de recunoaștere a învinuirii
Medierea în latura penală a procesului*
Considerații în legătură cu medierea penală*
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
;
se încarcă...