Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 178. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Informații secrete de stat sunt informațiile clasificate astfel, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparține unor asemenea persoane. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Norma penală examinată, având nomen iuris informații secrete de stat și înscrisuri oficiale și corespondent în art. 150 C. pen. din 1968, are în noul C. pen. denumirea secrete de stat și înscrisuri oficiale. 
    Legiuitorul a operat anumite modificări de conținut, necesare punerii de acord a reglementărilor din noul C. pen. cu cele din Legea nr. 182/2002 (M.Of. nr. 248 din 12 aprilie 2002), precum și cu noul conținut al altor termeni și expresii folosite de legea penală. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul actual restrânge noțiunea de informații secrete de stat la ceea ce este menționat ca atare în Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și de dispozițiile edictate în aplicarea acestei legi. Nu mai este inclusă noțiunea de documente și date care prezintă în mod vădit acest caracter menționată de art. 150 C. pen. din 1969 care ridica probleme de previzibilitate a legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul își găsește corespondent (parțial) în art. 150 CP 1969. Legea indicată în alin. (1) - în considerarea căreia se efectuează clasificarea unor date ca informații secrete de stat - este reprezentată de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate(433). Ca atare, dispoziția din alin. (1) al art. 178 NCP reprezintă o normă de referire strictă, renunțându-se la asimilarea cu documentele conținând informații propriu-zis clasificate drept secrete de stat a acelor "date care prezintă în mod vădit acest caracter", așa cum prevedea art. 151 alin. (1) CP 1969. Noua opțiune normativă vine să întărească principiul legalității, paralizând interpretarea arbitrară permisă (in abstracto) de reglementarea anterioară, prin fixarea unui criteriu unic, formal, de identificare a înscrisurilor având statutul indicat. Totodată, noua reglementare este mai favorabilă, deoarece restrânge sfera informațiilor care pot fi apreciate drept secrete de stat(434) (concept întâlnit în unele norme de incriminare, precum: art. 303, art. 305, art. 407 NCP ș.a.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Reviste:
Accident de circulație. Culpa șoferului de pe ambulanță. Inexistența unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulanță. Respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Achitarea inculpatei. Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
;
se încarcă...