Folosirea unui minor în scop de cerșetorie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni contra persoanei - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile -
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 215. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Similar infracțiunii de exploatare a cerșetoriei, noul C. pen. a preluat din legislația specială [art. 133 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (în varianta publicată în M.Of. nr. 557 din 23 iunie 2004)], cu unele adaptări și sistematizări, o altă infracțiune de obicei, respectiv infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie. Menținerea, și chiar extinderea, acestei reglementări a avut drept scop crearea unui instrument juridic ferm, care să împiedice dezvoltarea unor situații din ce în ce mai frecvente în ultimii ani, mai ales în marile orașe, și anume folosirea minorilor (în special a copiilor cu vârste foarte mici) pentru a determina mila publicului, cu consecința obținerii unor foloase materiale sau financiare, pe de o parte, și a eludării prestării unei munci în vederea obținerii acestor foloase prin întreprinderea unor astfel de activități ilegale, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Ca și infracțiunea precedentă, folosirea unui minor în scop de cerșetorie trebuie privită în contextul și prin prisma rațiunilor care au stat la baza dezincriminării infracțiunii de cerșetorie despre care am amintit mai sus. Gravitatea faptei de folosire a unui minor în scop de cerșetorie a fost subliniată și în Expunerea de motive a Proiectului Codului penal. Pornindu-se de la exemplul femeii care merge la cerșit, iar pentru a inspira milă publicului ține un copil cu vârsta de câteva luni în brațe, s-a subliniat că o astfel de faptă „prezintă un evident pericol, nu doar prin aceea că lezează grav demnitatea umană, copilul ajungând să fie folosit ca un obiect de recuzită, dar periclitează sănătatea sau chiar viața minorului, date fiind condițiile în care acesta este ținut în timpul cerșitului (temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, ploaie etc.)” (Expunere de motive, p. 34). Ca și infracțiunea anterioară, folosirea unui minor în scop de cerșetorie are un corespondent parțial în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la art. 133. Legea specială incrimina „fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor financiar sau material”. După cum se poate observa, incriminarea din noul Cod penal extinde, în mod justificat, sfera subiectului pasiv la orice persoană majoră (ce are capacitate de muncă), fără a mai limita existența infracțiunii la fapta comisă de părinte sau de reprezentantul legal. Art. 133 din Legea nr. 272/2004 a fost abrogat prin dispozițiile art. 148 din Legea nr. 187/2012. Situațiile tranzitorii pot să apară numai în măsura în care subiectul activ se încadra în calificarea cerută de textul din legea specială. În aceste situații legea nouă este mai favorabilă deoarece limitele pedepsei sunt reduse față de cele prevăzute în legea specială (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă față de închisoare de la 1 la 5 ani). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Ca și infracțiunea precedentă, folosirea unui minor în scop de cerșetorie trebuie privită în contextul și prin prisma rațiunilor care au stat la baza dezincriminării infracțiunii de cerșetorie despre care am amintit mai sus. Gravitatea faptei de folosire a unui minor în scop de cerșetorie a fost subliniată și în Expunerea de motive a Proiectului Codului penal. Pornindu-se de la exemplul femeii care merge la cerșit, iar pentru a inspira milă publicului ține un copil cu vârsta de câteva luni în brațe, s-a subliniat că o astfel de faptă „prezintă un evident pericol, nu doar prin aceea că lezează grav demnitatea umană, copilul ajungând să fie folosit ca un obiect de recuzită, dar periclitează sănătatea sau chiar viața minorului, date fiind condițiile în care acesta este ținut în timpul cerșitului (temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, ploaie etc.)”434. Ca și exploatarea cerșetoriei, folosirea unui minor în scop de cerșetorie are un corespondent parțial în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la art. 133. Legea specială incrimina „fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor financiar sau material”. După cum se poate observa, incriminarea din noul Cod penal extinde, în mod justificat, sfera subiectului pasiv la orice persoană majoră (ce are capacitate de muncă), fără a mai limita existența infracțiunii la fapta comisă de părinte sau de reprezentantul legal. Art. 133 din Legea nr. 272/2004 a fost abrogat prin dispozițiile art. 148 din Legea nr. 187/2012. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 215 CP, "Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă". 
   2. Obiectul juridic îl reprezintă relațiile sociale prin care se ocrotesc libertatea psihică a minorului și demnitatea umană împotriva faptelor de folosire a unui minor pentru a cerși. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată nu se regăsește în Codul penal din 1969. Cu unele modificări, ea are corespondent în incriminările de la art. 133(31) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 
    Incriminarea din legea specială putea fi săvârșită de către un subiect activ calificat prin calitatea de părinte sau reprezentant legal, în timp ce, în condițiile noului Cod penal, infracțiunea poate fi săvârșită de către orice persoană majoră, ceea ce înseamnă o lărgire a sferei de cuprindere a posibililor subiecți activi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Reviste:
Frauda informatică (art. 249 noul C. pen.)
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...