Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL IX
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu

Art. 224. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (3)

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În structura violării de domiciliu, noul C. pen. a operat trei modificări. 
    Astfel, s-a renunțat la varianta agravată referitoare la săvârșirea faptei de către două sau mai multe persoane împreună, această situație fiind parțial acoperită prin circumstanța agravantă legală prevăzută la art. 77 lit. a) noul C. pen.. 
    Pe de altă parte, în toate situațiile acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, spre deosebire de C. pen. din 1968 care înlătura oficialitatea procesului penal doar pentru varianta tip a infracțiunii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Violarea de domiciliu era incriminată în Codul anterior la art. 192, în Capitolul II din Titlul II, capitol destinat infracțiunilor contra libertății persoanei. În noul Cod, varianta tip are un conținut identic cu cel din vechea reglementare, doar sancțiunile fiind diferite. Lipsește de la varianta agravată ipoteza pluralității de infractori, care urmează a fi suplinită prin aplicarea circumstanței agravante din Partea generală, ce se referă la comiterea faptei de trei sau mai multe persoane împreună [art. 77 lit. a) C. pen..]. În rest, este de remarcat reducerea sancțiunilor și, mai ales, readucerea pedepsei pentru varianta agravată în limite normale, corespunzător pericolului generic al acestui gen de fapte. Din această perspectivă, noua incriminare creează situații tranzitorii, atât în privința variantei tip, cât și în privința variantei agravate. Dispozițiile noului Cod sunt mai favorabile și, în ipoteza prevăzută de art. 5 C. pen.., vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de acesta. În privința pedepselor definitive, conform art. 6 C. pen.., acestea vor trebui reduse la noile limite maxime, în măsura în care ele au fost depășite în baza vechii incriminări. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Din punct de vedere constituțional, respectul și ocrotirea domiciliului vizează două aspecte. Un prim aspect ține de libera circulație aindividului și, în acest sens, art. 25 alin. (2) din Constituție prevede că „fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de aemigra, precum și de areveni în țară”. Cel de-al doilea aspect este legat de inviolabilitatea domiciliului și este stipulat în art. 27 al Legii fundamentale, în care se arată următoarele: „Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia”. Ca oprelungire firească adreptului la ocrotirea vieții private, inviolabilitatea domiciliului se înscrie în tabloul drepturilor fundamentale, fără de care libera dezvoltare apersonalității umane și demnitatea omului, valori proclamate prin art. 1 din Constituție, nu pot fi concepute496. Această libertate apersoanei constând în inviolabilitatea domiciliului este garantată prin mijloace penale cu ajutorul art. 224 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Ceea ce a cunoscut o rapidă și imensă dezvoltare și perfecțiune în societatea modernă este cu predilecție activitatea informațională. Pe această cale, se pot obține cu destulă ușurință date, informații despre o persoană. Dar este deosebit de important a preciza că obiectul acestor informații privește unele aspecte referitoare la viața persoanelor cu care publicul vine mai des în contact (oameni politici, vedete, sportivi etc.), dându-se publicității chiar amănunte din viața particulară a acestor persoane care au reușit să iasă, într-un mod oarecare, din sfera anonimatului. Firește că, în ultimii ani, am asistat la numeroase scandaluri care au avut ca obiect încălcarea dreptului la viața privată al unor oameni publici sau al altor persoane. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 192 CP 1969. 
    Obiectul juridic. Potrivit prevederilor art. 8 parag. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului, orice persoană are dreptul la respectarea domiciliului său, iar potrivit art. 27 alin. (1) din Constituție, domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. În sensul art. 224 NCP, domiciliul are accepțiunea de loc în care o persoană își desfășoară viața sa personală, incluzând nu numai locuința propriu-zisă, ci și orice încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Reviste:
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (I)
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (II)
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european (I)
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică
;
se încarcă...