Închisoarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Pedepsele principale -
SECȚIUNEA a 2-a
Închisoarea

Regimul închisorii

Art. 60. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile și 30 de ani, și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Spre deosebire de reglementarea din C. pen. din 1968, noul C. pen. definește pedeapsa închisorii, dar nu preia și dispozițiile privind locul unde aceasta se execută, întrucât ele se regăsesc în Legea nr. 254/2013. De asemenea, nu se mai fac referiri nici la minorii condamnați la pedeapsa închisorii întrucât, în sistemul noul C. pen., minorilor li se aplică numai măsuri educative. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Limitele generale ale pedepsei cu închisoarea sunt aceleași ca în Codul anterior. 
    2. Limite generale. Limitele generale ale pedepsei nu pot fi depășite în procesul de individualizare asancțiunii [art. 2 alin. (3) C. pen..]. Nici în cazul individualizării pedepsei pentru osingură infracțiune (stabilirea pedepsei), nici în cazul individualizării sancțiunii rezultante (aplicarea pedepsei) nu pot fi depășite limitele de 15 zile, respectiv 30 de ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Modificările promovate de Codul penal în vigoare în raport cu cel anterior au vizat, printre altele, și sistemul pedepselor, făcându-se deosebirea între felurile pedepselor care se aplică persoanei fizice și felurile pedepselor care se aplică persoanei juridice. 
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice în cazul săvârșirii de infracțiuni în Titlul III "Pedepsele", Capitolul I-III. La această reglementare s-a ținut seama, pe de o parte, de prevederile similare din majoritatea codurilor penale europene, care în ultimul deceniu au manifestat o preocupare constantă în acest sens, iar, pe de altă parte, s-au avut în vedere și realitățile practicii judiciare care, deși a evidențiat în perioada de după 1989 o infracționalitate din ce în ce mai variată sub aspectul modalităților faptice de comitere, a motivelor ori scopurilor urmărite, nu a avut la dispoziție un sistem sancționator adaptat acestor noi realități. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Secțiunea privind pedeapsa închisorii din noul Cod penal nu cuprinde decât definiția legală a acestei pedepse și limitele sale generale. Legiuitorul nu a mai păstrat în această secțiune nici dispozițiile referitoare la regimul de executare, reglementate separat prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, nici pe cele privitoare la liberarea condiționată, acestea din urmă fiind grupate într-o secțiune distinctă din prezentul titlu (Capitolul V, Secțiunea a 6-a). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei "directe" a violului/Constituent elements of the rape crime. Lack of the "direct" evidence of rape
CCR a statuat referitor la sporul în cazul concursului de infracțiuni
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Pedepse complementare
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...