Funcționar public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Funcționar public

Art. 175. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3)

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: Jurisprudență, Reviste (28)

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; Jurisprudență, Reviste (7)

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (48), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este profesorul din învățământul preuniversitar de stat funcționar public în accepțiunea Codului penal? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 8/15.03.2017 Înalta Curte de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ) a stabilit că profesorul din învățământul preuniversitar de stat are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b teza a II-a din Codul penal.
Decizia ÎCCJ nr. 8/15.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 290/25.04.2017 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 25.04.2017, a devenit obligatorie, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre întreprinzătorul titular al unei întreprinderi indivduale - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 07.05.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.13/07.05.2020 în dosarul nr.481/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4233/109/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:„dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Noțiunea de „funcționar public” era prevăzută în reglementarea anterioară în art. 147 C. pen. din 1968, cu denumirea marginală „Funcționar public și funcționar”. Potrivit noul C. pen., funcționarul va beneficia de regimul juridic penal ca al oricărei alte persoane fizice, cu excepția unor situații precum este cea din art. 308 noul C. pen., cu denumirea marginală „Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”, potrivit căruia dispozițiile privitoare la infracțiunile de corupție și de serviciu se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără remunerație, oînsărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) noul C. pen. sau în cadrul oricărei persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul actual definește funcționarul public în mod diferit față de Codul penal din 1969: 
    - renunță la definiția legală a noțiunii de „funcționar”; 
    - prevede o categorie de persoane asimilate funcționarilor publici în partea specială a Codului penal: membrii instanțelor de arbitraj (art. 293 C. pen..), funcționarii străini (art. 294 C. pen..), persoane care exercită permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în cadrul art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice (art. 308 C. pen..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    După cum s-a mai indicat, în virtutea autonomiei conceptuale a dreptului penal, este posibilă uneori utilizarea în această sferă a domeniului juridic a unor termeni sau expresii într-un alt sens decât acela pe care îl prezintă aceștia/acestea în exprimarea extra-penală (după caz, în limbajul juridic specific altor ramuri ale dreptului - de unde originează, poate, unii dintre termenii/unele dintre expresiile în cauză - ori în limbajul comun, uzual). O asemenea împrejurare se întâlnește și în privința dispoziției din art. 175 NCP, care stabilește semnificația penală a conceptului de funcționar public într-o manieră care nu se suprapune perfect peste semnificația pe care acesta o are în alte domenii de drept, cărora le este specific (este vorba în speță de dreptul administrativ, care cuprinde propriile prevederi normative incidente în materie, în Legea nr. 188/1999(398), republicată). Astfel, după cum s-a indicat și într-o decizie recentă a instanței naționale de contencios constituțional, "Semnificația noțiunii de funcționar public din dreptul penal nu este echivalentă cu cea de funcționar din dreptul administrativ. (...) potrivit legii penale, noțiunile de «funcționar public» (...) au un înțeles mai larg decât acela din dreptul administrativ, datorită atât caracterului relațiilor sociale apărate prin incriminarea unor fapte socialmente periculoase, cât și faptului că exigențele de apărare a avutului și de promovare a intereselor colectivității impun o cât mai bună ocrotire prin mijloacele dreptului penal"(399). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În egală măsură, prin Decizia nr. 26/2014 (completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), evocată deja în contextul analizei noțiunii de funcție publică, Înalta Curte de Casație și Justiție astatuat că îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul penal se analizează pentru fiecare categorie profesională în concret, pornind de la normele legale speciale ce îi reglementează statutul și în consecință, medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza aII-a C. pen. („Funcționar public în sensul legii penale, este persoana care, cu titlul permanent sau temporar, cu sau fără oremunerație: (...) exercită o(...) funcție publică de orice natură”). „Caracterul liberal al profesiei de medic nu poate justifica lipsa răspunderii penale pentru infracțiunea de luare de mită în cazurile în care acesta condiționează actul medical la care este obligat profesional, moral și legal, de banii sau foloasele care nu ise cuvin și pe care, direct sau indirect, le pretinde, primește ori le acceptă”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Reviste:
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Corupția în mediul privat
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare
Noțiunea de funcționar public din perspectiva reglementărilor legale actuale
Evaziunea fiscală organizată
Răspunderea arbitrilor
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Despre funcționarul public, în sensul legii penale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalității de interpretare a dispozițiilor art. 175 alin. (1) și (2) din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcționar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)
Decizia nr. 26/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin Încheierea de ședință din data de 24 septembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal
Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel București - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 61.261/3/2010, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
;
se încarcă...