Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexualePARTEA SPECIALĂ - TITLUL II Infracțiuni contra patrimoniului -
CAPITOLUL I Furtul

PARTEA SPECIALĂ - TITLUL I Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL IX
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu

Art. 224. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (7), Practică judiciară (156), Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (6), Hotărâri judecătorești

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență (10), Practică judiciară (312), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Jurisprudență (26), Practică judiciară (763), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (1), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (3), Hotărâri judecătorești

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Practică judiciară (1), Reviste (7), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (5), Hotărâri judecătorești

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (15), Reviste (11), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Practică judiciară (1), Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...