Infracțiuni contra familiei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială -
CAPITOLUL II
Infracțiuni contra familiei

Bigamia

Art. 376. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Incestul

Art. 377. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani. Jurisprudență

Abandonul de familie

Art. 378. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: Jurisprudență, Reviste (1)

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; Jurisprudență, Reviste (5)

b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; Reviste (2), Doctrină (1)

c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (2)

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii. Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (1), Proceduri (1)

(4) Fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile. Reviste (1)

(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta. Jurisprudență

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Art. 379. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească spre creștere și educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

Art. 380. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Fapta nu se pedepsește dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.

(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Caz în care nu se reține infracțiunea de bigamie - Marian Orzață
Nu constituie infracțiunea de bigamie, fapta prin care o persoană de bună credință se recăsătorește după ce a rămas definitivă hotărârea declarativă de moarte a fostului soț și, ulterior, această hotărâre este anulată. Noua căsătorie rămâne valabilă iar prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.
Suprapunerile în timp ale căsătoriilor unui cetățean străin, valabile potrivit legislației sale naționale, nu atrag reținerea infracțiunii de bigamie și nici nu vor putea fi desființate în România, statutul familial fiind reglementat de lex patriae. A se vedea și art. 2588 Codul civil, conform căruia legea aplicabilă nulității căsătoriei este aceeași cu legea care reglementează și cerințele legale pentru încheierea acesteia.
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.2 în dosarul nr.2433/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.2 în dosarul nr.2433/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul penal nr.11252/256/2017, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă, în cazul infracțiunii de abandon de familie, prevăzută în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, prin sintagma „săvârșirea faptei” prevăzută de dispozițiile art. 296 din Codul de procedură penală (relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile) se înțelege „data încetării inacțiunii” (data „epuizării” infracțiunii de abandon de familie) sau „data consumării infracțiunii” (expirarea perioadei de 3 luni pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate)”.
A stabilit că:
[ Mai mult... ]

Despre soluția instanței supreme referitoare la infracțiunea de abandon de familie - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 4/20.03.2017, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)– Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ și, în consecință a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal, infracțiunea de abandon de familie săvârșită prin neplata, cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere, instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea mai multor persoane, constituie o infracțiune unică continuă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea are aceeași denumire marginală (Bigamia) și același conținut normativ ca acela existent în C. pen. din 1968. 
    Spre deosebire însă de norma anterioară, noua reglementare înlătură cauza de nepedepsire din alin. (3) pentru situația în care prima sau cea de-a doua căsătorie erau declarate nule pentru un alt motiv de bigamie. Având în vedere că aceasta nu era o veritabilă cauză de nepedepsire, ci mai degrabă era vorba despre lipsa unui element constitutiv al infracțiunii, legiuitorul a ales să nu o mai prevadă expres. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Incriminarea conținută de art. 376 C. pen.. are corespondent în art. 303 C. pen. din 1969. În privința situațiilor tranzitorii, din punct de vedere al condițiilor de incriminare, nu există deosebiri între cele două Coduri (cu excepția unei reformulări – „încheie o căsătorie” în loc de „se căsătorește” – justificate de necesitatea unei unități terminologice). Pentru acest motiv, își mențin valabilitatea doctrina și jurisprudența anterioare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Infracțiunea de bigamie reprezintă otranspunere în planul dreptului penal aregulii din art. 273 C. civ.., potrivit cu care este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. Interdicția este sancționată de legea civilă cu nulitatea căsătoriei813, potrivit art. 293 C. civ.. Desigur, nulitatea se poate dispune și de instanța penală atunci când constată săvârșirea infracțiunii de bigamie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Încălcarea interdicției este sancționată cu desființarea celei de-a doua căsătorii [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 273 C. civ..], iar din punct de vedere penal fapta constituie infracțiunea de bigamie și atrage pedeapsa cu închisoarea (art. 376 C. pen..)52. 
    52 Noul Cod penal [Legea nr. 286/2009 (M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)] califică infracțiune atât fapta unei persoane căsătorite de a încheia o nouă căsătorie, cât și fapta persoanei necăsătorite de a se căsători cu o persoană pe care o știe căsătorită (art. 376).
[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 376 CP, "(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Persoana necăsătorită încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă". 
    Sub această denumire este incriminată nerespectarea principiului monogamiei, ca cerință fundamentală a căsătoriei, consacrat în art. 273 C. civ.: "Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Infracțiuni de genocid și contra umanității
Infracțiuni de război
Reviste:
Care sunt infracțiunile contra familiei și cum sunt ele pedepsite?
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Caracterul imperativ al obligației legale de întreținere. Unele consecințe în dreptul penal
Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative
Abandonul de familie
Autoritatea părintească
Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului. Studiu de caz - programul de vizitare în urma divorțului
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Extrădare pasivă. Condiția privind gravitatea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârșirii infracțiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere datorată mai multor persoane și stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii din 25.10.1980 *)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...