Furtul în scop de folosință | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra patrimoniului - Furtul -
Furtul în scop de folosință

Art. 230. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă. Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Pornind de la realitatea că furtul unui bun în scop de folosință prezintă un grad de pericol social mai scăzut, legiuitorul a construit o variantă (formă) atenuată a infracțiunii de furt, sancționată cu pedepse ale căror limite se reduc cu o treime. 
    În plus, notăm modificarea constând în introducerea, alături de furtul folosinței unui vehicul, a unei variante asimilate, respectiv folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea. Reglementarea acestei variante asimilate a furtului de folosință s-a impus pentru a rezolva situațiile controversate existente în practica judiciară și pentru a curma discuțiile existente în doctrină referitoare la încadrarea juridică a faptei de branșare ilegală la o rețea de telefonie sau la o altă rețea de comunicații. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Dispoziția din alin. (1) are corespondent în art. 208 alin. (4) C. pen. din 1969. Dispoziția din alin. (2) nu are corespondent în vechea legislație. 
    2. Furtul de folosință al autovehiculului. Referirea la dispozițiile privind atât furtul simplu, cât și cel calificat rezolvă în mod explicit ezitări ale practicii anterioare de a încadra furtul de folosință al vehiculului și ca infracțiune de furt calificat, atunci când era incident și un element de agravare din art. 209 C. pen. din 1969. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    În noul Cod penal, furtul în scop de folosință este incriminat în mod distinct, în art. 230, față de vechea reglementare unde reprezenta omodalitate avariantei tip afurtului simplu [art. 208 alin. (4) C. pen. din 1969]. În afară de ipoteza clasică afurtului unui vehicul, reținută de vechiul Cod, apare oipoteză nouă, care se referă la folosirea fără drept aunui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la orețea. La redactarea textului au fost avute în vedere și dispozițiile art. 255-256 din Codul penal spaniol680. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 230 CP, "(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. 
   (2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Spre deosebire de vechea reglementare, în noul Cod penal, furtul în scop de folosință este prevăzut distinct și se referă la două împrejurări distincte. În Codul penal din 1969, furtul în scop de folosință era o modalitate a faptei de furt în formă simplă, prevăzut prin dispozițiile art. 208 alin. (4) și sancționat ca acesta. 
    În noul Cod penal se menține incriminarea furtului când obiectul acestuia este un vehicul sustras în scopul folosinței pe nedrept, dar, ca element de noutate, este expres incriminată fapta de folosire fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau a unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Sancționarea tentativei
Abuzul de încredere
Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Bancruta simplă
Reviste:
Furtul în scop de folosință
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Medierea în latura penală a procesului*
Aspecte controversate privind infracțiunea de furt
Câteva considerații referitoare la unele infracțiuni privitoare la regimul activității de pescuit reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Practică judecătorească (extrase)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...