Împăcarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură răspunderea penală -
Împăcarea

Art. 159. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Modele (1)

(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convențional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârșit infracțiunea și persoana vătămată nu produce efecte față de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiași fapte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(6) În cazul în care infracțiunea este săvârșită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispozițiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cauze care înlătură răspunderea penală. Retragerea plângerii prealabile. Împăcarea. Deosebiri - Mădălina Moceanu
Potrivit dispozițiilor 159 al. 1 Cod penal împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.
În speță aceste condiții nu sunt îndeplinite, întrucât, pe de o parte, punerea în mișcarea acțiunii penale nu s-a făcut din oficiu, ci la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar pe de altă parte, legea nu prevede posibilitatea împăcării în cazul infracțiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Regimul juridic al împăcării – cauză care înlătură răspunderea penală – a fost schimbat în mod substanțial, aceasta putând interveni, de regulă, exclusiv în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu și numai dacă legea o prevede în mod expres. 
    Pentru a putea produce efecte, împăcarea trebuie să se producă numai cu privire la persoanele între care a intervenit și numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția împăcării exista și în Codul penal anterior (art. 132) și funcționa, ca regulă generală, în materia infracțiunilor urmăribile la plângere prealabilă, fiind admisă, prin excepție, și la unele infracțiuni la care acțiunea penală se punea în mișcare din oficiu (de exemplu, art. 199 C. pen. din 1969 – seducția). În actuala reglementare, împăcarea este incidentă numai în cazul infracțiunilor în care punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu și numai în măsura în care este prevăzută expres, conform art. 159 alin. (1) C. pen.. (de exemplu, art. 243-245 C. pen..). De aceea este nelegală hotărârea instanței care, în cazul infracțiunii de abandon de familie săvârșite anterior intrării în vigoare a actualului Cod penal și judecată ulterior acestui moment, a schimbat încadrarea juridică din art. 305 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969 (infracțiune pentru care acțiunea penală se punea în mișcare la plângere prealabilă și împăcarea înlătura răspunderea penală) în art. 378 alin. (1) lit. c) C. pen.. (infracțiune pentru care, ca și în reglementarea anterioară, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă, dar pentru care nu mai operează împăcarea) și a dispus încetarea procesului penal, constatând intervenția împăcării [Jud. Deva, sentința penală nr. 565 din 24 februarie 2014 (www.rolii.ro)]. Art. 159 restrânge sfera de aplicare a cauzei de înlăturare a răspunderii penale, ceea ce, în abstract, face ca noua reglementare să fie mai severă. În concret, însă, concluzia caracterului defavorabil al legii noi nu este întotdeauna valabilă. De exemplu, pentru infracțiunea de însușire a bunului găsit [art. 216 alin. (1) C. pen. din 1969, respectiv art. 243 alin. (1) C. pen..], în contextul în care condițiile de incriminare și de sancționare au rămas identice, modificându-se doar condițiile de procedibilitate, prin înlăturarea răspunderii penale prin împăcare, legea nouă ar putea fi mai favorabilă dacă, în concret, în cauza respectivă intervine o împăcare. Se impune a fi menționată, în acest context, situația art. 199 alin. (2) C. pen.. (violența în familie) care prevede că în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 (lovirea sau alte violențe și vătămare corporală din culpă – infracțiuni în care regula este punerea în mișcare a acțiunii penale la plângerea prealabilă) săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu, respectiv că împăcarea înlătură răspunderea penală. Prin urmare, această dispoziție reprezintă o situație de excepție în care acțiunea penală poate fi pusă în mișcare atât prin plângere prealabilă, cât și din oficiu, în acest din urmă caz intervenind împăcarea. Se pune însă problema dacă în cazul punerii în mișcare a acțiunii penale din oficiu va opera și retragerea plângerii sau exclusiv împăcarea; în raport de formularea expresă a art. 159 alin. (1), soluția ar trebui să fie în sensul aplicării exclusive a împăcării. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Preliminarii 

    Autorii proiectului noului Cod penal, în forma trimisă la Parlamentul României pentru dezbateri și adoptare, nu au mai menținut, printre cauzele care înlătură răspunderea penală, împăcarea părților. S-a motivat că se impune renunțarea la paralelismul dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale determinat, în Codul penal anterior, de existența retragerii plângerii prealabile, respectiv împăcarea părților. De aceea, proiectul a optat pentru una dintre cele două, și anume pentru instituția retragerii plângerii(832). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Împăcarea - constituind înțelegerea intervenită între persoana vătămată și suspect/inculpat de a pune capăt conflictului născut din săvârșirea infracțiunii și de a renunța la punerea în mișcare a acțiunii penale sau la continuarea procesului penal - este reglementată prin dispozițiile articolului final ce încheie sediul ma­teriei rezervat ansamblului cauzelor care înlătură răspunderea penală. Act bilate­ral caracterizat prin acordul de voință dintre persoanele între care intervine, împă­carea este o cauză care înlătură răspunderea penală în privința anumitor infracțiuni și care stinge și acțiunea civilă (prevedere legală expresă). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Preliminarii 

    Autorii proiectului noului Cod penal, în forma trimisă la Parlamentul României pentru dezbateri și adoptare, nu au mai menținut, printre cauzele care înlătură răspunderea penală, împăcarea părților. S-a motivat că se impune renunțarea la paralelismul dintre cauzele de înlăturare a răspunderii penale determinat, în Codul penal anterior, de existența retragerii plângerii prealabile, respectiv împăcarea părților. De aceea, proiectul a optat pentru una dintre cele două, și anume pentru instituția retragerii plângerii(832). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reviste:
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Împăcarea părților într-un proces penal trebuie să aibă loc până la citirea actului de sesizare a instanței?
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Imposibilitatea împăcării după schimbarea încadrării juridice a faptei. Inechitate și posibilă neconstituționalitate
Acordul de mediere reprezintă cauză de înlăturare a răspunderii penale
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind persoana care a suferit o vătămare corporală prin fapta altuia. Cheltuieli de spitalizare. Tratament medical. Plângere prealabilă. Împăcarea părților
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Numirea unui curator special în cazul săvârșirii infracțiunii de folosire a bunurilor sau creditului societății în scop contrar intereselor acesteia
Imposibilitatea instanței care soluționează acordul de recunoaștere a vinovăției de a dispune încetarea procesului penal
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Declarație de împăcare a părților.
Sentință de încetare a procesului penal
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 9/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, prin Încheierea din 21 ianuarie 2015 pronunțată în Dosarul nr. 9.018/4/2014 (număr în format vechi 3.969/2014)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal
;
se încarcă...