Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială -
CAPITOLUL III
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate

Împiedicarea exercitării libertății religioase

Art. 381. - Legislație conexă (3), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează obligarea unei persoane, prin violență sau amenințare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparține.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Profanarea lăcașurilor sau a obiectelor de cult

Art. 382. - Doctrină (4)

Profanarea unui lăcaș sau a unui obiect de cult, aparținând unui cult religios care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Profanarea de cadavre sau morminte

Art. 383. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenușii rezultate din incinerarea acestuia se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1)

(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Prelevarea ilegală de țesuturi sau organe

Art. 384. - Legislație conexă (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Prelevarea de țesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Prelevarea și traficul de țesuturi și organe - Petrache Zidaru
Pericolul public actual al inculpatului este de regn instinctiv. De la traficul de droguri, traficul de armament și traficul de persoane (prostituție), traficul de țesuturi și organe umane prelevate ilegal, de la un cadavru, reprezintă veșnica și incomensurabilă idee, aceea de a obține sume mari de bani, idee care ia forma concretă pe opțiunea săvârșirii de acte criminale grave, (crimă organizată, spălarea de bani), de fapte penale reunite în halucinația ilegalității (infracțiune complexă), fapte materiale incriminate distinct.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 172
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea era reglementată în art. 318 C. pen. din 1968 cu o denumire marginală asemănătoare (Împiedicarea libertății cultelor). Așa cum s-a susținut și în Expunerea de motive a noul C. pen., s-a prevăzut, ca ipoteză distinctă și pedepsită totodată diferit, obligarea unei persoane, prin violență sau amenințare, la efectuarea unui act interzis de cultul căruia îi aparține (spre exemplu, obligarea unei persoane să consume alimente interzise de religia sa). Pedeapsa pentru această din urmă ipoteză este închisoarea de la 1 la 3 ani sau amenda. Observăm că legiuitorul a sporit limitele de pedeapsă (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă ori închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, în loc de închisoare de la 1 lună la 6 luni sau amendă cum era prevăzut în reglementarea anterioară). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Incriminarea prevăzută de art. 381 C. pen.. are corespondent în art. 318 C. pen. din 1969. În raport cu acesta, există diferențe constând în reformulări ale textului [în alin. (1), sintagma „liberei exercitări a ritualului unui cult religios” înlocuiește expresia „libertății de exercitare a vreunui cult religios”; „fapta de a obliga” devine „obligarea” – alin. (2)], în introducerea unei noi incriminări [alin. (3)], în majorarea limitelor tratamentului sancționator și în introducerea principiului disponibilității în exercitarea acțiunii penale [alin. (4)]. În contextul acestor modificări, în raport cu legea veche, legea nouă prezintă atât aspecte care îi conferă caracter mai favorabil (punerea în mișcare a acțiunii penale la plângere prealabilă), cât și elemente care o fac mai severă (majorarea limitelor de sancționare). În ceea ce privește noua incriminare, va fi aplicabil principiul activității legii penale, al legalității incriminării, acesta urmând să se aplice numai faptelor comise după intrarea sa în vigoare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 381 CP, "(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu câteva modificări, infracțiunea de împiedicare a exercitării libertății religioa­se din art. 381 NCP are corespondent în incriminarea cu denumirea marginală "Îm­­piedicarea libertății cultelor" prevăzută în art. 318 CP 1969. 
    Comparativ cu norma de incriminare corespondentă din Codul penal din 1969, incriminarea din noua lege penală generală a suferit câteva modificări în privința denumirii marginale, a conținutului normativ și a regimului de sancționare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea era reglementată în art. 318 C. pen. din 1968 cu o denumire marginală asemănătoare (Împiedicarea libertății cultelor). Așa cum s-a susținut și în Expunerea de motive a noul C. pen., s-a prevăzut, ca ipoteză distinctă și pedepsită totodată diferit, obligarea unei persoane, prin violență sau amenințare, la efectuarea unui act interzis de cultul căruia îi aparține (spre exemplu, obligarea unei persoane să consume alimente interzise de religia sa). Pedeapsa pentru această din urmă ipoteză este închisoarea de la 1 la 3 ani sau amenda. Observăm că legiuitorul a sporit limitele de pedeapsă (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă ori închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, în loc de închisoare de la 1 lună la 6 luni sau amendă cum era prevăzut în reglementarea anterioară). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Reflectarea decalogului în dreptul român actual
Infracțiunile contra vieții persoanei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Referințe în cărți:
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 35/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind încadrarea juridică a faptei de omor urmate de dezmembrarea ori incendierea cadavrului în scopul ascunderii omorului- SECȚIILE UNITE -
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...