Faptă săvârșită în public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Faptă săvârșită în public

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă: Jurisprudență

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; Jurisprudență

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Jurisprudență

c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Jurisprudență

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Această noțiune are corespondent în reglementarea anterioară, în art. 152 C. pen. din 1968, cu aceeași denumire marginală (fapta săvârșită în public). În noul C. pen. nu se mai regăsește ipoteza prevăzută de art. 152 lit. c). 
    Într-adevăr, noul C. pen. aînlăturat dispoziția, prevăzută în art. 152 lit. e) C. pen. din 1968, potrivit căreia ofaptă se consideră săvârșită în public și atunci când afost comisă prin mijloace cu privire la care făptuitorul și-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual preia dispozițiile din art. 152 lit. a)-d) C. pen. din 1969. Dispozițiile din art. 152 lit. e) C. pen. din 1969, conform cărora fapta este săvârșită în public atunci când a fost comisă „prin orice mijloc cu privire la care făptuitorul și-a putut da seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului” nu mai sunt prezente în textul actual. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul are corespondent (parțial) în art. 152 CP 1969, fiind preluate integral dispozițiile de la lit. a)-d) din acesta, renunțându-se la perpetuarea în cuprinsul noțiunii analizate a ipotezei reglementate la lit. e) din fostul text, referitor la publicitatea virtuală (de fapt, o asimilare ipotetică a unei fapte care nu s-a comis în condiții de publicitate efectivă cu o faptă săvârșită în asemenea condiții), ca urmare a comiterii faptei "prin orice mijloace cu privire la care făptuitorul și-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului". Apreciem că legiuitorul noului cod a acționat în mod inspirat în sensul renunțării indicării situației de la lit. e) a art. 152 CP 1969 în art. 184 NCP, deoarece, în lumina progresului tehnologic și mediatic fără precedent, orice infractor se poate aștepta, în mod rezonabil, ca infracțiunea comisă să ajungă într-o formă sau alta, într-o măsură mai largă ori mai restrânsă, în atenția publicului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Reviste:
Incitarea la ură sau discriminare
Considerații referitoare la infracțiunea de presiuni asupra justiției
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...